Toán Lớp 5 Trang 5 Tính Chất Cơ Bản Của Phân Số

  -  

Cách giải những dạng toán với phân số lớp 5 gồm những dạng bài xích tập có phương thức giải chi tiết và các bài tập nổi bật từ cơ phiên bản đến nâng cấp giúp học sinh biết phương pháp làm những dạng toán với phân số lớp 5. Kề bên có là 10 bài xích tập vận dụng để học viên ôn luyện dạng Toán 5 này.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 5 tính chất cơ bản của phân số


Các phép toán với phân số lớp 5 và bí quyết giải

I/ Lý thuyết

- những phép toán tương quan đến phân số đó là các phép toán: Cộng, trừ, nhân, chia, phân số.

II/ những dạng bài tập

II.1/ Dạng 1: Phép cùng phân số

1. Phương pháp giải

Phép cùng phân số được chia ra làm 2 dạng nhỏ:

- Cộng phân số cùng mẫu mã số: Ta cùng tử số cùng nhau và giữ nguyên mẫu số.

- Cộng phân số khác mẫu mã số: Ta quy đồng mẫu mã số những phân số, rồi cộng những phân số đó lại với nhau.

2. Ví dụ minh họa

Bài 1: Tính:56+96

Ta thấy nhị phân số này cùng chủng loại số là 6 yêu cầu ta cùng 2 tử số với nhau và không thay đổi mẫu số.

Ta rất có thể trình bày như sau:

56+96=5+96=146

Bài 2: Tính:94+45

Ta thấy hai phân số này khác mẫu mã số, cho nên vì thế ta đề xuất quy đồng mẫu số rồi cộng 2 phân số kia với nhau.

Ta có thể trình bày như sau:

94+45=4520+1620=6120

Bài 3: Tính:3+25

Phép tính này trực thuộc dạng 1 số tự nhiên và thoải mái cộng phân số. Ta gửi số tự nhiên và thoải mái dưới dạng phân số gồm mẫu số bởi 1. Rồi triển khai quy đồng và cùng 2 phân số như bình thường:3+25=31+25=155+25=175

Khi đã có tác dụng thành thạo các bước, chúng ta có thể rút gọn gàng lại như sau: 3+25=155+25=175

II.2/ Dạng 2: Phép trừ phân số

1. Phương thức giải

Phép trừ phân số được chia ra làm 2 dạng nhỏ:

- Trừ phân số cùng chủng loại số: Ta trừ tử số với nhau và không thay đổi mẫu số.

- Trừ phân số khác mẫu số: Ta quy đồng chủng loại số các phân số, rồi trừ những phân số này lại với nhau.

Xem thêm: Văn Mẫu Tôi Thấy Mình Đã Khôn Lớn Văn Tự Sự, Tôi Thấy Mình Đã Khôn Lớn

2. Lấy ví dụ minh họa

Bài 1: Tính:156−76

Ta thấy 2 phân số này cùng chủng loại số, cần ta trừ 2 tử số lẫn nhau và không thay đổi mẫu số.

Ta hoàn toàn có thể trình bày như sau: 156−76=15−76=86

Bài 2: Tính: 59−310

Ta thấy, 2 phân số này khác chủng loại số, bắt buộc ta quy đồng mẫu số 2 phân số rồi trừ 2 phân số kia với nhau.

Ta hoàn toàn có thể trình bày như sau:

59−310=5090−2790=2390

Bài 3: Tính: 5−23

Phép tính này trực thuộc dạng 1 số tự nhiên và thoải mái trừ phân số. Ta đưa số thoải mái và tự nhiên dưới dạng phân số gồm mẫu số bởi 1. Rồi thực hiện quy đồng cùng trừ 2 phân số như bình thường.

5−23=51−23=153−23=133

Khi đã làm thành thành thục thì chúng ta có thể làm ngắn gọn như sau:5−23=153−23=133

II.3/ Dạng 3: Phép nhân phân số

1. Phương pháp giải

-Muốn nhân các phân số cùng với nhau, ta mang tử số nhân cùng với tử số, chủng loại số nhân với mẫu số.

2. Ví dụ như minh họa

Bài 1: Tính:25×78

Áp dụng đúng phép tắc nhân phân số để làm:

25×78=2×75×8=1440

Bài 2: Tính:812×3

Phép tính này ở trong dạng 1 số tự nhiên và thoải mái nhân phân số. Ta gửi số tự nhiên và thoải mái dưới dạng phân số tất cả mẫu số bởi 1. Rồi nhân 2 phân số như bình thường.

812×3=812×31=8×312×1=2412

Khi đã có tác dụng thành thạo bạn cũng có thể làm rút gọn như sau:812×3=8×312=2412

II.4/ Dạng 4: Phép phân chia phân số

1. Phương thức giải

- Muốn phân chia hai phân số, ta mang phân số đầu tiên nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Xem thêm: Bài Nói Tiếng Anh Về Công Việc Tình Nguyện

- Phân số đảo ngược là phân số đảo ngược tử số thành mẫu số, mẫu mã số thành tử số.

Ví dụ: Phân số hòn đảo ngược của23  là  32

2. Ví dụ như minh họa

Bài 1: Tính:57:34

Ta áp dụng đúng quy tắc để triển khai bài:

57:34=57×43=2021

Bài 2: Tính: a)3:25 b)37:2

a) Phép tính này dưới dạng số thoải mái và tự nhiên chia đến phân số. Ta không thay đổi số trước tiên rồi nhân với đảo ngược của phân số máy 2. 3:25=3×52=3×52=152

b) Phép tính này bên dưới dạng phân số phân tách cho số từ bỏ nhiên. Ta có thể chuyển số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số bởi 1. Tiếp nối thực hiện phân chia phân số như bình thường:37:2=37:21=37×12=314

Khi đã làm thành thạo, ta có thể rút gọn gàng như sau:

37:2=37×2=314

III/ bài bác tập vận dụng

Bài 1: Tính:

*
m cùng chu vi của hình chữ nhật bằng
*
m

b, diện tích của hình chữ nhật bằng

*
m2, chiều rộng lớn là
*
m. Tính chu vi của hình chữ nhật đó