Toán Lớp 7 Cộng Trừ Số Hữu Tỉ

     

Với giải bài tập Toán lớp 7 bài xích 2: Cộng, trừ, nhân, phân chia số hữu tỉ sách Kết nối học thức hay nhất, cụ thể giúp học tập sinh dễ dàng làm bài xích tập Toán 7 bài bác 2.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 cộng trừ số hữu tỉ


Giải bài bác tập Toán 7 bài 2: Cộng, trừ, nhân, phân chia số hữu tỉ

Video giải bài xích tập Toán 7 bài xích 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ

Mở đầu

Mở đầu trang 10 Toán 7 Tập 1: Giả sử một khinh khí cầu cất cánh lên trường đoản cú mặt đất theo chiều trực tiếp đứng với gia tốc 0,8 m/s vào 50 giây. Sau đó nó giảm dần độ dài với vận tốc59m/s. Hỏi sau 27 giây kể từ lúc hạ độ cao, khinh thường khí cầu phương pháp mặt đất từng nào mét?

Lời giải:

Sau bài học kinh nghiệm này chúng ta sẽ giải quyết được việc trên như sau:

Khinh khí cầu phương pháp mặt khu đất một khoảng sau khi bay được 50 giây là: 0,8.50 = 40 (m).

Khinh khí mong sẽ hạ được một khoảng sau thời điểm hạ độ cao trong 27 giây là:59.27=15(m).

Vậy sau 27 giây kể từ khi hạ cộ cao, khinh thường khí cầu giải pháp mặt đất một khoảng là:

40 – 15 = 25 (m).

1. Cộng và trừ hai số hữu tỉ.

Giải Toán 7 trang 10 Tập 1

HĐ 1 trang 10 Toán 7 Tập 1: nhắc lại quy tắc cùng và trừ nhị phân số rồi tiến hành phép tính:

a)−78+512;

b)−57−821.

Lời giải:

* Quy tắc cùng (hoặc) trừ hai phân số:

- Quy tắc cộng (hoặc trừ) nhị phân số cùng mẫu mã số:

Muốn cùng (hoặc trừ) nhì phân số cùng mẫu mã số, ta cùng (hoặc trừ) nhì tử số và không thay đổi mẫu số.

- Quy tắc cộng (hoặc trừ) nhị phân số khác mẫu mã số:

Muốn cộng (hoặc trừ) nhị phân số khác mẫu mã số, ta quy đồng mẫu mã số hai phân số,sau đó cộng (hoặc trừ) nhì tử số và không thay đổi mẫu số.

a) Ta có:−78+512=−7.324+2.524=−2124+1024=−21+1024=−1124.

b) Ta có:−57−821=−5.321−821=−1521−821=−15−821=−2321.

HĐ 2 trang 10 Toán 7 Tập 1: Viết những hỗn số cùng số thập phân vào phép tính sau bên dưới dạng phân số triển khai phép tính:

a)0,25+1512;

b)−1,4−35.

Lời giải:

a) Ta có:

0,25+1512=25100+1.12+512=14+1712=312+1712=3+1712=2012=53.

b) Ta có:−1,4−35=−1410−35=−75−35=−7−35=−105=−2.

Giải Toán 7 trang 11 Tập 1

Luyện tập 1 trang 11 Toán 7 Tập 1: Tính:

a)-7--58;

b) –21,25 + 13,3.

Lời giải:

a) Ta có:−7−−58=−7+58=−568+58=−56+58=−518.

b) Ta có: –21,25 + 13,3 = – (21,25 – 13,3) = –7,95.

Luyện tập 2 trang 11 Toán 7 Tập 1: vứt dấu ngoặc rồi tính các tổng sau:

b) 6,5 + <0,75 – (8,25 – 1,75)>.

Lời giải:

a) Ta có:

910−65−74=910−65+74=1820−2420+3520

=18−24+3520=18+35−2420=2920.

b) Ta có: 6,5 + <0,75 – (8,25 – 1,75)>

= 6,5 + (0,75 – 8,25 + 1,75)

= 6,5 + 0,75 – 8,25 + 1,75

= (6,5 + 1,75) + 0,75 – 8,25

= 8,25 – 8,25 + 0,75

= 0 + 0,75

= 0,75

Giải Toán 7 trang 12 Tập 1

Vận dụng 1 trang 12 Toán 7 Tập 1: Khoai tây là thức ăn chính của người châu Âu và là 1 món ăn thương mến của người việt nam Nam. Vào 100 gam khoai tây khô gồm 11 gam nước; 6,6 gam protein; 0,3 gam hóa học béo; 75,1 gam glucid và những chất khác.

(TheoViện bổ dưỡng Quốc gia)

Em hãy mang đến biết trọng lượng các hóa học khác vào 100 gam khoai tây khô.

Lời giải:

Khối lượng các chất khác (ngoài nước, protein, hóa học béo, glucid) trong 100 gam khoai tây thô là:

100 – 11 – 6,6 – 0,3 – 75,1 = (100 – 11) – (6,6 + 0,3 + 75,1) = 89 – 82 = 7 (gam).

Vậy cân nặng các hóa học khác vào 100 gam khoai tây khô là 7 gam.


HĐ 3 trang 12 Toán 7 Tập 1: Viết những hỗn số và số thập phân trong số phép tính sau bên dưới dạng phân số rồi tiến hành phép tính:

a)0,36.−59;

b)−76:157.

Lời giải:

a) Ta có:0,36.−59=36100.−59=925.−59=9.−525.9=−15.

b) Ta có:−76:157=−76:127=−76.712=−7.76.12=−4972.

Xem thêm: 2 Chất Đồng Phân Của Nhau Là Đồng Phân Của Nhau Là, Hai Chất Đồng Phân Của Nhau Là

Luyện tập 3 trang 12 Toán 7 Tập 1: Tính:

a)-913.-45;

b)-0,7:32.

Lời giải:

a) Ta có:−913.−45=−913.−45=−9.−413.5=3665.

b) Ta có:−0,7:32=−710.23=−7.210.3=−715.

Luyện tập 4 trang 12 Toán 7 Tập 1: Tính một giải pháp hợp lí:

76.341 +76.-0.25.

Lời giải:

Ta có:76.314+76.−0,25=76.134+76.−14

=76134+−14=76.13−14=76.124=76.3=72.

Giải Toán 7 trang 13 Tập 1

Vận dụng 2 trang 13 Toán 7 Tập 1: tất cả hai tấm ảnh kích thước 10 cm x15 cm được in trên giấy hình ảnh kích thước 21,6 cm x27,9 cm như Hình 1.8. Ví như cắt hình ảnh theo đúng kích thước thì diện tích phần giấy hình ảnh còn lại là bao nhiêu?

Lời giải:

Phần giấy ảnh có kích thước 21,6 centimet x27,9 cm cần phần giấy hình ảnh là hình chữ nhật.

Áp dụng công thức tính diện tích của hình chữ nhật ta có diện tích s giấy ảnh kích thước 21,6 centimet x27,9 cm là:

21,6.27,9=21610.27910=216.27910.10=60264100= 602,64 (cm2).

Tấm ảnh có form size 10 cm x15 cm phải là tấm hình ảnh là hình chữ nhật.

Áp dụng phương pháp tính diện tích hình chữ nhật ta có diện tích của một tấm hình ảnh kích thước 10 cm x15 centimet là: 10.15 = 150 (cm2).

Diện tích của hai tấm ảnh kích thước 10 cm x15 cm là: 2.150 = 300 (cm2).

Nếu cắt theo như hình 1.8 thì diện tích s phần giấy ảnh còn lại là: 602,64 – 300 = 302,64 (cm2).

Bài tập

Bài 1.7 trang 13 Toán 7 Tập 1: Tính:

a)−618+1827;

b)2,5−−69;

c) –0,32 . (–0,875);

d)−5:215.

Lời giải:

a)−618+1827=−6:618:6+18:927:9=−13+23=−1+23=13.

b)2,5−−69=2510+69=52+23=156+46=15+46=196.

c) –0,32 . (–0,875)=−32100.−8751000=−32:4100:4.−875:1251000:125=−825.−78=−8.−725.8=725.

d)−5:215=−5:115=−5.511=−5.511=−2511.

Bài 1.8 trang 13 Toán 7 Tập 1: Tính giá chỉ trị của các biểu thức sau:

a)8+213−35−5+0,4−313−2;

b)7−12−34:5−14−58.

Lời giải:

a)8+213−35−5+0,4−313−2

=8+213−35−5+25−3+13−2

=8+2+13−35−5−25−3−13+2

=8−5−3+2+2+13−13−35+25

=4+0−1

=3

b)7−12−34:5−14−58

=284−24−34:408−28−58

=28−2−34:40−2−58

=234:338

=234.833

=23.84.33

=4633

Bài 1.9 trang 13 Toán 7 Tập 1: Em hãy tìm bí quyết “nối” những số ở những cái lá vào Hình 1.9 bằng các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và lốt ngoặc để được một biểu thức có giá trị đúng thông qua số ở bông hoa.

Lời giải:

Biểu thức cùng với phép tính có mức giá trị bởi đúng số ở hoa lá là: –25.4 + (10 : –2) = –105.

Ngoài biện pháp trên, ta cũng hoàn toàn có thể điền như sau: – 25 + 10 . 4 . (– 2) = – 105

Chú ý: có thể hoán đổi vị trí của những thừa số vào tích hoặc số hạng trong tổng sẽ được một phép tính mới, ví dụ điển hình 10 . (– 2) . 4 + (– 25) = – 105,...

Bài 1.10 trang 13 Toán 7 Tập 1: Tính một cách hợp lí.

0,65.78 +215.2020 + 0,35.78 – 2,2.2020.

Lời giải:

0,65.78 +215.2020 + 0,35.78 – 2,2.2020

=215.2020 – 2,2.2020+ 0,65.78 + 0,35.78

=215.2020 – 2,2.2020+ (0,65.78 + 0,35.78)

=115.2020 –115.2020+ 78.(0,65 + 0,35)

= 0 + 78.1

= 0 + 78

= 78.

Bài 1.11 trang 13 Toán 7 Tập 1: ngăn đựng sách của một giá đựng sách trong thư viện dài 120 cm (xem hình bên). Tín đồ ta ý định xếp các cuốn sách dày khoảng tầm 2,4 centimet vào chống này. Hỏi chống sách đó có thể để được nhiều nhất bao nhiêu cuốn sách như vậy?

*

Lời giải:

Mỗi cuốn sách dày 2,4 cm bắt buộc số sách nhiều nhất mà phòng sách rất có thể để là:

120 : 2,4 = 50 (cuốn).

Xem thêm: Top 10 Đề Thi Chuyên Địa Vào Lớp 10 Môn Địa 2021 Hà Nội Có Đáp Án Chính Thức

Vậy chống sách đó có thể để được rất nhiều nhất 50 cuốn sách.