Vở bài tập toán 4

     

1. Cho các phân số: (7 over 8;19 over 40;14 over 16;7 over 5;14 over 10)

a) Rút gọn gàng phân số: (14 over 16=........ ; 14 over 10)=..............

Bạn đang xem: Vở bài tập toán 4

b) Viết các phân số đều phải có mẫu số là 40 và bằng các phân số sẽ cho:

(eqalign và 7 over 8 = ldots ,,,,,,,,,,19 over 40,,,giữ,,nguyên,,,,,,,,,,,14 over 16 = ldots cr và 7 over 5 = ldots ,,,,,,,,,,14 over 10 = ldots cr )

c) trong những phân số trên có những phân số bằng nhau là:

2. Lớp 4A bao gồm 32 học sinh được chia phần đa cho 4 tổ. Hỏi:

a) 3 tổ chỉ chiếm mấy phân số học sinh của lớp?

b) 3 tổ gồm bao nhiêu học sinh?

3. Một tàu dải ngân hà chở 20t hàng lên trạm vũ trụ.

Xem thêm: Tom Always _____ Breakfast Before Going To Work, Tom Always _ Breakfast Before Going To Work

Biết khối lượng hàng là thiết bị thay thế. Hỏi tàu vũ trụ đó chở từng nào tấn thiết bị chũm thế?

4. Có một kho gạo, lần đầu fan ta lôi ra 25 500 kilogam gạo, lần sau lấy ra số gạo thông qua số gạo lấy lần đầu tiên thì trong kho còn lại 14 300kg gạo. Hỏi lúc đầu trong kho bao gồm bao nhiêu tấn gạo?

Bài giải

1.

Xem thêm: Biểu Hiện Nào Dưới Đây Không Phải Là Cung? Biều Hiện Nào Dưới Đây Không Phải Là Cầu

a) (14 over 16 = 7 imes 2 over 8 imes 2 = 7 over 8;14 over 10 = 7 imes 2 over 5 imes 2 = 7 over 5)

b) (eqalign và 7 over 8 = 7 imes 5 over 8 imes 5 = 35 over 40 cr và 19 over 40,,,giữ,,nguyên cr & 14 over 16 = 14:2 over 16:2 = 7 over 8 = 7 imes 5 over 8 imes 5 = 35 over 40 cr & 7 over 5 = 7 imes 8 over 5 imes 8 = 56 over 40 cr và 14 over 10 = 14 imes 4 over 10 imes 4 = 56 over 40 cr )

c) (7 over 8 = 14 over 16) và (7 over 5 = 14 over 10)

2. Nắm tắt

*

Bài giải

a) trong lớp tạo thành 4 tổ

Vậy 3 tổ chia chiếm phần (3 over 4) số học viên của lớp

b) mỗi tổ tất cả số học sinh là

: 32 :4 = 8 (học sinh)

Số học viên có trong những tổ là: 8 ( imes) 3 = 24 (học sinh)

Đáp số: a) (3 over 4) b) 24 học sinh

3. Tóm tắt

Tàu vũ trụ chở 20 tấn hàng

Thiết bị vắt thế khối lượng hàng

Thiết bị thế thế: ….tấn

Bài giải

Giá trị một phần là:

20 : 5 = 4 (tấn)

Số sản phẩm thiết bị thay thế mà ngoài hành tinh chở là:

4 ( imes) 3 = 12 (tấn)

Đáp số: 12 tấn

4. 

Tóm tắt

Một kho gạo tín đồ ta lấy

Lấy lần đầu:25 500kg gạo

Lần sau lấy: (2 over 5) số gạo lần đầu

Còn lại : 14 300kg gạo

Trong kho có:… tấn gạo

Bài giải

Theo đề bài xích là lần sau lấy (2 over 5) số gạo lần đầu. Có nghĩa là lần đầu chia làm 5 phần thì lần hai chỉ chiếm 2 phần