Toán lớp 6 ôn tập chương 1 câu hỏi ôn tập

  -  
- Chọn bài bác -Bài 1: Tập hợp. Thành phần của tập hợpBài 2: Tập hợp những số từ nhiênBài 3: Ghi số từ bỏ nhiênBài 4: Số thành phần của một tập hợp. Tập đúng theo conLuyện tập trang 14Bài 5: Phép cộng và phép nhânLuyện tập 1 trang 17Luyện tập 2 trang 19Bài 6: Phép trừ và phép chiaLuyện tập 1 trang 24Luyện tập 2 trang 25Bài 7: Lũy thừa với số nón tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ sốLuyện tập trang 28Bài 8: chia hai lũy thừa cùng cơ sốBài 9: thứ tự thực hiện các phép tínhBài 10: đặc điểm chia không còn của một tổngLuyện tập trang 36Bài 11: tín hiệu chia hết mang đến 2, cho 5Luyện tập trang 39Bài 12: tín hiệu chia hết đến 3, mang lại 9Luyện tập trang 42Bài 13: Ước cùng bộiBài 14: Số nguyên tố. Thích hợp số. Bảng số nguyên tốLuyện tập trang 47Bài 15: Phân tích một số trong những ra vượt số nguyên tốLuyện tập trang 50Bài 16: Ước phổ biến và bội chungLuyện tập trang 53Bài 17: Ước chung béo nhấtLuyện tập 1 trang 56Luyện tập 2 trang 57Bài 18: Bội chung nhỏ tuổi nhấtLuyện tập 1 trang 59Luyện tập 2 trang 60Ôn tập chương 1 (Câu hỏi - bài tập)

Xem cục bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

Sách giải toán 6 Ôn tập chương 1 (Câu hỏi – bài tập) giúp cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 6 để giúp bạn rèn luyện tài năng suy luận hợp lý và đúng theo logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào những môn học tập khác:

Câu hỏi ôn tập chương 1 số ít học 6

1 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): Viết dạng tổng thể các tính chất giao hoán, phối kết hợp của phép cộng, phép nhân, đặc thù phân phối của phép nhân so với phép cộng.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 ôn tập chương 1 câu hỏi ôn tập

Trả lời:

Phép tínhCộngNhân
Giao hoána + b = b + aa.b = b.a
Kết hợp(a + b) + c = a + (b + c)(a.b).c = a.(b.c)
Phân phối a(b + c) = ab + ac

2 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): Lũy quá bậc n của a là gì?

Trả lời:

Lũy quá bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a:

an = a . A . .... . A (n ≠ 0) n quá số3 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): Viết cách làm nhân nhì lũy thừa cùng cơ số, phân chia hai lũy thừa cùng cơ số.

Trả lời:

– Nhân hai lũy thừa cùng cơ số:

am . An = am+n

– phân chia hai lũy thừa thuộc cơ số:

am : an = am-n (a ≠ 0; m ≥ n)

4 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): khi nào ta nói số tự nhiên và thoải mái a phân chia hết cho số tự nhiên và thoải mái b.

Trả lời:

Số tự nhiên a phân chia hết mang lại số tự nhiên b khác 0 nếu bao gồm số thoải mái và tự nhiên k làm thế nào để cho a = b.k.

Kí hiệu: a ⋮ b

5 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): phân phát biểu cùng viết dạng tổng quát hai đặc điểm chia hết của một tổng.

Trả lời:

– đặc điểm 1: a ⋮ m cùng b ⋮ m => (a + b) ⋮ m

Tổng quát: Nếu tất cả các số hạng của một tổng các chia hết cho cùng một số trong những thì tổng chia hết cho số đó.

a ⋮ m, b ⋮ m cùng c ⋮ m => (a + b + c) ⋮ m

– đặc điểm 2: a :/. M với b ⋮ m => (a + b) :/. M

Tổng quát: giả dụ chỉ có một số trong những hạng của tổng không phân tách hết cho 1 số, còn các số hạng khác phần nhiều chia hết đến số kia thì tổng không phân tách hết đến số đó.

a :/. M, b ⋮ m cùng c ⋮ m => (a + b + c) :/. M


6 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): vạc biểu các dấu hiệu chia hết mang lại 2, cho 3, cho 5, cho 9.

Trả lời:

– tín hiệu chia hết cho 2: những số có chữ số tận thuộc là chữ số chẵn thì phân chia hết mang lại 2 cùng chỉ hầu như số đó bắt đầu chia hết cho 2.

– dấu hiệu chia hết mang đến 3: các số tất cả tổng các chữ số chia hết mang đến 3 thì phân chia hết đến 3 cùng chỉ đầy đủ số đó mới chia hết mang đến 3.

– dấu hiệu chia hết đến 5: những số có chữ số tận thuộc là 0 hoặc 5 thì phân chia hết mang lại 5 cùng chỉ đông đảo số đó bắt đầu chia hết cho 5.

– tín hiệu chia hết mang đến 9: những số có tổng những chữ số chia hết mang đến 9 thì chia hết mang đến 9 và chỉ đa số số đó bắt đầu chia hết đến 9.

7 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): gắng nào là số nguyên tố, đúng theo số ? mang đến ví dụ.

Trả lời:

– Số thành phần là số từ bỏ nhiên lớn hơn 1, chỉ gồm hai ước là 1 trong và bao gồm nó.

Ví dụ: 2, 3, 5, 7, 11, …

– hòa hợp số là số tự nhiên to hơn 1, có rất nhiều hơn hai ước.

Ví dụ: 4, 6, 8, 9, …

8 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): vậy nào là hai số nguyên tố với mọi người trong nhà ? đến ví dụ.

Trả lời:

– nhị số tất cả ƯCLN bằng 1 điện thoại tư vấn là những số nguyên tố cùng nhau.

Ví dụ: 8 cùng 9 là nhị số nguyên tố cùng nhau.

9 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): ƯCLN của hai hay những số là gì ? Nêu giải pháp tìm.

Xem thêm: Ioe: Hấp Dẫn Đăng Ký Ioe, Đăng Nhập Ioe Thi Tiếng Anh Cho Học Sinh

Trả lời:

– ƯCLN của nhị hay những số là số lớn số 1 trong tập hợp những ước chung của những số đó.

– phương pháp tìm:

bước 1: so với mỗi số ra quá số nguyên tố.

cách 2: chọn ra những thừa số thành phần chung.

bước 3: Lập tích các thừa số đang chọn, mỗi thừa số mang với số mũ nhỏ tuổi nhất của nó. Tích chính là ƯCLN nên tìm.

10 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): BCNN của nhị hay nhiều số là gì ? Nêu bí quyết tìm.

Trả lời:

– BCNN của hai hay những số là số nhỏ tuổi nhất không giống 0 trong tập hợp những bội chung của các số đó.

– bí quyết tìm:

cách 1: phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

cách 2: lựa chọn ra những thừa số nguyên tố chung và riêng.

cách 3: Lập tích những thừa số sẽ chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn số 1 của nó. Tích chính là BCNN đề nghị tìm.

Bài 159 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): Tìm công dụng của các phép tính:

a) n – n ; b) n:n ; c) n + 0

d) n – 0 ; e) n.0 ; g) n.1 ; h) n:1

Lời giải:

a) n – n = 0 ; b) n:n = 1 ; c) n + 0 = n

d) n – 0 = n ; e) n.0 = 0 ; g) n.1 = n ;

h) n:1 = n

Có chúng ta nào có thắc mắc rằng n là gì không?. Ở trên đây n là một số trong những tự nhiên nhé.

Bài 160 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): tiến hành các phép tính:

a) 204 – 84:12 ; b) 15.23 + 4.32 – 5.7

c) 56:53 + 23.22 ; d) 164.53 + 47.164

Lời giải:

a) 204 – 84 : 12 = 204 – 7 = 197;

b) 15.23 + 4.32 – 5.7 = 15.8 + 4.9 – 5.7 = 120 + 36 – 35 = 121.

c) 56 : 53 + 23.22 = 56 – 3 + 22+3 = 53 + 25 = 125 + 32 = 157.

d) 164.53 + 47.164 = 164.(53+ 47) = 164.100 = 16400.

Bài 161 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): kiếm tìm số thoải mái và tự nhiên x biết:

a) 219 – 7(x + 1) = 100 ; b) (3x – 6).3 = 34

Lời giải:

a) 219 – 7(x + 1) = 100

7(x + 1) = 219 – 100

7(x + 1) = 119

x + 1 = 119 : 7

x + 1 = 17

x = 17 – 1

x = 16.

Vậy x = 16.

b) (3x – 6).3 = 34

3x – 6 = 34 : 3

3x – 6 = 33

3x – 6 = 27

3x = 27 + 6

3x = 33

x = 33 : 3

x = 11.

Vậy x = 11.

Bài 162 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): Để tìm số tự nhiên và thoải mái x hiểu được nếu rước số đó trừ đi 3 rồi phân chia cho 8 thì được 12, ta hoàn toàn có thể viết (x – 3):8 = 12 rồi search x, ta được x = 99.

Bằng phương pháp làm trên, hãy search số tự nhiên và thoải mái x, hiểu được nếu nhân nó với 3 rồi trừ đi 8 tiếp nối chia cho 4 thì được 7.

Lời giải:

Ta hoàn toàn có thể viết lại thành: (3x – 8) : 4 = 7.

Tìm x: (3x – 8) : 4 = 7

3x – 8 = 7.4

3x – 8 = 28

3x = 28 + 8

3x = 36

x = 36 : 3

x = 12.

Vậy x = 12.

Bài 163 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): Đố. Điền những số 25, 18, 22, 33 vào khu vực trống cùng giải bài toán sau:

Lúc … giờ đồng hồ , bạn ta thắp một ngọn nến có độ cao … cm. Đến … giờ thuộc ngày, ngọn nến chỉ với cao … cm. Trong một giờ, độ cao của ngọn nến giảm từng nào xentimet?

Lời giải:

+ trong một ngày, số giờ chẳng thể vượt quá 24 bắt buộc hai vị trí điền giờ chỉ rất có thể bằng 18 với 22.

+ 25 và 33 là chiều cao ngọn nến. Vị ngọn nến lúc đầu phải cao hơn ngọn nến sau thời điểm cháy bắt buộc ta gồm đề bài xích sau :

Lúc 18 giờ, fan ta thắp một ngọn nến có chiều cao 33cm. Đến 22 giờ thuộc ngày, ngọn nến chỉ cao còn 25cm. Trong một giờ, độ cao ngọn nến giảm từng nào xentimet ?

+ Giải vấn đề :

Từ 18 giờ cho 22 tiếng là 22 – 18 = 4 (giờ).

Trong 4 giờ đồng hồ ngọn nến giảm: 33 – 25 = 8 (cm).

Vậy trong một giờ ngọn nến giảm: 8 : 4 = 2 (cm).

Bài 163 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): Đố. Điền những số 25, 18, 22, 33 vào chỗ trống cùng giải bài toán sau:

Lúc … tiếng , tín đồ ta thắp một ngọn nến có chiều cao … cm. Đến … giờ cùng ngày, ngọn nến chỉ từ cao … cm. Vào một giờ, chiều cao của ngọn nến giảm từng nào xentimet?

Lời giải:

+ vào một ngày, số giờ tất yêu vượt thừa 24 nên hai vị trí điền giờ chỉ hoàn toàn có thể bằng 18 với 22.

+ 25 với 33 là chiều cao ngọn nến. Bởi vì ngọn nến ban đầu phải cao hơn ngọn nến sau thời điểm cháy phải ta có đề bài bác sau :

Lúc 18 giờ, fan ta thắp một ngọn nến có chiều cao 33cm. Đến 22 giờ cùng ngày, ngọn nến chỉ cao còn 25cm. Vào một giờ, chiều cao ngọn nến giảm từng nào xentimet ?


+ Giải bài toán :

Từ 18 giờ cho 22 giờ là 22 – 18 = 4 (giờ).

Trong 4 tiếng ngọn nến giảm: 33 – 25 = 8 (cm).

Vậy trong 1 giờ ngọn nến giảm: 8 : 4 = 2 (cm).

Bài 164 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): thực hiện phép tính rồi phân tích công dụng thừa số nguyên tố:

a) (1000 + 1):11 ; b) 142 + 52 + 22

c) 29.31 + 144:122 ; d) 333:3 + 225:152

Lời giải:

a) (1000 + 1) : 11 = 1001 : 11 = 91.

Phân tích ra quá số nguyên tố: 91 = 7.13

b) 142 + 52 + 22 = 196 + 25 + 4 = 225.

Phân tích ra quá số nguyên tố: 225 = 152 = (3.5)2 = 32.52.

c) 29.31 + 144 : 122 = 29.31 + 144 : 144 = 899 + 1 = 900

Phân tích ra thừa số nguyên tố: 900 = (30)2 = (2.3.5)2 = 22.32.52.

d) 333 : 3 + 225 : 152 = 333 : 3 + 225 : 225 = 111 + 1 = 112.

Phân tích ra thừa số nguyên tố: 112 = 16.7 = 24.7 .

Bài 165 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): Gọi p. Là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu ∈ hoặc ∉ thích hợp vào ô vuông:

*

Lời giải:

a) 747 gồm tổng những chữ số 7 + 4 + 7 = 18 ⋮ 3 bắt buộc 747 ⋮ 3.

Do đó 747 ∉ phường

235 bao gồm tận cùng bằng 5 phải 235 ⋮ 5.

Do kia 235 ∉ p.

Chia 97 mang lại lần lượt 2; 3; 5; 7 phân biệt 97 không phân tách hết cho số nào.

Do đó 97 ∈ p

b) Ta có: 123 bao gồm tổng những chữ tiên phong hàng đầu + 2 + 3 = 6 ⋮ 3 đề nghị 123 ⋮ 3 ⇒ 835.123 ⋮ 3

Lại có: 318 tất cả tổng những chữ số 3 + 1 + 8 = 12 ⋮ 3 buộc phải 318 ⋮ 3.

Từ nhị điều bên trên suy ra a = 835.123 + 318 ⋮ 3 yêu cầu a ∉ phường

c) 5.7.11 là tích các số lẻ đề nghị là số lẻ

13.17 là tích các số lẻ đề xuất là số lẻ.

Suy ra 5.7.11 + 13.17 là số chẵn, tức là b =5.7.11 + 13.17 ⋮ 2 buộc phải b ∉ p

d) c = 2.5.6 – 2.29 = 2.(5.6) – 2.29 = 2.30 – 2.29 = 2.(30 – 29) = 2.1 = 2 là số nguyên tố.

Do kia c ∈ phường

Bài 166 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): Viết các tập hợp sau bằng phương pháp liệt kê các phần tử:

A = x ∈ N

B = {x ∈ N | x ⋮ 12, x ⋮ 15, x ⋮ 18 với 0 2.3.7; 180 = 22.32.5

⇒ ƯCLN(84; 180) = 22.3 = 12.

Do kia ƯC(84; 180) = Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12.

x > 6 nên x = 12.

Hay A = 12.

b) x ⋮ 12, x ⋮ 15, x ⋮ 18 yêu cầu x ∈ BC(12; 15; 18).

12 = 22.3; 15 = 3.5; 18 = 2.32

⇒ BCNN(12; 15; 18) = 22.32.5 = 180

⇒ BC(12; 15; 18) = B(180) = 0;180; 360; 540; 720; ….


0 Bài 167 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): một số trong những sách giả dụ xếp thành từng bó 10 quyển, 12 quyển hoặc 15 quyển phần đa vừa đầy đủ bó. Tính số sách đó hiểu được số sách trong vòng từ 100 mang đến 150.

Lời giải:

Giả sử số sách đó bao gồm a quyển.

Số sách đó xếp thành từng bó 10, 12, 15 quyển số đông vừa đủ

Nghĩa là a là bội của 10; 12; 15.

Hay a ∈ BC (10; 12; 15).

10 = 2.5; 12 = 22.3; 15 = 3.5

⇒ BCNN(10; 12; 15) = 22.3.5 = 60.

Xem thêm: Hình Ảnh Trên Tờ Tiền 50000, Giải Mã Các Địa Danh In Trên Tiền Việt Nam

Do đó BC(10; 12; 15) = B(60) = 0; 60; 120; 180; 240; 300; …

Vì 100 Bài 168 (trang 64 sgk Toán 6 Tập 1): Máy cất cánh trực thăng ra đời năm nào?

Máy bay trực thăng thành lập năm abcd.