TOÁN LỚP 6 TRANG 8 TẬP 2

     

Giải bài tập 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7 trang 8 sách giáo khoa Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 - bài bác 23 mở rộng phân số, phân số bởi nhau.


Bài 6.1 trang 8 SGK Toán 6 tập 2 - Kết nối học thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Hoàn thành bảng sau:

*

Trả lời:

Hoàn thành bảng sau:

*

Bài 6.2 trang 8 SGK Toán 6 tập 2 - Kết nối học thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Thay vệt "?" thông qua số thích hợp 

a) (dfrac12=dfrac?8)

b) (dfrac - 69 = dfrac18?)

Trả lời:

a) 

Ta có(frac12 = frac48) do (1.8 = 2.4)

b) 

Ta có: (dfrac - 69 = dfrac18 - 27) do ( - 6.left( - 27 ight) = 9.18)

Bài 6.3 trang 8 SGK Toán 6 tập 2 - Kết nối trí thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Viết mỗi phân số sau đây thành phân số bởi nó và có mẫu dương 

(dfrac8 - 11;dfrac5 - 9)

Trả lời:

(dfrac8 - 11 = dfrac8.left( - 1 ight)left( - 11 ight).left( - 1 ight) = dfrac - 811)

(dfrac5 - 9 = dfrac5.left( - 1 ight)left( - 9 ight).left( - 1 ight) = dfrac - 59)

Bài 6.4 trang 8 SGK Toán 6 tập 2 - Kết nối học thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Rút gọn những phân số sau :

(dfrac - 12 - 4);(dfrac7 - 35); (dfrac - 927)

Trả lời:

(dfrac - 12 - 4 = dfrac - 12:left( - 4 ight)left( - 4 ight):left( - 4 ight) = 3)

(dfrac7 - 35 = dfrac7:left( - 7 ight) - 35:left( - 7 ight) = dfrac - 15)

(dfrac - 927 = dfrac - 9:927:9 = dfrac - 13)

Bài 6.5 trang 8 SGK Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Viết những số đo thời gian sau đây theo đơn vị chức năng giờ , dưới dạng phân số tối giản:

15 phút ; 90 phút

Trả lời:

15 phút = (dfrac1560 = dfrac15:1560:15 = dfrac14) giờ ;

 90 phút =(dfrac9060 = dfrac90:3060:30 = dfrac32)giờ.

Bài 6.6 trang 8 SGK Toán 6 tập 2 - Kết nối trí thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Một vòi vĩnh nước chảy vào một trong những bể không có nước, sau 40 phút thì đầy bể .Hỏi sau 10 phút , lượng nước đã chảy chiếm bao nhiêu phần bể ?

Trả lời:

Sau 10 phút ít nước trong bể chỉ chiếm số phần là : 

10:40=(dfrac1040 = dfrac14) (bể)

Đáp số : (dfrac14) bể.

Bài 6.7 trang 8 SGK Toán 6 tập 2 - Kết nối trí thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Hà Linh thâm nhập một cuộc thi sáng tác và nhận thấy phần thưởng là số tiền 200.000 đồng. Bạn oder một món đá quý để tặng kèm sinh nhật bà bầu hết 80.000 đồng. Hỏi Hà Linh đang tiêu không còn bao nhiêu phần trăm số tiền bản thân được thưởng?