Tính Chất Đường Trung Bình Của Hình Thang

     
*

+ (Delta ABC) gồm (D) là trung điểm của (AB) , (E) là trung điểm của (AC) nên (DE) là đường trung bình của tam giác (ABC) ( Rightarrow DE m//BC;,DE = dfrac12BC.)

+ ví như (left{ eginarraylDA = DB\DE m//BCendarray ight. Rightarrow EC = EA) .

Bạn đang xem: Tính chất đường trung bình của hình thang

Đường vừa phải của hình thang

Ví dụ:

*

+ Hình thang (ABCD) (hình vẽ) gồm (E) là trung điểm (AD) , (F) là trung điểm của (BC) cần (EF) là con đường trung bình của hình thang ( Rightarrow left{ eginarraylEF m//DC\EF = dfracAB + DC2endarray ight.)

2. Các dạng toán hay gặp

Dạng 1: chứng tỏ các hệ thức về cạnh cùng góc. Tính những cạnh cùng góc.

Phương pháp:

Sử dụng tính chất đường vừa phải của tam giác cùng hình thang.


+ Đường trung bình của tam giác thì tuy nhiên song cùng với cạnh thứ ba và bởi nửa cạnh ấy.

+ Đường vừa đủ của hình thang thì song song cùng với hai lòng và bởi nửa tổng nhị đáy.

+ Đường thẳng trải qua trung điểm một cạnh của tam giác và tuy vậy song với cạnh thiết bị hai thì đi qua trung điểm cạnh trang bị ba.

Xem thêm: Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân Hà Nội, Giới Thiệu Về Nhà Trường Năm Học 2021

+ Đường thẳng trải qua trung điểm một cạnh bên của hình thang và tuy nhiên song với hai lòng thì đi qua trung điểm ở kề bên thứ hai.

Dạng 2: chứng minh một cạnh là mặt đường trung bình của tam giác, hình thang.

Phương pháp:

Sử dụng định nghĩa đường vừa phải của tam giác và hình thang.

+ Đường vừa phải của tam giác là đoạn trực tiếp nối trung điểm hai cạnh của tam giác.

Xem thêm: Bí Mật Đêm Chủ Nhật 2016 Tập 1 Full Hd, Cẩm Nang Phong Thủy

+ Đường mức độ vừa phải của hình thang là đoạn trực tiếp nối trung điểm hai cạnh bên của hình thang.


Mục lục - Toán 8
CHƯƠNG 1: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP phân tách CÁC ĐA THỨC
bài 1: Phép nhân đối kháng thức với đa thức, đa thức với đa thức
bài 2: đầy đủ hằng đẳng thức kỷ niệm
bài 3: các hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp)
bài bác 4: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử thông thường
bài xích 5: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
bài xích 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách thức nhóm hạng tử
bài bác 7: phối hợp nhiều cách thức phân tích nhiều thức thành nhân tử
bài bác 8: Chia đối chọi thức cho solo thức
bài bác 9: phân chia đa thức một thay đổi đã thu xếp
bài bác 10: Ôn tập chương 1
CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
bài 1: Phân thức đại số
bài bác 2: Rút gọn gàng phân thức đại số
bài xích 3: Qui đồng chủng loại thức những phân thức
bài bác 4: Cộng, trừ những phân thức
bài 5: Nhân, chia những phân thức hữu tỉ
bài 6: biến hóa các phân thức hữu tỉ
bài 7: Ôn tập chương 2: Phân thức đại số
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
bài 1: mở màn về phương trình
bài 2: Phương trình hàng đầu một ẩn và phương pháp giải
bài xích 3: Phương trình tích
bài 4: Phương trình chứa ẩn ở mẫu
bài bác 5: Giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình
bài 6: Ôn tập chương 3: Phương trình số 1 một ẩn
CHƯƠNG 4: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
bài bác 1: contact giữa thứ tự với phép cùng
bài xích 2: liên hệ giữa lắp thêm tự với phép nhân
bài 3: Bất phương trình hàng đầu một ẩn
bài 4: Phương trình chứa dấu giá chỉ trị hoàn hảo nhất
bài bác 5: Ôn tập chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
CHƯƠNG 5: TỨ GIÁC
bài bác 1: Tứ giác
bài xích 2: Hình thang
bài bác 3: Đường vừa đủ của tam giác, hình thang
bài bác 4: Đối xứng trục
bài 5: Hình bình hành
bài 6: Đối xứng trung tâm
bài bác 7: Hình chữ nhật
bài xích 8: Hình thoi
bài bác 9: hình vuông vắn
bài xích 10: Ôn tập chương 5: Tứ giác
CHƯƠNG 6: ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC
bài xích 1: Đa giác, nhiều giác hầu hết
bài bác 2: diện tích s hình chữ nhật, diện tích tam giác
bài 3: diện tích hình thang, diện tích hình thoi
bài bác 4: Ôn tập chương 6: Đa giác, diện tích s đa giác
CHƯƠNG 7: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
bài 1: Định lí Ta-lét. Định lí đảo và hệ trái của định lí Ta-lét
bài 2: đặc thù đường phân giác của tam giác
bài bác 3: nhì tam giác đồng dạng
bài bác 4: Trường phù hợp đồng dạng trước tiên
bài 5: Trường phù hợp đồng dạng sản phẩm hai
bài 6: Trường hòa hợp đồng dạng thứ cha
bài 7: những trường đúng theo đồng dạng của tam giác vuông
bài xích 8: Ôn tập chương 7: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
CHƯƠNG 8: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU
bài bác 1: Hình hộp chữ nhật
bài bác 2: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
bài 3: Hình lăng trụ đứng
bài xích 4: Hình chóp đều, hình chóp cụt đều
bài 5: Ôn tập chương 8: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đa số
*

*

học tập toán trực tuyến, search kiếm tư liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.