Cách Để Tính Độ Dài Cung

     

Cách tính độ lâu năm cung tròn là phương pháp tính giúp bọn họ dễ dàng hiểu rằng độ nhiều năm cung trong đó có độ nhiều năm bao nhiêu:

Trên đường tròn bán kính RR, độ lâu năm ll của một cung tròn n° được tính theo phương pháp l=(πRn)/180

Trong đó:

π còn được gọi là hằng số Archimedes, là một hằng số toán học có cực hiếm bằng tỷ số giữa chu vi của một đường tròn với đường kính của mặt đường tròn đó. Hằng số này còn có giá trị xê dịch bằng 3,14159.R là nửa đường kính hình tròn.N là độ của cung tròn.L là độ nhiều năm cung tròn.

Bạn đang xem: Cách để tính độ dài cung


Công thức tính độ dài đường tròn

Độ dài con đường tròn (còn điện thoại tư vấn là chu vi hình tròn) được kí hiệu là CC.

Độ dài CC của một đường tròn có chào bán kính RR được tính theo công thức: C=2πRC=2πR.

Nếu gọi dd là 2 lần bán kính của mặt đường tròn (d=2Rd=2R) thì C=πdC=πd.

*

Cung tròn là gì?

Cung trong hình học (ký hiệu: ⌒) là đoạn đóng của một đường cong khả vi trong một đa tạp. Cung tròn là 1 phần của đường tròn hay là một trong những phần của chu vi (biên) của hình tròn.

Nếu không có ghi chú gì không giống thì cung trong nội dung bài viết này được hiểu là cung tròn, tức quỹ tích những điểm thuộc đường tròn nằm trong lòng hai điểm.

Đường tròn là gì?

Trong hình học phẳng, đường tròn (hoặc vòng tròn) là tập thích hợp của tất cả những điểm trên một mặt phẳng, bí quyết đều một điểm mang đến trước bằng một khoảng cách nào đó. Điểm mang lại trước call là tâm của mặt đường tròn, còn khoảng chừng cho trước gọi là bán kính của đường tròn.

Đường tròn trọng điểm O nửa đường kính R ký kết hiệu là (O;R)

Đường tròn là 1 trong hình khép kín đáo đơn giản phân tách mặt phẳng ra làm cho 2 phần: phần phía bên trong và phần bên ngoài. Trong khi “đường tròn” ranh giới của hình, “hình tròn” bao hàm cả tinh ma giới và phần bên trong.

Đường tròn cũng rất được định tức là một hình elíp đặc biệt với hai tiêu điểm trùng nhau và tâm sai bằng 0. Đường tròn cũng là hình phủ quanh nhiều diện tích s nhất bên trên mỗi đơn vị chu vi bình phương.

*

Một số thuật ngữ về hình tròn

Cung: một đoạn đóng bất kỳ trên mặt đường tròn.Dây cung (gọi tắt là dây): đoạn thẳng gồm 2 đầu mút nằm trên đường tròn.Tâm: điểm bí quyết đều toàn bộ các điểm trên phố tròn.Chu vi hình tròn: độ dài mặt đường biên số lượng giới hạn hình tròn.Bán kính: là đoạn thẳng (hoặc độ dài đoạn thẳng) nối trung tâm với một điểm bất kì trên con đường tròn và bằng một nửa con đường kính.Đường kính: đoạn thẳng (hoặc độ dài đoạn thẳng) gồm 2 đầu mút nằm trên tuyến đường tròn và là dây cung trải qua tâm, hoặc khoảng cách dài độc nhất vô nhị giữa 2 điểm trê tuyến phố tròn. Đường kính là dây cung dài nhất của con đường tròn với bằng gấp đôi bán kính.Cát tuyến: mặt đường thẳng xung quanh phẳng giảm đường tròn trên 2 điểm.Tiếp tuyến: mặt đường thẳng tiếp xúc với đường tròn tại một điểm duy nhất.Hình tròn: phần khía cạnh phẳng giới hạn bởi đường tròn.Hình khuyên (hình nhẫn hoặc hình vành khăn): vùng bị số lượng giới hạn bởi 2 mặt đường tròn đồng vai trung phong và có nửa đường kính khác nhau.Hình bán nguyệt: cung căng con đường kính. Thông thường, thuật ngữ này còn bao hàm đường kính, cung căng đường kính và phần viền trong, tức nửa hình tròn.Đường tròn ngoại tiếp đa giác là con đường tròn đi qua tất cả các đỉnh của nhiều giác đó. Khi ấy đa giác nội tiếp đường tròn.Đường tròn nội tiếp đa giác là con đường tròn xúc tiếp với tất cả các cạnh của nhiều giác đó. Khi ấy đa giác nước ngoài tiếp con đường tròn.

*

Tính chất thông thường của hình tròn

Đường tròn là hình có diện tích s lớn nhất với chu vi cho trước.

Đường tròn có tính đối xứng cao: tâm của đường tròn là trung ương đối xứng và các đường kính là những trục đối xứng

Mọi đường tròn đều đồng dạng.

Xem thêm: Thpt Lương Ngọc Quyến Thái Nguyên, Trường Thpt Lương Ngọc Quyến

Chu vi mặt đường tròn tỉ lệ thuận với bán kính theo hằng số 2π.

Diện tích hình tròn trụ tỉ lệ thuận cùng với bình phương nửa đường kính theo hằng số π.

Đường tròn tất cả tâm tại cội tọa độ và bán kính là một gọi là đường tròn solo vị.

Đường tròn lớn của hình cầu solo vị là đường tròn Riemann.

Tập hợp tất cả các điểm chú ý đoạn thẳng dưới 1 góc vuông là mặt đường tròn có 2 lần bán kính là đoạn trực tiếp đó

*

Dây cung

Dây cung phương pháp đều tâm khi và chỉ còn khi bọn chúng dài bởi nhau.

Trong cùng một mặt đường tròn, dây càng dài thì càng gần tâm.

Đường kính vuông góc với dây cung trên trung điểm của dây cung đó

Đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì vuông góc cùng với dây.

Đường kính là dây cung nhiều năm nhất trong đường tròn

Nếu giao điểm nhì dây cung giảm nhau chia một dây thành hai đoạn a và b, chia dây cung tê thành c và d, thì ab = cd (gọi là phương tích của điểm đó).

Nếu giao điểm hai dây cung giảm nhau chia một dây thành nhị đoạn a và b, chia dây cung tê thành m và n, thì a2 + b2 + m2 + n2 = d2 (với d là đường kính).

Tổng bình phương chiều nhiều năm 2 dây cung vuông góc tại một điểm cố định không thay đổi và bằng 8r2 – 4p2 (với r là nửa đường kính đường tròn, p là khoảng cách từ tâm đường tròn đến giao điểm đó).

Khoảng cách từ một điểm trê tuyến phố tròn cho một dây cung nga với 2 lần bán kính bằng tích của khoảng cách điểm đó mang đến 2 đầu mút của dây cung.

Xem thêm: Bảng Nguyên Âm Phụ Âm Tiếng Anh Ipa, Bảng Phiên Âm Tiếng Anh Ipa

2 cung nhỏ tuổi của một đường tròn hoặc 2 đường tròn bằng nhau căng 2 dây đều nhau thì 2 cung đó đều nhau và ngược lại

Với 2 cung bé dại của một mặt đường tròn hoặc 2 đường tròn bằng nhau, cung làm sao căng dây bự hơn(hoặc bé bỏng hơn) thì cung đó to hơn(hoặc bé hơn) với ngược lại.