TOÁN LỚP 4 TRANG 65

     

Để đọc (hoặc viết) các số đo diện tích ta gọi (hoặc viết) những số trước sau đó đọc (hoặc viết) kí hiệu của đơn vị đo diện tích.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 trang 65

Lời giải chi tiết:

Đọc

Viết

Chín trăm chín mươi mét vuông

990m2

Hai nghìn ko trăm linh năm mét vuông

2005m2

Một ngàn chín trăm tám mươi mét vuông

1980m2

Tám ngàn sáu trăm đề-xi-mét vuông

8600dm2

Hai mươi tám ngàn chín trăm mười một xăng-ti-mét vuông

28911cm2


bài xích 2


Video chỉ dẫn giải


Viết số tương thích vào chỗ chấm :

*

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi khác 1m2 = 100dm2 ; 1m2 = 10 000cm2 ; 1dm2 = 100cm2

Lời giải chi tiết:

*


bài xích 3


Video gợi ý giải


Để lát nền một căn phòng, người ta đã áp dụng hết 200 viên gạch hình vuông có cạnh 30cm. Hỏi ngôi nhà đó có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích s phần mạch vữa không đáng kể ?

Phương pháp giải:

- Tính diện tích s 1 viên gạch hình vuông ta lấy cạnh nhân với cạnh.

- Tính diện tích s căn phòng ta lấy diện tích 1 viên gạch ốp nhân với số viên gạch dùng để làm lát nền căn phòng đó.

- Đổi số đo diện tích vừa kiếm được sang đơn vị đo là mét vuông.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Viên gạch ốp hình vuông: cạnh 30cm

Lát nền: 200 viên gạch

Diện tích căn phòng: .... Mét vuông?

Bài giải

Diện tích của một viên gạch lát nền là:

(30 imes 30 = 900;(cm^2))

Diện tích căn phòng là: 

(900 imes 200 = 180000;(cm^2))

(180000cm^2 = 18m^2)

Đáp số: (18m^2.)


bài bác 4


Video khuyên bảo giải


Tính diện tích của miếng bìa bao gồm các form size theo hình vẽ bên dưới đây:

*

Phương pháp giải:

Có thể phân tách miếng bìa đã mang lại thành các miếng bìa nhỏ dạng hình chữ nhật rồi tính diện tích các hình đó.

Xem thêm: Các Biện Pháp Bảo Vệ Lớp Thú Các Biện Pháp Bảo Vệ Và Phát Triển Thú?

Diện tích miếng bìa bằng tổng diện tích những miếng bìa nhỏ.

Lời giải đưa ra tiết:

Cách 1: 

Vẽ nét thêm đứt như hình bên dưới :

*

Diện tích hình chữ nhật lớn là:

(15 imes 5 = 75; (cm^2))

Chiều nhiều năm hình chữ nhật H4 là:

15 – (4 + 6) = 5 (cm)

Diện tích hình chữ nhật H4 là:

(5 imes 3 = 15 ; (cm^2))

Diện tích miếng bìa là:

(75 - 15 = 60 ; (cm^2))

Đáp số: (60cm^2).

Cách 2 :

Có thể cắt hoặc phân tách hình đã cho thành các hình chữ nhật như sau:

 

*

Hình chữ nhật H1 có chiều rộng bởi chiều rộng lớn của hình chữ nhật H2 và bằng (3cm).

Diện tích hình chữ nhật H1 là:

(4 imes 3 = 12;(cm^2))

Diện tích hình chữ nhật H2 là :

(6 imes 3 = 18;(cm^2))

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật H3 là:

(5 ,– 3 = 2;(cm))

Diện tích của hình chữ nhật H3 là:

(15 imes 2 = 30;(cm^2)) 

Diện tích miếng bìa là:

(12 + 18 + 30 = 60;(cm^2))

Đáp số: (60cm^2).

Xem thêm: Bố Mẹ Vương Tuấn Khải - Quán Trà Sữa Do Ba Mẹ Của Vương Tuấn Khải

Lưu ý : có nhiều cách chia miếng bìa đã mang đến thành các hình nhỏ, vì vậy học sinh có thể giải theo vô số cách khác nhau.