Skills 2 Unit 2 My House Tiếng Anh Lớp 6 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

     

Phần Skills 2 giúp cho chính mình học rèn luyện 2 khả năng vô cùng quan trọng trong giờ đồng hồ Anh chính là Listening (Nghe) với Writing (Viết) trải qua chủ đề My home. Nội dung bài viết là nhắc nhở về bài xích tập trong sách giáo khoa.


1. Nick"s parents are describing their room at the hotel. Listen và draw the furniture in the correct place.

Bạn đang xem: Skills 2 unit 2 my house tiếng anh lớp 6 kết nối tri thức với cuộc sống


*

Listening

1. Nick"s parents are describing their room at the hotel. Listen và draw the furniture in the correct place. (Bố mẹ của Nick đang diễn tả căn phòng của họ ở khách sạn. Nghe và vẽ đồ đạc và vật dụng vào đúng vị trí của nó. )

Nick’s mum: Nick’s staying in the Tiger room. We’re staying in the Bear room. There’s a big bear near the door. The bear is actually a fireplace.In the far corner, there is a window. The shelves are right in front of it. Next khổng lồ the shelves is a big bed. There’s a wardrobe next khổng lồ the bed.Nick’s dad: Oh, there are also two other windows in the room.In front of these windows, there’s a sofa, a table & two stools.We lượt thích the room because it’s comfortable.

Writing

An email to a friend (Gửi thư điện tử tới một bạn bạn)

Writing tips - How to lớn write an e-mail to a friend (Mẹo viết - cách để viết e-mail cho một bạn bạn)

In the subject line, write briefly what the e-mail is about.Begin the email with a greeting (Dear/Hi/Hello...)The introduction is the first paragraph. We can ask about his/her health, thank his/her for the previous email or write he reasons for e-mailing,etc.In the body, write the subject of the e-mail. Write each subject in a new paragraph.The conclusion is the last paragraph. It concludes the closing remarks: saying goodbye, asking your friend khổng lồ write back, sending your regards khổng lồ his/her family,ect.

Dịch:

Trong hàng nhà đề: Viết một bí quyết ngắn gọn gàng e-mail nói đến việc gì.Bắt đầu e-mail bằng lời xin chào (Dear, Hi, Hello ...)Phần giới thiệu là đoạn đầu tiên. Bạn có thể hỏi về mức độ khỏe, cảm ơn anh ấy/cô ấy về thư điện tử trước kia hoặc viết những tại sao cho email lần này.Trong phần thân bài, viết chủ đề của e-mail. Viết mỗi chủ thể trong một đoạn văn mới.Phần kết luận là đoạn cuối cùng. Nó bao hàm những điểm ghi chú kết bài: Nói lời nhất thời biệt, đề nghị bạn viết thư hồi âm, gởi lời chào thân ái đến mái ấm gia đình anh/cô ấy.

2. Read Nick"s email again. Identify the subject, greeting, introduction, body and conclusion of the e-mail. (Đọc lại e-mail của Nick. Xác minh chủ đề, lời chào, phần giới thiệu, phần thân với phần kết luận của e-mail.)

Subject (Chủ đề): Weekend AwayGreeting (Lời chào): Hi Phong & MiIntroduction (Giới thiệu):How are you? I"m in domain authority Lat with my parents. We are staying at the Crazy House Hotel. Wow, it"s really crazy.Body (Phần thân): domain authority Lat is nice.........just like my bedroom at home.Conclusion (Phần kết):You should visit here, it"s great. See you soon!

3. Read the thư điện tử below và correct it. Write the correct version in the space provided. (Đọc e-mail sau đây và sửa nó. Viết lại cho đúng)

From:mi
quickmail.com

Subject: My house

hi sophia

thanks for your email now i"ll tell you about my house, i live with my parents and younger brother in a town house it"s big. There are six rooms: a living room, a kitchen, two bedrooms and two bathrooms i like my bedroom best, we"re moving khổng lồ an apartment soon, what about you? where vì you live? tell me in your next e-mail.

Xem thêm: Phương Pháp Tính Nguyên Hàm Từng Phần Nâng Cao, Nguyên Hàm Từng Phần Nâng Cao

best wishes,

Mi

Sửa:

From:mi
quickmail.com

Subject: My house

Hi Sophia,

Thanks for your email. Now, I will tell you about my house. I live with my parents và younger brother in a town house. It’s big. There are six rooms: a living room, a kitchen, two bedrooms và two bathrooms. I like my bedroom best. We’re moving to an apartment soon. What about you? Where vì chưng you live? Tell me in your next email.

Best wishes,

Mi

Dịch:

Từ: mi
quickmail.com

Chủ đề: nhà của tôi

Chào Sophia,

Cám ơn e-mail của cậu. Hiện giờ mình đang kể đến cậu nghe về căn nhà của mình. Bản thân sống cùng phụ huynh và em trai ở một căn nhà phố. Nó khổng lồ lắm. Có 6 phòng: 1 chống khách, 1 chống bếp, 2 phòng ngủ với 2 chống tắm. Mình muốn phòng ngủ của bản thân nhất. đơn vị mình sẽ gửi đến một căn hộ không giống sớm thôi. Còn cậu thì sao? Cậu sống sinh hoạt đâu? Kể cho doanh nghiệp nghe trong thư điện tử tới nhé.

Thân ái,

Mi

4. Write an email to Nick. Tell him about your idea for the new room of the Crazy House hotel (Viết e-mail gửi cho tới Nick. Nói cậu ấy biết về phát minh cho căn phòng bắt đầu của khách sạn Crazy House)

Plan: Brainstorm vocabulary about your roomDraft: Write a draftCheck: kiểm tra your draft: Is the punctuation correct? Is the capitalisation correct? Does it have all necessary parts?

Dịch:

Kế hoạch: xem xét về từ vựng cho căn phòng của bạnBả nháp: Viết 1 bản nhápKiểm tra: chất vấn lại bạn dạng nháp: Liệu vết câu sẽ đúng chưa? Liệu đã viết hoa đúng chưa? các phần cần thiết đã tất cả đủ chưa?

Ví dụ:

From: est.r.w
fastmail.com

Subject: The new room for Crazy House Hotel

Hi Nick,

Thanks for your email. Guess what? I have an idea about the new room for Crazy House Hotel. I"ll tell you about it. It"s the most special room in the hotel. There"re many colorful lanterns & a lot of beautiful lanscape pictures on the wall. There"s a wardrobe, a stool, a sofa, an armchair và an air-conditioner. Oh,there"s a TV on the cupboard. It also has a big window with yellow curtains. There"s a large bath in the bathroom.

Xem thêm: Giải Bài Tập Đọc: Thầy Thuốc Như Mẹ Hiền, Tập Đọc, Thầy Thuốc Như Mẹ Hiền (Trang 153)

What about you? vày you have any ideas about the new room for Crazy House Hotel? Tell me in your next e-mail, OK? Look forward to receiving your e-mail.

Best wishes,

Est


2. Read Nick"s e-mail again. Identify the subject, greeting, introduction, body and conclusion of the e-mail. (Đọc lại e-mail của Nick. Xác định chủ đề, lời chào, phần giới thiệu, phần thân với phần kết luận của e-mail.)

3. Read the email below and correct it. Write the correct version in the space provided. (Đọc e-mail tiếp sau đây và sửa nó. Viết lại cho đúng)

4. Write an email to Nick. Tell him about your idea for the new room of the Crazy House khách sạn (Viết thư điện tử gửi tới Nick. Kể cậu ấy biết về ý tưởng phát minh cho căn phòng new của hotel Crazy House)