TOÁN LỚP 6 BÀI 5 TIA

     
Lý thuyết. Tia

Hình có một điểm O và một phần đường thẳng bị phân chia ra bởi O là một trong tia nơi bắt đầu O. Khi viết(đọc) tên một tia, bắt buộc đọc xuất xắc viết tên cội trước.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 bài 5 tia

Xem cụ thể


Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 112 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 112 Toán 6 Tập 1 . Trê tuyến phố thẳng xy đem hai điểm A với B.

Xem giải thuật


bài xích 22 trang 112 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 22 trang 112 SGK Toán 6 tập 1. Điền vào vị trí trống trong số phát biểu sau: a) Hình tạo vì điểm O và một phần đường thằng được chia ra bởi điểm O được gọi là 1 trong những …

Xem lời giải


bài bác 23 trang 113 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 23 trang 113 SGK Toán 6 tập 1. Trê tuyến phố thẳng A cho tư điểm M,N,P,Q như hình 31. Hãy vấn đáp các câu hỏi sau:a) trong các tia MN,MP,MQ,NQ bao gồm tia nào trùng nhau?

Xem giải mã


bài xích 24 trang 113 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 24 trang 113 SGK Toán 6 tập 1. đến hai tia Ox, Oy đối nhau điểm A trực thuộc tia Ox, các điểm B và C thuộc tia Oy(B nằm trong lòng O cùng C). Hãy nói tên:

Xem giải thuật


bài xích 25 trang 113 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 25 trang 113 SGK Toán 6 tập 1. Mang đến hai điểm A cùng B, hãy vẽ: a) Đường trực tiếp AB

Xem giải mã


bài 26 trang 113 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 26 trang 113 SGK Toán 6 tập 1. Vẽ tia AB. Rước điểm M thuộc tia AB, hỏi: a) nhị điểm B và M nằm thuộc phía so với điểm A hay nằm khác phía đối với điểm A?

Xem giải thuật


bài 27 trang 113 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 27 trang 113 SGK Toán 6 tập 1. Điền vào vị trí trống trong những phát biểu sau:

Xem giải thuật


bài xích 28 trang 113 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 28 trang 113 SGK Toán 6 tập 1. Vẽ con đường xy. Mang điểm O trên tuyến đường thẳng xy. Lấy điểm M ở trong tia Oy. Rước điểm N ở trong tia Ox.

Xem giải thuật


bài xích 29 trang 114 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 29 trang 114 SGK Toán 6 tập 1. Cho hai tia đối nhau AB cùng AC. A) call M là 1 trong điểm nằm trong tia AB. Trong bố điểm M,A,C thì điểm nào nằm trong lòng hai điểm còn lại.

Xem thêm: Công Thức Tính Chu Vi Tứ Giác Lớp 3 Toán Lớp 1 2 3 4 5, Công Thức Tính Chu Vi Hình Tứ Giác

Xem lời giải


bài bác 30 trang 114 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 30 trang 114 SGK Toán 6 tập 1. Điền vào khu vực trống trong những phát biểu sau:Nếu điểm O nằm trên đường thẳng xy thì:

Xem giải mã


bài 31 trang 114 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 31 trang 114 SGK Toán 6 tập 1. Lấy 3 điểm không thẳng hàng A,B,C vẽ nhì tia AB,AC: a) Vẽ tia Ax giảm đường thẳng BC tại M nằm trong lòng hai điểm B và C.

Xem giải mã


bài 32 trang 114 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 32 trang 114 SGK Toán 6 tập 1. Trong những câu sau, em nên lựa chọn câu đúng: a) nhì tia Ox và Oy chun g gốc thì đối nhau.

Xem thêm: Hóc Môn Có Vai Trò Nào Sau Đây ? 1 Rối Loạn Hormone Là Gì

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút - Đề hàng đầu - bài 5 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 1 - bài bác 5 - Chương 1 - Hình học 6

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - bài xích 5 - Chương 1 - Hình học tập 6

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - bài xích 5 - Chương 1 - Hình học 6

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - bài bác 5 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - bài 5 - Chương 1 - Hình học 6

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - bài bác 5 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 4 - bài 5 - Chương 1 - Hình học 6

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài 5 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 5 - bài 5 - Chương 1 - Hình học tập 6

Xem giải thuật


*
*

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép thucdemcungban.vn gởi các thông tin đến bạn để nhận ra các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.