Writing Unit 4 Trang 44 Sgk Tiếng Anh 10

     

Task 1: After studying for two weeks at English for Today Centre, you notice that everything is worse than what the advertisement says. A friend of yours wants to know about the centre & ask you tell him / her the facts/(Sau khi học hai tuần tại Trung tâm tiếng Anh mang lại Hôm Nay, em nhận biết mọi việc tệ hại hơn đều gì bài xích quảng cáo nói. Một người các bạn của em muốn biết về Trung tâm và yêu ước em kể đến cậu/cô ấy phần lớn sự thật.)

Work in pairs. Complete the dialogue belowe/(Làm vấn đề từng đôi. Điền bài đối thoại bên dưới.)

A: Are you happy with your study at English for Today Centre?

B: No, (1) ____ ____________

A: Are all the teachers native speakers?

B: No, (2)_______ __________

A: The advertisement says there are no more than 20 students in a class. Is that true?

B: No, (3)_____ ____________

A: vì chưng you get không tính tiền books & cassette tapes?

B: No, (4)_______

A: What about the classrooms? Are they air-conditioned?

B: No, (5)______ ___________

A: What don"t you lượt thích most about the centre?

B: It"s the time. They say the class time is from 5:30 p.m. Khổng lồ 8:30 p.m. But (6)___________________

A: Well, everything is different from what the advertisement says. What are you going khổng lồ do?

B: I am going to write a letter of complaint khổng lồ the director of the centre.

Bạn đang xem: Writing unit 4 trang 44 sgk tiếng anh 10

 Lời giải:

1. I’m not sastified with the quality of this center

2. Not all, just 1 native speaker.

3. There are about 30 students in a class

4. I have lớn pay for them và the chất lượng of cassette tapes are low.

5. I am sweaty during the class

6. I have to lớn wait for 45 minutes till it starts

Hướng dẫn dịch:

A: các bạn có sử dụng rộng rãi với vấn đề học trên trung trung khu tiếng Anh ngày này không?

B: Không, tôi không phù hợp với chất lượng của trung trọng điểm này

A: tất cả giáo viên những là người bạn dạng xứ à?

B: Không, không hẳn tất cả, chỉ có một người bản sứ thôi

A: pr nói rằng không có hơn 20 học viên trong 1 lớp học. Điều đó đúng không?

B: Không, có khoảng 30 học sinh một lớp

A: Sách với băng đĩa học tập miễn mức giá à?

B: Không, tôi đã phải trả tiền để download và chất lượng của băng cat-xet rất kém

A: Phòng học tập thì sao? bao gồm điều hòa bầu không khí không?

B: Không, tôi đổ mồ hôi suốt giờ học

A: Điều các bạn không say mê nhất làm việc lớp học là gì?

B: Là giờ đồng hồ học. Họ nói rằng lớp học tập từ 5:30 cho 8:30 tuy vậy tôi phải đợi 45 phút lớp học mới bắt đầu

A: À, hồ hết thứ đa số khác so với mọi gì quảng cáo nói. Bạn dự tính làm gì?

B: Tôi định viết thư phàn nàn mang đến giám đốc trung tâm. 

Task 2: Using the information from the dialogue in Task 1, complete the letter of complaint below./(Sử dụng tin tức ở bài bác đối thoại của bài bác tập 1, điền lá thư năng khiếu nại dưới đây. )

53 Ho Xuan Huong Street

Ha Noi - Viet Nam

The Dircctor

English for Today Centre

731 Van Xuan Street

Ha Noi - Viet Nam

22nd February, 2006

Dear Sir,

I am writing lớn complain about the poor chất lượng of the service at your centre. Everything seems khổng lồ be worse than what you say in the advertisement.

...............................................

...............................................

...............................................

To resolve the problem, I require you to lớn give me the refund. Enclosed is a copy of the receipt

I look forward to lớn hearing from you và to getting a quick resolution of problem. Please contact me at the above address or by phone at (04) 7. 222999.

Yours faithfully.

Do An Duc

Lời giải:

53 Ho Xuan Huong Street

Ha Noi - Viet Nam

The Director

English for Today Centre

731 Van Xuan Street

Ha Noi - Viet Nam

22nd February, 2006

Dear Sir,

I am writing khổng lồ complain about the poor quality of the service at your centre. Everything seems to be worse than what you say in the advertisement.

Xem thêm: Ca Khúc Hot 'Quăng Tao Cái Boong' Cổ Vũ Giới Trẻ Hút Cần Sa ?

First, you say all the teachers at the centre are only the native, but in fact there is only one native in my class. It is so inconvenient because he has to lớn take care for all of us alone.

Second, most of the classes are nearly 30 students, not trăng tròn students as you say in the advertisement. Và in the advertisement, you say books và tape cassettes are free, but in fact we had khổng lồ pay for them, and its unique is lower than my expectation. Và the thing that annoys us so much is most of the rooms don’t have air-conditioned that make me sweat during class time.

Finally, I’m so disappointed that the class time is not the same as that in the advertisement: classes time late & I have to lớn wait for 45 minutes!

To resolve the problem, I require you khổng lồ give me the refund. Enclosed is a copy of the receipt

I look forward to hearing from you & to getting a quick resolution of problem. Please liên hệ me at the above address or by phone at (04) 7. 222999.

Yours faithfully.

Do An Duc

Hướng dẫn dịch:

53 hồ nước Xuân Hương

Hà Nội, Việt Nam

Giám đốc

Tiếng Anh mang lại Trung vai trung phong hôm nay

731 Vạn Xuân

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 22 tháng 2 năm 2006

Xin chào Ngài,

Tôi viết thư này nhằm phàn nàn về quality dịch vụ nhát tại trung vai trung phong của ngài. Gần như thứ bên cạnh đó tệ hơn các gì nói vào quảng cáo.

Đầu tiên, ngài nói rằng toàn bộ các giáo viên tại chính giữa chỉ là người bản xứ, nhưng thực tế chỉ tất cả một người bản xứ. Thật là bất tiện vì thầy ấy phải thân yêu cả lớp 1 mình.

Thứ hai, hầu như các lớp học đều sở hữu gần 30 sv chứ không phải 20 sinh viên như quảng cáo. Cùng trong quảng cáo, ngài nói sách cùng băng cassette là miễn phí, nhưng cửa hàng chúng tôi phải trả tiền cho cái đó và chất lượng của nó thì tệ rộng tôi muốn đợi. Và điều khiến shop chúng tôi khó chịu đựng là phần lớn các phòng đều không tồn tại điều hòa khiến tôi đổ mồ hôi suốt giờ học.

Cuối cùng, giờ học tập không giống như trong quảng cáo: các lớp học tập muộn với tôi đã phải đợi tới 45 phút mới bắt đầu

Để xử lý vấn đề, tôi yêu cầu ngài trả lại tiền mang đến tôi. Dĩ nhiên là phiên bản sao biên nhận.

Xem thêm: Thủ Đô Dublin Là Thủ Đô Nước Nào ? Xứ Sở Huyền Thoại Ireland Ở Đâu?

Tôi mong ước được nghe tự ngài cùng để xử lý nhanh vấn đề. Vui lòng contact với tôi theo add trên hoặc qua điện thoại theo số (04) 7. 222999.