Tục ngữ về tiết kiệm

  -  

Ca Dao tục ngữ Về tiết kiệm ngân sách và chi phí ❤️️ quý hiếm Sống Ý Nghĩa ✅ tuyển chọn Tập hồ hết Câu Ca Dao Hay tốt nhất Về Đức Tính tiết kiệm Mang các Triết Lý Sâu Sắc.


Những Câu Ca Dao Tục Ngữ nói đến Tiết Kiệm

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy bộ sưu tầm Những Câu Ca Dao Tục Ngữ nói đến Tiết Kiệm đặc sắc và ý nghĩa.

Nên ăn uống có chừng, nên dùng gồm mực. Tích tè thành đại. Kến tha lâu cũng đầy tổ. Ít chắt chiu hơn nhiều ăn uống phí. Đãi cứt sáo đem hạt đa,Đãi cứt gà mót phân tử tấm

Tiếp sau -, mời các bạn xem nhiều hơn