Toán Lớp 4 Kì 2

     

TOP 5 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22, gồm đáp án, giải đáp chấm với bảng ma trận kèm theo, giúp thầy cô tìm hiểu thêm để thiết kế đề thi học tập kì 2 năm 2021 - 2022 cho học sinh của mình.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 kì 2

Với 5 đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 4, còn giúp các em học sinh lớp 4 vắt chắc các dang toán thường gặp gỡ trong đề thi, cũng giống như luyện giải đề thật thuần thục để ôn thi học kì 2 hiệu quả. Kế bên ra, tất cả thể tham khảo thêm đề thi môn giờ Việt, lịch sử dân tộc - Địa lý. Vậy mời thầy cô và các em cài đặt miễn mức giá 5 đề thi học kì 2 môn Toán 4:


Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2021 - 2022 theo Thông tư 22

Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2021 - 2022

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2021 - 2022

Ma trận bài kiểm tra môn Toán cuối học kì II lớp 4

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu cùng số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số tự nhiên và những phép tính cùng với số từ nhiên, phân số và những phép tính cùng với chúng. Dấu hiệu chia hết đến 2,3,5,9.

Số câu

5

5

1

1

Câu số

1a, 1c

3a,b,c,d; 4a

1d

4b

Số điểm

1

2,5

0,5

0,5

Đại lượng với đo đại lượng

Số câu

1

2

2

Câu số

2a, 2c

2b, 2d

Số điểm

0,5

0,5

0,5

-Yếu tố hình học;

-Giải toán về tìm hai số lúc biết hiệu cùng tỉ số; Tìm hai số lúc biết tổng với hiệu của nhị số đó

- Giải bài toán về TBC

Số câu

1

1

1

1

Câu số

1e

5

1g

6

Số điểm

0,5

2

1

1

Tổng

Số câu

6

2

7

2

2

1

2

6

12

Số điểm

1,5

0,5

3

1

2

0,5

1,5

3

7


Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 năm học tập 2021 - 2022

Trường:.......................

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 – 2022MÔN: TOÁN- Lớp 4(Thời gian làm cho bài: 40 phút)

Bài 1: Khoanh tròn chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng:

a. Rút gọn gàng phân số

*
ta được phân số buổi tối giản là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

b. Số thích hợp viết vào nơi chấm 6 mét vuông 5dm2 = …… dm2 là:

A. 650B. 65 C. 605D. 6 005

c. Phân số có giá trị lớn hơn 1 là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

d. Số tự nhiên lớn nhất có 8 chữ số phân tách hết mang đến 2; 3; 5 cùng 9 là:

A. 99 999 999 B. 99 999 998C. 99 999 990D. 90 000 000

e. Một hình thoi bao gồm tổng độ nhiều năm hai đường chéo cánh là 28cm cùng hiệu nhị đường chéo cánh là 4cm. Diện tích của hình thoi đó là:

A. 96 cm2B. 192 cm2C. 54cm2D. 108cm2

g. Trung bình cộng của số trước tiên và số trang bị hai là 32, trung bình cùng của số đồ vật hai và số thứ bố là 36, trung bình cùng của số thứ nhất và số thứ bố là 30. Ba số đó là:

A. 32; 36 cùng 30B. 26; 38 với 34 C. 38; 26 cùng 36 D. 32; 26 với 34

Bài 2. Viết số tương thích vào địa điểm chấm:


a. 150 000 cm2 =................ M2

b. 2 tiếng đồng hồ 20 phút = ........... Phút

c. 7 000 kg = ................tấn

d. 12m 3cm =................cm

Bài 3. Tính


a.

*
= ...................................

c.

*
= ....................................


b.

*
= ...................................

d.

*
= ..............................


Bài 4. Tìm x


a. 3 321 : X = 27

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................


b. X : 134 – 1564 = 2718

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

Xem thêm: Bảng Trọng Lượng Riêng Của Vàng, Bạc…, Access Denied


Bài 5. Một thửa ruộng hình bình hành có cạnh lòng gấp 2 lần chiều cao cùng tổng độ lâu năm cạnh đáy và chiều cao là 150 m.

a. Tính diện tích của thửa ruộng hình bình hành đó?

b. Bên trên thửa ruộng đó tín đồ ta trồng lúa, trung bình cứ 1m2 thu được

*
kg thóc. Hỏi đang thu được sinh sống thửa ruộng đó từng nào tấn thóc?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................


................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Bài 6. Một người buôn bán gạo, buổi sáng bán tốt

*
tổng số gạo, buổi chiều bán tốt
*
tổng số gạo. Tính ra buổi sáng phân phối hơn buổi chiều là 77 kg gạo. Hỏi thuở đầu người đó có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Xem thêm: Hướng Dẫn Số Đếm Từ 1 Đến 100, Cách Đọc Số Đếm Trong Tiếng Anh Từ 1 Đến 100

................................................................................................................................

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - 2022

Bài 1. (3 điểm) Mỗi câu đúng 0,5 điểm

a

b

c

d

e

g

D

C

D

C

A

B

Bài 2. Viết số tương thích vào khu vực chấm: (1 điểm, đúng mỗi câu mang lại 0,25 điểm)

a) 150000 cm2 = 15 m2 b) 2 giờ 20 phút = 140 phútc) 7000 kilogam = 7 tấnd) 12m 3cm = 1203 cm