TÍNH CHẤT HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

  -  
*

+ Nếu hai tuyến phố thẳng cắt một đường thẳng thứ bố tạo thành một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai tuyến phố thẳng tuy vậy song.

Bạn đang xem: Tính chất hai đường thẳng song song

+ Nếu hai tuyến phố thẳng cắt một mặt đường thẳng thứ tía tạo thành một cặp góc đồng vị đều nhau thì hai đường thẳng song song.

+ Nếu hai tuyến đường thẳng giảm một con đường thẳng thứ tía tạo thành một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì hai tuyến phố thẳng tuy vậy song.

Ngoài ra ta còn có dấu hiệu: Nếu hai tuyến phố thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành một cặp góc so le ngoài bằng nhau thì hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song.

Xem thêm: What Does “What Animal Do You Like The Most” Mean? ? What Animals Do You Like


Ví dụ:


*

(eginarraylwidehat A_1 = widehat B_1 Rightarrow a//b\widehat A_3 = widehat B_1 Rightarrow a//b\widehat A_2 + widehat B_1 = 180^0 Rightarrow a//bendarray)

3. định đề Ơ-clít về hai đường thẳng tuy vậy song


Qua một điểm nằm không tính một đường thẳng, chỉ có một con đường thẳng tuy nhiên song song với đường thẳng đó.


4. Tính chất hai con đường thẳng tuy nhiên song


*

Nếu hai tuyến phố thẳng song song bị cắt do một mặt đường thẳng thứ bố thì:

+ nhì góc so le trong còn lại bằng nhau

+ nhì góc đồng vị bởi nhau

+ nhì góc trong cùng phía bù nhau


Ví dụ:


*

Nếu $a//b$ thì (left{ eginarraylwidehat A_1 = widehat B_1\widehat A_3 = widehat B_1\widehat A_2 + widehat B_1 = 180^0endarray ight.)

II. Các dạng toán hay gặp

Dạng 1: nhận ra và chứng minh hai mặt đường thẳng song song

Phương pháp:

Xét cặp góc so le trong, cắp góc đồng vị hoặc cặp góc trong thuộc phía.

Xem thêm: Giải Lưu Hoằng Trí Lớp 8 Có Đáp Án, Tải Giải Lưu Hoằng Trí Lớp 8

Rồi sử dụng dấu hiệu nhận thấy hai con đường thẳng tuy nhiên song.

Dạng 2: Tính số đo góc tạo do đường thẳng cắt hai đường thẳng tuy vậy song

Phương pháp:

Sử dụng tính chất: Nếu hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song bị cắt vì chưng một đường thẳng thứ bố thì:

+ hai góc so le trong còn lại bằng nhau

+ nhị góc đồng vị bằng nhau

+ nhì góc trong thuộc phía bù nhau

Dạng 3: xác minh các góc cân nhau hoặc bù nhau nhờ vào tính chất hai tuyến đường thẳng song song