Toán Lớp 6 Trang 30 Bài 68

  -  
(a) ,, 2^10 : 2^8; hspace1cm b) ,, 4^6:4^3; \ c) ,, 8^5:8^4; hspace1,2cm d) ,, 7^4:7^4.)


Bạn đang xem: Toán lớp 6 trang 30 bài 68

Cách 1:

(a) ,, 2^10 = 1024; ,, 2^8 = 256 \ Rightarrow 2^10 : 2^8 = 1024 : 256 = f 4)

(b) ,, 4^6 = 4096; ,, 4^3 = 64 \ Rightarrow 4^6 : 4^3 = 4096 : 64 = f 64)

(c) ,, 8^5 = 32768; ,, 8^4 = 4096 \ Rightarrow 8^5 : 8^4 = 32768 : 4096 = f 8)

(c) ,, 7^4 = 2401; ,, 7^4 = 2401 \ Rightarrow 7^4 : 7^4 = 2401 : 2401 = f 1)

Cách 2:

(a) ,, 2^10 : 2^8 = 2^10 - 8 = 2^2 = 4 \ b) ,, 4^6 : 4^3 = 4^6 - 3 = 4^3 = 64 \ c) ,, 8^5 : 8^4 = 8^5 - 4 = 8 \ d) ,, 7^4 : 7^4 = 7^4 - 4 = 7^0 = 1 \ )

Nhận xét: Thông thườngkhi thực hiện chia nhị lũy thừa cùng cơ số ta tiến hành theo biện pháp 2

(a^m : a^n = a^m-n , (a eq 0; , m geq n))


Xem video clip bài giảng và có tác dụng thêm bài rèn luyện về bài học này ở đây để học tốt hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài tập bài xích 8: phân chia hai lũy thừa cùng cơ số khác • Giải bài xích 67 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Viết tác dụng mỗi... • Giải bài xích 68 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính bởi hai cách:Cách... • Giải bài xích 69 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền chữ Đ (đúng)... • Giải bài bác 70 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Viết những số:(987;... • Giải bài xích 71 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 1 tìm kiếm số tự... • Giải bài bác 72 trang 31 - SGK Toán lớp 6 tập một số chính phương là số...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học
bài trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán 6
Bài 8: phân tách hai lũy thừa thuộc cơ số
• Giải bài bác 67 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 68 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 69 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 70 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 71 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 72 trang 31 - SGK Toán lớp 6 tập 1
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số
Giải bài tập SGK Toán 6
Giải bài xích tập SGK Toán 6 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6


Xem thêm: Tiếng Anh 9 Unit 9 Skills 2 Lớp 9, Tiếng Anh 9 Unit 9: Skills 2 Soạn Anh 9 Trang 39

Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài tập biên soạn Văn
Giải bài xích tập Môn thiết bị Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn định kỳ Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Bài 1 Trang 80 Địa 9, Dựa Vào Bảng 22, Bài Tập 1 Trang 80 Sgk Địa Lý 9

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12