Viết công thức cấu tạo

     

CH3CH2OH cùng CH3OCH3 đều phải có chúng bí quyết phân tử là C2H6O. Mặc dù nhiên, lắp thêm tự links giữa những nguyên tử vào phân tử ra sao? tại sao lại bao gồm sự khác hoàn toàn đó? nội dung bài viết dưới đây sẽ trả lời thắc mắc bên trên một bí quyết tường tận nhất.

Bạn đang xem: Viết công thức cấu tạo

Bạn đã xem: Công thức cấu trúc là gì, công thức kết cấu hợp chất hữu cơ

CÔNG THỨC CẤU HỢP CHẤT HỮU CƠ

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Nội dung của thuyết cấu tạo hóa học

Ngay tự năm 18611861, Bút-lê-rốp đã giới thiệu khái niệm kết cấu hóa học với thuyết cấu tạo hóa học bao gồm những vấn đề chính sau:

- trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử link với nhau theo đúng hóa trị với theo một trang bị tự tốt nhất định. Thiết bị tự link đó được gọi là cấu trúc hóa học. Sự biến hóa thứ tự links đó, tức là biến hóa cấu chế tác hóa học, sẽ tạo nên ra hợp chất khác.

VD: công thức phân tử C2H6O có hai công thức kết cấu (thứ tự links khác nhau) ứng với 2 hợp chất sau:

1. H3C−O−CH3 : đimetyl ete, chất khí, không công dụng với Na.

2. H3C−CH2−O−H: ancol etylic, chất lỏng, tính năng với Na giải phóng hiđro.

- vào phân tử hợp chất hữu cơ, cacbon tất cả hóa trị 4. Nguyên tử cacbon không những có thể liên kết cùng với nguyên tử các nguyên tố khác nhưng mà còn links với nhau thành mạch cacbon

- Tính chất của những chất phụ thuộc vào vào thành phần phân tử (bản chất, con số các nguyên tử) và cấu trúc hóa học tập (thứ tự liên kết các nguyên tử).

VD:

- phụ thuộc thành phần phân tử: CH4 là hóa học khí dễ cháy, CCl4 là chất lỏng ko cháy; CH3Cl là hóa học khí ko có tính năng gây mê, còn CHCl3 là chất lỏng có tác dụng gây mê.

- Phụ thuộc kết cấu hóa học: CH3CH2OH và CH3OCH3khác nhau cả về tính chất hóa học.

2. Đồng đẳng, đồng phân

a) Đồng đẳng

Các hiđrocacbon trong dãy: CH4,C2H6,C3H8,C4H10,C5H12,...,CnH2n+2 chất sau hơn hóa học trước một nhóm CH2 nhưng đều sở hữu tính chất hóa học tương tự nhau.

Các ancol trongdãy: CH3OH,C2H5OH,C3H7OH,C4H9OH,...,CnH2n+1OH cũng có thể có thành phần hơn kém nhau một hay các nhóm CH2 nhưng có đặc điểm hóa học tương tự nhau.

Khái niệm: phần đa hợp chất bao gồm thành phần phân tử hơn hèn nhau một hay nhiều nhóm CH2 nhưng có tính chất hóa học tựa như nhau là đầy đủ chất đồng đẳng, bọn chúng hợp thành hàng đồng đẳng. * Giải thích: tuy nhiên các hóa học trong cùng dãy đồng đẳng bao gồm công thức phân tử khác nhau một hay các nhóm CH2 nhưng vày chúng có kết cấu hóa học tựa như nhau yêu cầu có tính chất hóa học tương tự như nhau.

b) Đồng phân 

Etanol với đimetyl ete là hai chất không giống nhau (có tính chất khác biệt ) nhưng bao gồm cùng bí quyết phân tử là C2H6O. Metyl axetat (CH3COOCH3), etyl fomiat (HCOOC2H5) cùng axit propionic (CH3CH2COOH là cha chất không giống nhau nhưng gồm công thức phân tử là C3H6O2.

Xem thêm: Giải Bài 4 Toán 10 Trang 9 Sách Giáo Khoa Đại Số 10, Bài 4 Trang 9 Đại Số 10: Bài 1

Giải thích: Những chất đồng phân tuy gồm cùng bí quyết phân tử mà lại có kết cấu hóa học tập khác nhau, ví dụ điển hình etanol tất cả cấu tạo H3C−CH2−O−H, còn đimetyl ete có cấu tạo H3C−O−CH3, bởi vậy bọn chúng là phần đa chất khác nhau, có đặc thù khác nhau.

3. Những loại phương pháp cấu tạo

Công thức kết cấu biểu diễn lắp thêm tự và cách thức liên kết của những nguyên tử trong phân tử. Gồm cách viết

khai triển, thu gọn với thu gọn gàng nhất.


*

Công thức kết cấu khai triển: Viết tất cả các nguyên tử và các liên kết giữa chúng.

Công thức kết cấu thu gọn: Viết gộp nguyên tử cacbon và những nguyên tử khác link với nó thành từng nhóm.

Công thức kết cấu thu gọn nhất: Chỉ viết những liên kết cùng nhóm chức, đầu mút của những liên kết chính là nhóm CHx với x đảm bảo hóa trị 4 ở C.

a) Thí dụ


*

 

b) Kết luận

 

Butan−1−ol và đietylete có cùng cách làm phân tử C4H10O nhưng do khác nhau về kết cấu hóa học nên khác nhau về đặc thù vật lí và đặc thù hóa học.

 

Vậy mọi hợp chất gồm cùng công thức phân tử nhưng lại có cấu trúc hóa học khác nhau gọi là đa số đồng phân cấu tạo.

 

b) Kết luận 

 

Những đồng phân khác biệt về thực chất nhóm chức call là đồng phân team chức. Phần nhiều đồng phân khác nhau về sự phân nhánh mạch cacbon gọi là đồng phân mạch cacbon. Hầu như đồng phân không giống nhau về địa điểm nhóm chức call là đồng phân địa điểm nhóm chức.

 

B. BÀI TẬP CỦNG CỐ

 

Bài 1. Hãy viết công thức cấu tạo của các chất bao gồm công thức phân tử sau :

 

CH3Br, CH4O, CH4, C2H6, C2H5Br.

 

Biết rằng brom có hoá trị I.

 

Bài 2. Hãy viết công thức kết cấu dạng mạch vòng ứng với các công thức phân tử sau : C3H6, C4H3, C5H10.

Xem thêm: Bài 5 Trang 154 Hóa 10 - Bài 5 Trang 154 Sgk Hóa Học 10

 

Bài 3. Phân tử hợp hóa học hữu cơ A có hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3 gam hóa học A nhận được 5,4 gam H2O. Hãy khẳng định công thức phân tử của A, biết trọng lượng mol của A là 30 gam.