Toán Lớp 6 Trang 28

     
Trả lời Hoạt động, luyện tập trang 29 Toán 6 Kết nối học thức tập 2. Giải bài 7.1 , 7.2, 7.3, 7.4 trang 30 SGK Toán 6 tập 2 Kết nối trí thức với cuộc sống. Bài 28. Số thập phân – Chương 7 Số thập phân

Hoạt hễ 1

Viết những phân số thập phân (dfrac1710;dfrac34100;dfrac251000) dưới dạng số thập phân.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 trang 28

Viết tử số trước.

Mẫu số bao gồm bao nhiêu số 0 thì di chuyển dấu phấy “,” sang trọng trái từng đấy hàng.

(eginarrayldfrac1710 = 1,7\dfrac34100 = 0,34\dfrac251000 = 0,025endarray)

Hoạt hễ 2

Viết các số đối của những phân số thập phân trên.

Thêm vệt “ – ” vào trước những phân số.

Số đối của (dfrac1710) là ( – dfrac1710)

Số đối của (dfrac34100) là ( – dfrac34100)

Số đối của (dfrac251000) là ( – dfrac251000)

Câu hỏi

Em hãy chỉ ra những số thập phân xuất hiện trong đoạn tin hình 7.1a cùng hình 7.1b. Search số đối của các số thập phân đó.

*

*

Tìm những số thập phân: Số tất cả dấu “,”

Tìm số đối: Thêm vết “-” trước số thập phân dương, bỏ dấu “-” trước số thập phân âm

Hình 7.1a: 29,96; 14,26; 7,5 và 3,4.

Số đối của 29,96 là -29,96

Số đối của 14,26 là -14,26

Số đối của 7,5 là -7,5

Số đối của 3,4 là -3,4.

Hình 7.1b: số -4,2 ; -2,4.

Số đối của -4,2 là 4,2

Số đối của -2,4 là 2,4.

Luyện tập 1

1. Viết những số thập phân (dfrac – 51000;dfrac – 79810) bên dưới dạng số thập phân.

2. Viết những số thập phân lộ diện trong đoạn tin hình 7.1b dưới dạng phân số thập phân.

Xem thêm: Xem Giờ Tại Việt Nam Và Các Quốc Gia Trên Thế Giới, Bây H Là Mấy Giờ

*

1. đưa phần không tồn tại dấu “-” thành số thập phân trước rồi thêm dấu “-” vào trước công dụng nhận được.


Quảng cáo


2.

Tử số: Viết phần số nguyên và phần thập phân chỉ bỏ đi dấu phẩy.

Mẫu số: Viết hàng đầu trước. Đếm phần thập phân bao gồm bao nhiêu chữ số thì thêm từng ấy số 0 vào bên buộc phải số 1.

1.

(dfrac – 51000 = – 0,005;dfrac – 79810 = – 79,8)

2.

( – 4,2 = – dfrac4210; – 2,4 = dfrac – 2410)

Luyện tập 2

Sắp xếp các số sau theo vật dụng tự từ bé xíu đến mập 0; -8,152; 0,12; -8,9

So sánh những số thập phân:

Số thập phân âm nhỏ hơn 0 và số thập phân dương to hơn 0.

Phân phân chia số thập phân âm với số thập phân dương.

So sánh nhị số thập phân âm: Số tất cả số đối lớn hơn thế thì số thập phân đó nhỏ nhắn hơn.

Số thập phân âm: -8,152;-8,9 đều nhỏ tuổi hơn 0.

Số thập phân dương: 0,12

Ta thấy 0 8,152 yêu cầu -8,9 Quảng cáo


*

So sánh nhì số thập phân âm: Số bao gồm số đối lớn hơn vậy thì số thập phân đó nhỏ bé hơn.

Xem thêm: Phân Tích Hình Ảnh Chuyến Tàu Đêm Trong Truyện Ngắn Hai Đứa Trẻ

Ta gồm (4,2 > 2,4) nên ( – 4,2 – 7,6)

Giải bài xích 7.4 trang 30 Toán 6 tập 2

Nhiệt độ đông quánh của một hóa học là ánh sáng mà trên đó hóa học chuyển tự thể lỏng thanh lịch thể rắn.

Nhiệt độ đông đặc của rượu, nước với thủy ngân thứu tự là: ( – 117^circ C;0^circ C; – 38,83^circ C)