TOÁN LỚP 7 BÀI 9

  -  

Mục lục

Xem cục bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn khiến cho bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 để giúp đỡ bạn rèn luyện kỹ năng suy luận hợp lý và phải chăng và đúng theo logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài 9 trang 33: trong những phân số dưới đây phân số như thế nào viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số như thế nào viết được bên dưới dạng số thập phân vô hạn tuần trả ? Viết dạng thập phân của những phân số đó.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 bài 9

*

Lời giải

Ta bao gồm : Xét mẫu mã số của các phân số vẫn cho

4 = 22 ; 6 = 2.3 ; 50 = 52.2 ; 125 = 53 ; 45 = 32.5 ; 14 = 2.7

-Phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn là :

*

Vì chủng loại của chúng không có ước nguyên tố khác 2 cùng 5

-Phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần trả là :

*

Vì mẫu mã của chúng bao gồm ước nguyên tố khác 2 với 5

Bài 65 (trang 34 SGK Toán 7 Tập 1): lý giải vì sao những phân số sau viết dưới dạng số thập phân hữu hạn rồi viết bọn chúng dưới dạng đó:


*

Lời giải:

Phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn bởi mẫu số 8 = 23 chỉ bao gồm ước yếu tắc là 2. Ta bao gồm : = 0,375.

Phân số
viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn do mẫu số chỉ gồm ước yếu tắc là 5. Ta gồm : = -1,4.

Phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn do mẫu số 20 = 22.5 chỉ bao gồm ước nhân tố là 2 với 5. Ta bao gồm :
= 0,65.

Phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn vì chưng mẫu số 125 = 53 chỉ có ước yếu tắc là 5. Ta bao gồm : = -0, 104.

Bài 66 (trang 34 SGK Toán 7 Tập 1): phân tích và lý giải vì sao những phân số sau viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần trả rồi viết chúng dưới dạng đó


*

Lời giải:

Phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn do mẫu số 6=2.3 gồm ước yếu tố là 3, khác 2 và 5. Ta tất cả : = 0,1(6).

Phân số
viết được dưới dạng số thập phân vô hạn vì mẫu số 11 có ước nhân tố là 11 , khác 2 và 5. Ta bao gồm : = 0,(45).

Phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn bởi mẫu số 9=32 tất cả ước nhân tố là 3, không giống 2 với 5. Ta bao gồm : = 0,(4).

Phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn vị mẫu số 18=2.32 có ước yếu tắc là 3, khác 2 và 5. Ta bao gồm : = – 0,3(8).

Bài 67 (trang 34 SGK Toán 7 Tập 1):

*


Hãy điền vào ô vuông một số trong những nguyên tố tất cả một chữ số để A viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn . Có thể điền mấy số vì thế ?

Lời giải:

Các số nguyên tố bao gồm một chữ số là 2, 3, 5, 7

Điền vào ô vuông ta được

*

Trong các phân số trên những phân số viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn là

*

Vậy hoàn toàn có thể điền 2, 3, 5

Bài 68 (trang 34 SGK Toán 7 Tập 1): a) trong những phân số sau đây phân số làm sao viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn phân số làm sao viết được dưới dạng sô thập phân vô hạn tuần hoàn. Giải thích.

Xem thêm: Giải Bài 36 Trang 19 Sgk Toán 6 Tập 2 0, Giải Bài 36 Trang 19 Sgk Toán 6 Tập 1

*

b) Viết những phân số trên dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn (viết gọn gàng với chu kì trong vệt ngoặc)

Lời giải:

Các phân số đươc viết bên dưới dạng phân số tối giản là

*

Xét 8 = 23; trăng tròn = 22.5; 11 = 11; 22 = 2.11; 12 = 23.3; 35 = 5.7; 5 = 5.

Các phân số

*
vừa lòng có chủng loại dương và chủng loại chỉ bao gồm ước yếu tắc là 2 và 5. Vị đó các phân số trên viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn.

Các phân số

*
có mẫu dương có những ước yếu tắc 3, 11 (khác 2, 5). Vì đó các phân số bên trên được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

*

Bài 69 (trang 34 SGK Toán 7 Tập 1): sử dụng dấu ngoặc để chứng thực chu kì trong thương (viết bên dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn) của các phép phân chia sau:

a) 8,5 : 3 ; b) 18,7 : 6

c) 58 : 11 ; d) 14,2 : 3,33

Lời giải:

a) 8,5 : 3 = 2,8(3)

b) 18,7 : 6 = 3,11(6)

c) 58 : 11 = 5,(27)

d) 14,2 : 3,33 = 4,(246)

Bài 70 (trang 35 SGK Toán 7 Tập 1): Viết những số thập phân hữu hạn sau đây dưới dạng phân số tối giản

a) 0,32 ; b) -0,124 ; c) 1,28 ; d) -3,12

Lời giải:

*

Bài 71 (trang 35 SGK Toán 7 Tập 1): Viết những phân số
*
bên dưới dạng số thập phân.

Lời giải:

*

Bài 72 (trang 35 SGK Toán 7 Tập 1): Đố.

Xem thêm: Những Câu Ca Dao, Tục Ngữ Nói Về Mẹ Và Tình Mẫu Tử Tình Cảm Nhất Năm 2021

những số dưới đây có cân nhau không ? 0,(31) ; 0,3(13).

Lời giải: