Toán lớp 6 tập 2 trang 19

     
- Chọn bài xích -Bài 1: Tập hợp. Thành phần của tập hợpBài 2: Tập hợp các số trường đoản cú nhiênBài 3: Ghi số từ nhiênBài 4: Số bộ phận của một tập hợp. Tập thích hợp conLuyện tập trang 14Bài 5: Phép cộng và phép nhânLuyện tập 1 trang 17Luyện tập 2 trang 19Bài 6: Phép trừ với phép chiaLuyện tập 1 trang 24Luyện tập 2 trang 25Bài 7: Lũy quá với số mũ tự nhiên. Nhân nhị lũy thừa cùng cơ sốLuyện tập trang 28Bài 8: phân tách hai lũy thừa thuộc cơ sốBài 9: vật dụng tự triển khai các phép tínhBài 10: đặc điểm chia không còn của một tổngLuyện tập trang 36Bài 11: tín hiệu chia hết cho 2, mang lại 5Luyện tập trang 39Bài 12: tín hiệu chia hết mang đến 3, cho 9Luyện tập trang 42Bài 13: Ước với bộiBài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tốLuyện tập trang 47Bài 15: Phân tích một số trong những ra thừa số nguyên tốLuyện tập trang 50Bài 16: Ước tầm thường và bội chungLuyện tập trang 53Bài 17: Ước chung lớn nhấtLuyện tập 1 trang 56Luyện tập 2 trang 57Bài 18: Bội chung nhỏ dại nhấtLuyện tập 1 trang 59Luyện tập 2 trang 60Ôn tập chương 1 (Câu hỏi - bài tập)

Xem cục bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

Sách giải toán 6 luyện tập 2 trang 19 giúp đỡ bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 6 để giúp đỡ bạn rèn luyện kỹ năng suy luận phù hợp và thích hợp logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào những môn học tập khác:

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 35 (trang 19 sgk Toán 6 Tập 1): Tìm những tích bằng nhau mà không nên tính hiệu quả của từng tích.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 tập 2 trang 19

15.2.6; 4.4.2; 5.3.12; 8.18; 15.3.4; 8.2.9

Lời giải:

Ta bao gồm :

15.2.6 = 15.(2.6) = 15.12

5.3.12 = (5.3).12 = 15.12

15.3.4 = 15.(3.4) = 15.12

4.4.9 = 4.(2.2).9 = (4.2).(2.9) = 8.18

8.2.9 = 8.(2.9) = 8.18

Do đó ta có những tích cân nhau là :

15.2.6 = 5.3.12 = 15.3.4

4.4.9 = 8.18 = 8.2.9

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 36 (trang 19 sgk Toán 6 Tập 1): rất có thể tính nhẩm tích 45.6 bằng cách:

Áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân:

45.6 = 45.(2.3) = (45.2).3 = 90 .3 = 270

Áp dụng đặc điểm phân phối của phép nhân so với phép cộng:

45.6 = (40+ 5).6 = 40.6 + 5.6 = 240 +30 = 270

a) Hãy tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất phối kết hợp của phép nhân:

15.4; 25.12; 125.16

b) Hãy tính nhẩm bằng cách áp dụng đặc điểm phân phối của phép nhân so với phép cộng:

25.12; 34.11; 47.101


Lời giải:

a) Áp dụng tính chất phối hợp của phép nhân a.b.c = a.(b.c) =(a.b).c ta có:

15.4 = (3.5).4 = 3.(5.4) = 20.3 = 60 hoặc 15.4 = 15.(2.2) = (15.2).2 = 30.2 = 60.

25.12 = 25.(4.3) = (25.4).3 = 100.3 = 300.

125.16 = 125.(8.2) = (125.8).2 = 1000.2 = 2000

b) Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: a(b+c)=ab+ac ta có:

25.12 = 25.(10 + 2) = 25.10 + 25.2 = 250 + 50 = 300.

34.11 = 34.(10 + 1) = 34.10 + 34 = 340 + 34 = 374.

47.101 = 47.(100 + 1) = 47.100 + 47.1 = 4700 + 47 = 4747.

Xem thêm: Kích Thước Sân Bóng Chuyền, Kích Thước Sân Bóng Chuyền Hơi Tiêu Chuẩn

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 37 (trang 20 sgk Toán 6 Tập 1): Áp dụng tính chất a.(b – c) = a.b – a.c để tính nhẩm. Ví dụ:

13.99 = 13.(100 – 1) = 13.100 – 13.1 = 1300 – 13 = 1287

Hãy tính: 16.19; 46.99; 35.98

Lời giải:

Ta tách bóc các số 19, 99, 98 thành những hiệu, trong những số ấy có cất số tròn chục hoặc tròn trăm rồi áp dụng tính chất: a(b – c) = ab – ac nhằm tính nhanh như sau:

16.19 = 16.(20 – 1) = 16.20 – 16 = 320 – 16 = 304;

46.99 = 46.(100 – 1) = 46.100 – 46 = 4600 – 46 = 4554;

35.98 = 35.(100 – 2) = 35.100 – 35.2 = 3500 – 70 = 3430.

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 38 (trang đôi mươi sgk Toán 6 Tập 1): Sử dụng laptop bỏ túi:

*

Dùng laptop bỏ túi để tính:

375.376; 624.625; 13.81.215

Lời giải:

Kết quả:

375.376 = 141000

624.625 = 390000

13.81.215 = 226395

Cách bấm nút:

*

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 39 (trang trăng tròn sgk Toán 6 Tập 1): Đố. Số 142857 có đặc thù rất sệt biệt. Hãy nhân nó với từng số 2, 3, 4, 5, 6 em sẽ kiếm được tính chất đăc biệt ấy.

Lời giải:

142857 x 2 = 285714

142857 x 3 = 428571

142857 x 4 = 571428

142857 x 5 = 714285

142857 x 6 = 857142

* nhấn xét: lúc nhân 142857 với những số 2, 3, 4, 5, 6 ta được kết quả bằng phương pháp chuyển một vài chữ số của số 142857 từ phía trái sang mặt phải.

* Mở rộng: một số khác gồm tính chất đặc biệt như bên trên là 076923:

076923 x 3 = 230769

076923 x 4 = 307692

076923 x 9 = 692307

076923 x 10 = 769230

076923 x 12 = 923076.

Bạn hoàn toàn có thể tìm thêm số khác nữa không?

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 39 (trang trăng tròn sgk Toán 6 Tập 1): Đố. Số 142857 có đặc điểm rất quánh biệt. Hãy nhân nó với từng số 2, 3, 4, 5, 6 em sẽ tìm được tính chất đăc biệt ấy.

Xem thêm: Đề Khảo Sát Tiếng Anh Lớp 6 Môn Tiếng Anh, Please Wait

Lời giải:

142857 x 2 = 285714

142857 x 3 = 428571

142857 x 4 = 571428

142857 x 5 = 714285


142857 x 6 = 857142

* thừa nhận xét: lúc nhân 142857 với các số 2, 3, 4, 5, 6 ta được kết quả bằng phương pháp chuyển một số chữ số của số 142857 từ bên trái sang bên phải.

* Mở rộng: một trong những khác tất cả tính chất đặc trưng như trên là 076923:

076923 x 3 = 230769

076923 x 4 = 307692

076923 x 9 = 692307

076923 x 10 = 769230

076923 x 12 = 923076.

Bạn hoàn toàn có thể tìm thêm số khác nữa không?

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 40 (trang trăng tròn sgk Toán 6 Tập 1): Bình Ngô đại cáo thành lập năm nào?

Năm , phố nguyễn trãi viết Bình Ngô đại cáo tổng kết thắng lợi của cuộc kháng chiến do Lê Lợi chỉ huy chống quân Minh. Hiểu được
là toàn bô ngày trong nhị tuần lễ, còn gấp hai . Tính coi năm
là năm nào?

Lời giải:

– Ta hiểu được mỗi tuần tất cả bảy ngày yêu cầu số ngày trong nhì tuần là 7.2 = 14 (ngày). Bởi đó:

Vậy đường nguyễn trãi viết Bình Ngô đại cáo vào khoảng thời gian 1428.

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 40 (trang trăng tròn sgk Toán 6 Tập 1): Bình Ngô đại cáo ra đời năm nào?

Năm , đường nguyễn trãi viết Bình Ngô đại cáo tổng kết chiến thắng của cuộc đao binh do Lê Lợi lãnh đạo chống quân Minh. Biết rằng
là tổng cộng ngày trong nhị tuần lễ, còn gấp rất nhiều lần . Tính coi năm
là năm nào?

Lời giải:

– Ta biết rằng mỗi tuần bao gồm bảy ngày đề nghị số ngày trong nhì tuần là 7.2 = 14 (ngày). Vì đó: