Tìm hiểu về định nghĩa và những tính chất tam giác cân

     

Định nghĩa tam giác cân

Tam giác cân là tam giác có 2 cạnh bên bằng nhau.

Bạn đang xem: Tìm hiểu về định nghĩa và những tính chất tam giác cân


*

Tam giác cân ABC cân nặng tại A


Từ hình vẽ, ta xác định được:

– Đỉnh A của tam giác cân ABC là giao điểm của nhì cạnh bên AB với AC.

– Góc A được gọi là góc ở đỉnh, nhị góc còn lại B cùng C là góc đáy.

Cách dựng tam giác ABC cân nặng tại A

– Vẽ cạnh BC

– Vẽ cung tròn trọng điểm B, nửa đường kính r

– Vẽ cung tròn trọng điểm C, nửa đường kính r

Hai cung tròn cắt nhau tại A.

Tam giác ABC là tam giác cần vẽ.

Tính chất của tam giác cân

– Tính chất 1:Trong tam giác cân, nhì góc đáy bằng nhau.

Ví dụ: Tam giác ABC cân tại A ⇒ Góc B = C

– Tính chất 2:Tam giác gồm hai góc bằng nhau là tam giác cân.

Xem thêm: Chính Xác, Đó Là Cầu Mỹ Thuận Dài Bao Nhiêu, Cầu Mỹ Thuận

Ví dụ: Tam giác ABC gồm góc B = C ⇒ Tam giác ABC cân tại A

– Tính chất 3:Trường hợp đặc biệt của tam giác cân:

Tam giác vuông cân là tam giác vuông bao gồm hai cạnh góc vuông bằng nhau.

Ví dụ: Tam giác MNP vuông tại M tất cả góc N = phường ⇒ Tam giác MNP vuông cân tại M

Tính số đo mỗi góc nhọn của tam giác vuông cân.

Ta có: Δ ABC tất cả Góc A = 90°,Góc B= C

⇒ Góc B + C = 90° (định lí tổng tía góc của một tam giác)

⇒ 2.Ĉ= 90°

⇒ Góc B = C = 45°

Kết luận: Tam giác vuông cân thì hai góc nhọn bằng 45°.

Cách chứng minh tam giác cân

Để chứng minh một tam giác là tam giác cân nặng ta sử dụng một vào hai phương pháp sau:

– giải pháp 1:Chứng minh tam giác đó gồm hai cạnh bằng nhau.

– biện pháp 2:Chứng minh tam giác đó tất cả hai góc bằng nhau.

Xem ví dụ dưới đây để nắm được biện pháp chứng minh tam giác cân.

Xem thêm: Tải Nhạc Hot Cô Thắm Không Về Zing Mp3, Lời Bài Hát Cô Thắm Không Về

Ví dụ: vào tam giác ABC bao gồm ΔABM = ΔACM . Chứng minh tam giác ABC cân.