Vì Sao Nói Công Xã Pari Là Nhà Nước Kiểu Mới

     

- Công thôn Pa-ri đang đập tan cỗ máy nhà nước tư sản cũ, lập nền chuyên chủ yếu của ách thống trị vô sản. Cơ quan tối đa là Hội đồng Công xã, gồm nhiều ủy ban, cầm đầu mỗi ủy ban là 1 ủy viên công xã, chịu trách nhiệm trước dân chúng và có thể bị bến bãi miễn.

Bạn đang xem: Vì sao nói công xã pari là nhà nước kiểu mới

- Quân team và máy bộ cảnh cạnh bên cũ bị giải tán, sửa chữa là lực lượng vũ trang nhân dân.

- Công xã bóc nhà thờ khỏi các hoạt động vui chơi của trường học với nhà nước, công ty trường không dạy Kinh Thánh.

- Công thôn còn thực hành nhiều chế độ tiến cỗ khác: người công nhân được cai quản những nhà máy sản xuất mà chủ bỏ trốn; so với những xí nghiệp sản xuất còn nhà ở lại, Công buôn bản kiểm soát cơ chế tiền lương, giảm sút lao cồn đêm, cấp cúp phát công nhân.

- Đề ra công ty trương giáo dục bắt buộc cùng không mất tiền mang đến toàn dân, nâng cao điều kiện làm việc cho nàng công nhân.

⟹ Như vậy, cơ cấu tổ chức và hoạt động thực tế minh chứng Công làng Pa-ri là 1 trong nhà nước khác hoàn toàn các kiểu nhà nước của những ách thống trị bóc lột trước đó. Đây là 1 nhà nước kiểu new - đơn vị nước vô sản, vị dân và bởi vì dân.

Cùng đứng đầu lời giải tìm hiểu về Công xã Paris nhé

1. Hoàn cảnh ra đời của Công xã

- Năm 1870, chiến tranh Pháp - Phố nổ ra trong điều kiện không hữu ích cho Pháp.

- Ngày 2 - 9 - 1870, nhà vua nước Pháp là Na-pô-lê-ông III cùng tổng thể quân nòng cốt gồm 10 vạn người bị quân Phổ bắt làm cho tù binh trên thành Xơ-đăng (gần biên giới Pháp - Bỉ).

- Được tin đó, ngày 4 - 9 - 1870, dân chúng Pa-ri, nhiều phần là công nhân và tiểu tư sản, đã đứng lên khởi nghĩa, lật đổ tổ chức chính quyền Na-pô-lê-ông III. Đòi thành lập chính sách cộng hòa và đảm bảo an toàn “Tổ quốc lâm nguy”. Chính phủ lâm thời tư sản được thành lập mang thương hiệu “Chính đậy vệ quốc”.

- Theo đà chiến thắng, quân Phổ tiến sâu vào khu đất Pháp và bao vây Pa-ri. Cơ quan chính phủ tư sản cấp vã xin đình chiến. Bỏ mặc thái độ đầu hàng với hành động bầy áp trào lưu đấu tranh của chính phủ tư sản, dân chúng Pa-ri nhất quyết chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.


- mâu thuẫn giữa cơ quan chính phủ tư sản (ở Véc-xai) >3. Tổ chức bộ máy và chế độ của công buôn bản Pa-ri

a) qui định của cỗ máy nhà nước

- Cơ quan cao nhất là Hội Đồng Công thôn vừa ban cha pháp luật, vừa lập các ủy ban thực hành pháp luật.

Xem thêm: Cho Các Chất Sau: So2, Fe2O3, Al2O3 La Oxit Axit Hay Oxit Bazơ

- ra đời lực lượng vũ trang và lực lượng an toàn của nhân dân.

*
lý do nói công làng mạc paris là công ty nước mẫu mã mới" width="823">Sơ đồ cỗ máy của công xã Pa-ri

b) Các chính sách của công xã:

- bóc nhà thờ khỏi hoạt động của Nhà nước, đơn vị trường không dạy kinh thánh.

- Giao cho công nhân cai quản lí những nhà máy của lũ chủ quăng quật trốn.

- pháp luật về tiền lương tối thiểu, sút lao hễ ban đêm, cấm cúp phạt, đánh đánh đấm công nhân.

- Hoãn trả tiền thuê nhà, hoãn trả nợ.

- Quy định giá bán bánh mì.

- Thực hiện cơ chế giáo dục bắt buộc, miễn học phí.

=> minh chứng là bên nước vẻ bên ngoài mới là 1 nhà nước vô sản, giao hàng nhân dân.

4. đao binh ở Pháp. Ý nghĩa lịch sử hào hùng của công buôn bản Pa-ri

a. Binh lửa ở Pháp

- từ đầu tháng 4, quân Véc-xai bắt đầu tấn công Pa-ri. Đến thời điểm đầu tháng 5, đa số các pháo đài trang nghiêm phía tây với phía nam giới bị quân Véc-xai chiếm phần lại.

Xem thêm: Hình Ảnh Tre Xanh Việt Nam : Tre Xanh, Xanh Tự Bao Giờ, Những Hình Ảnh Cây Tre Đẹp Nhất

- Ngày 20/5, quân Véc-xai tổng tấn công vào thành phố. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt, mang lại ngày 28/5, lịch sử vẻ vang gọi là “Tuần lễ đãm máu”.