Vai trò của nh3 trong phản ứng là

     

 (4mathop Nlimits^ - 3 H_3 + m 3O_2 o 2mathop N_2limits^0 + m 6H_2O)

=>(2mathop Nlimits^ - 3 - 6e o mathop N_2limits^0 )

NH3 nhường e => NH3 là chất khử
Bạn đang xem: Vai trò của nh3 trong phản ứng là

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho amoniac NH3 tính năng với oxi ở nhiệt độ cao tất cả xúc tác tương thích sinh ra nitơ oxit NO cùng nước. Phương trình hoá học: 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O. Trong phản nghịch ứng trên, NH3 đóng vai trò


Cho bố phản ứng hóa học bên dưới đây

1) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

2) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

3) 2KClO3$xrightarrowt^o$ 2KCl + 3O2

Các phản nghịch ứng oxi hóa khử là


Cho quy trình sau: $overset+ ext3mathop extFe,$ + 1e → $overset+ ext2mathop extFe,$. Vào các kết luận sau, tóm lại nào là đúng?


Cho những chất cùng ion sau:Zn, S, FeO, ZnO, SO2, Fe2+, Cu2+, HCl. Toàn bô phân tử và ion trong dãy vừa có tính oxi hóa, vừa bao gồm tính khử là


Cho sơ đồ gia dụng phản ứng: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Sau khi cân bằng, thông số của phân tử những chất là giải pháp nào sau đây?


Tỉ lệ số phân tử HNO3 nhập vai trò là chất oxi hoá và môi trường thiên nhiên trong phản bội ứng: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O là bao nhiêu?


Hệ số của HNO3 trong phản bội ứng: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2O + N2 + H2O (biết tỉ lệ thành phần mol của N2O : N2 = 2 : 3) là


Hệ số về tối giản của những chất trong phản nghịch ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO↑ + H2O

lần lượt là
Xem thêm: Tóm Tắt Bài Người Tử Tù Của Nguyễn Tuân, Tóm Tắt Truyện Ngắn Chữ Người Tử Tù

Cho làm phản ứng sau: FeS + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O. Hệ số thăng bằng tối giản của H2SO4 là


Cho các phản ứng oxi hoá − khử sau:

2H2O2 → 2H2O + O2 (1)

2HgO → 2Hg + O2 (2)

Cl2 + 2KOH → KCl + KClO + H2O (3)

2KClO3 → 2KCl + 3O2 (4)

3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO (5)

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 (6)

Trong số những phản ứng trên, tất cả bao nhiêu phản bội ứng oxi hoá − khử nội phân tử?


Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong hỗn hợp H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Dung dịch chức năng được với hóa học nào dưới đây không xẩy ra phản ứng thoái hóa khử:


Cho làm phản ứng: aCu + bHNO3 → cCu(NO3)2 + dNO + eH2O

Với a, b, c, d, e là đông đảo số nguyên buổi tối giản. Tổng (a+b) bằng?


Cho sơ thiết bị phản ứng:

aKMnO4 + bKI + cH2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + I2 + H2O

Hệ số cân bằng a, b, c của những chất bội nghịch ứng theo thứ tự là:


Cho sơ đồ vật phản ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + 5NO + H2O

Sau khi cân nặng bằng, tổng hệ số cân bằng của bội nghịch ứng là


Cho phương trình chất hóa học của làm phản ứng: 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu.

Nhận xét nào tiếp sau đây về bội nghịch ứng bên trên là đúng?


Cho sơ trang bị phản ứng: K2MnO4 + H2O → KMnO4 + MnO2 + KOH. Tỉ lệ thành phần số phân tử K2MnO4 bị oxi hóa cùng bị khử là


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Sai Một Li Đi Một Dặm Nghĩa Là Gì ? Giải Thích Ý Nghĩa Sai Một Ly Đi Một Dặm Là Gì

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.