Toán Lớp 3 Trang 175

     

Khi chia như trên ta được nhị hình vuông, hình vuông(I)có độ dài cạnh là(6cm), hình vuông(II)có độ dài cạnh(3cm)

Diện tích hình (H) = diện tích s hình(I)cộng diện tích s hình(II)

Diện tích hình(I)là:

(6 imes 6 = 36 , (cm^2))

Diện tích hình(II)là:

(3 imes 3 = 9 , (cm^2))

Diện tích hình(H)là:

(36 + 9 = 45 , (cm^2))

Đáp số:(45cm^2)

Nhận xét:Ngoài phương pháp chia như trên vẫn tồn tại cách phân tách khác, học sinh tự tìm.

 

 

 
Bạn đang xem: Toán lớp 3 trang 175

Xem clip bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này tại chỗ này để học giỏi hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập Ôn tập về hình học tập (tiếp theo) khác • Giải bài bác 1 trang 174 - SGK Toán lớp 3 mỗi hình sau đây có... • Giải bài bác 2 trang 175 - SGK Toán lớp 3 Hình chữ nhật có... • Giải bài 3 trang 175- SGK Toán lớp 3 Em tìm cách tính diện... • Giải bài bác 4 trang 175 - SGK Toán lớp 3
Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật •Chương 2: Phép nhân với phép chia trong phạm vi 1000 •Chương 3: các số mang lại 10 000 •Chương 4: các số cho 100 000 •Chương 5: Ôn tập cuối năm
bài xích trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán lớp 3
Ôn tập về hình học (tiếp theo)
• Giải bài bác 1 trang 174 - SGK Toán lớp 3 • Giải bài 2 trang 175 - SGK Toán lớp 3 • Giải bài bác 3 trang 175- SGK Toán lớp 3 • Giải bài xích 4 trang 175 - SGK Toán lớp 3
Giải bài bác tập SGK Toán lớp 3
Chương 1: Ôn tập và bổ sung Chương 2: Phép nhân cùng phép chia trong phạm vi 1000 Chương 3: các số đến 10 000 Chương 4: những số cho 100 000 Chương 5: Ôn tập cuối năm
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8


Xem thêm: Khối Lượng Trái Đất Nặng Bao Nhiêu Tấn? ? Cách Tính Khối Lượng Trái Đất

Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài tập biên soạn Văn
Giải bài tập Môn thiết bị Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Để Chỉnh Sửa Biểu Mẫu Ta Chọn, Bài Tập Trắc Nghiệm Về Biểu Mẫu Tin Học 12

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12