UNIT 13 LỚP 10: READING

     

Unit 13: Films & Cinema – giờ đồng hồ Anh Lớp 10

A. Reading

A. Reading Unit 13 Trang 132 SGK tiếng Anh Lớp 10

Before You Read (Trước khi bạn đọc)

Work with a partner. Answer the questions. (Làm bài toán với bạn học. Vấn đáp các thắc mắc sau.)

1. Vị you want to see a film at the cinema or TV? Why?

2. Can you name some of the films you have some?

3. What kind of films bởi you like to see? why?

*

Hướng dẫn giải

1. Bởi vì you want to see a film at the cinema or TV? Why? (Bạn mong xem một bộ phim truyện tại địa điểm giải trí rạp chiếu phim phim hay TV? trên sao?)

Đáp án: I want to see a film on TV at home because I feel more comfortable and free from the noise. (Tôi muốn xem một bộ phim truyền hình trên TV sống nhà, chính vì tôi cảm thấy thoải mái hơn và không trở nên tiếng ồn.)

2. Can you name some of the films you have some? (Bạn hoàn toàn có thể kể thương hiệu một số bộ phim bạn có?)

Đáp án: I’ve seen some films such as “Cuốn theo hướng Gió”, “Thằng Gù nhà thờ Đức Bà ”, và “Tể Tướng lưu Gù”, … (Tôi vẫn xem một số bộ phim truyền hình như “Cuốn theo chiều Gió”, “Nhà bái Hằng Đức Bà”, và “Tể Tướng lưu lại Gù”, ..

Bạn đang xem: Unit 13 lớp 10: reading

.)

3. What kind of films bởi you lượt thích to see? why? (Bạn phù hợp xem phim nào? trên sao?)

Đáp án: I lượt thích to see story & science films because these films reflect the facts in real life & convey moral ideas in the film stories, & in science films, I can learn more about things around us. (Tôi mê say xem phim truyền hình và khoa học vì những bộ phim này phản nghịch ánh sự thật trong cuộc sống thường ngày thực với truyền đạt phát minh đạo đức trong số những câu chuyện phim, và trong các bộ phim truyện khoa học tập tôi bao gồm thể xem thêm về phần nhiều thứ bao quanh chúng ta.)

While You Read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage, và then bởi the tasks that follow. (Đọc đoạn văn, và sau đó làm các bài tập theo sau.)

Bài Nghe A. Reading Unit 13 Trang 132 SGK giờ Anh Lớp 10 MP3

https://thucdemcungban.vn/wp-content/uploads/2021/03/a-reading-unit-13-trang-132-sgk-tieng-anh-lop-10.mp3

The history of what we hotline cinema today began in the early ()(19^th) century. At that time, scientists discovered that when a sequence of still pictures were phối in motion, they could give the feeling of movement. In the first two decades of its existence, the cinema developed rapidly. In those early days, films were little more than moving photographs, usually about one minute in length. By 1905, however, films were about five or ten minutes long. They used changes of scene and camera positions to lớn tell a story, with actors playing character parts. In the early 1910s, audiences were able lớn enjoy the first long films, but it was not until 1915 that the cinema really became an industry. From that time, film makers were prepared to make longer and better films và build special places where only films were shown. The cinema changed completely at the over of the 1920s. This wras when sound was introduced. The change began in America & soon spread lớn the rest of the world. As the old silent films were being replaced by spoken ones on the screen, a new cinema khung appeared, the musicaf cinema.

Tạm dịch

Lịch sử của dòng mà bọn họ ngày nay hotline là điện ảnh bất đầu từ đầu Thế kỷ 19. Vào tầm khoảng đó các nhà kỹ thuật đã phát hiển thị rằng khi khiến cho một loạt những bức hình ảnh chuyển động, chúng sẽ cho những người ta cái cảm hứng là chúng đang chuyển động thật. Điện ảnh phát triển mau lẹ trong nhị thập niên đầu kể từ thời điểm ra đời. Trong thời gian đầu, phim ko gì hơn là gần như bức hình ảnh biết vận động và thường sẽ có độ dài chỉ rộng một phút. Mặc dù nhiên cho đến năm 1905 phim dài từ thời điểm năm đến mười phút. Phim sử dụng những cảnh tảo và những vị trí để máy quay khác biệt để tạo nên một cốt truyện có các diễn viên gia nhập đóng các vai khác nhau. Vào đầu những năm 1910, người theo dõi đã rất có thể thường thức những bộ phim truyền hình hài đầu tiên, nhưng mãi đến năm 1915 điện hình ảnh mới thực sự phát triển thành một ngành công nghiệp. Từ đó trở đi những nhà làm phim chuẩn bị sẵn sàng làm những bộ phim dài hơn, hay hơn và tạo rạp riêng để chiếu phim. Điện ảnh hoàn toàn đổi khác vào cuối những năm 1920. Đó là lúc âm thanh được lồng vào phim. Sự biến hóa này ban đầu ở Mỹ cùng chẳng bao lâu sau nằm ra khẳp nuốm giới. Khi phim câm được thay thế sửa chữa bởi phim gồm tiếng nói, một mô hình điện hình ảnh mới xuất hiện, chính là điện ảnh âm nhạc.

Task 1. Find the word in the passage that can match with the definition on the right column. (Tìm từ trong đoạn văn mà có thể ghép với tư tưởng ở cột phải.)


1. ________________film-making industry
2. ________________series of related events or actions
3. ________________a period of ten years
4. ________________quickly & in a short time
5. ________________part of a film
6. ________________a person in a film

1. Cinema (điện ảnh)film-making industry (ngành có tác dụng phim)
2. Sequence (chuỗi)series of related events or actions (loạt sự khiếu nại hoặc hành vi liên quan)
3. Decade (thập kỷ)a period of ten years (Một khoảng thời hạn mười năm)
4. Rapidly (nhanh)quickly & in a short time (một cách hối hả và vào một thời hạn ngắn)
5. Scene (cảnh phim)part of a film (một phần của một bộ phim)
6. Character (nhân vật)a person in a film (một fan trong một cỗ phim)

Task 2. Work in pairs. Answer these questions. (Làm câu hỏi từng đôi. Vấn đáp câu hỏi.

Xem thêm: Getting Started Trang 26 Unit 3 Sgk Tiếng Anh Văn 7 Unit 3 Sgk Tiếng Anh 7 Mới

)

1. When did the history of cinema begin?

2. What did scientists discover at the time?

3. Did films in the early days have sound?

4. When were audiences able to see long films?

5. When was sound introduced?

6. What size of films appeared as the old silent films were being replaced by spoken ones?

Hướng dẫn giải

1. When did the history of cinema begin? (Lịch sử điện ảnh bắt đầu từ khi nào?)

Đáp án: The history of cinema began in the early (19^th) century. (Lịch sử của điện ảnh bắt đầu vào thời điểm đầu thế kỷ 19.)

2. What did scientists discover at the time? (Các đơn vị khoa học tò mò gì vào thời điểm đó?)

Đáp án: At that time, scientists discovered that when a sequence of still pictures were mix in motion, they could give the feeling of movement. (Vào thời khắc đó, các nhà khoa học phát hiển thị rằng lúc một chuỗi hình hình ảnh tĩnh được để trong chuyển động, họ hoàn toàn có thể cho cảm hứng chuyển động.)

3. Did films in the early days have sound? (Phim trong số những ngày đầu có âm thanh không?)

Đáp án: No, they didn’t. (Không, họ không làm cho vậy.)

4. When were audiences able to lớn see long films? (Khi làm sao khán giả có thể xem phim dài?)

Đáp án: Audiences were able to see long films in the easrly 1920s. (Khán giả có thể xem những bộ phim dài trong những năm 1920.)

5. When was sound introduced? (Khi nào music được giới thiệu?)

Đáp án: The sound was introduced at the end of the 1920s. (Âm thanh được trình làng vào cuối trong thời gian 1920.)

6. What khung of films appeared as the old silent films were being replaced by spoken ones? (Hình thức bộ phim truyện nào xuất hiện như những tập phim câm cũ sẽ được thay thế sửa chữa bởi những bộ phim truyện nói?)

Đáp án: As the old silent films were being replaced by spoken ones, the musical cinema appeared. (Khi những bộ phim câm cũ sẽ được thay thế bằng những bộ phim truyện nói, rạp chiếu phim phim âm nhạc xuất hiện.)

Task 3. Decide which of the options below is the best title for the passage. (Xác định chọn lựa nào giữa những lựa chọn dưới đó là tiêu đề đúng nhất cho đoạn văn.)

A. The Story of a Film Maker (Lịch sự của phòng làm phim)

B. A Brief of Cinema (Tóm tắt về điện ảnh)

C. The History of the Film Industry (Lịch sử của ngành công nghiệp phim.)

Hướng dẫn giải

B. A Brief of Cinema (Tóm tắt về điện ảnh)

After You Read (Sau khi bạn đọc)

Work in groups. Talk about the passage, using the cues below. (Làm việc nhóm. Nói tới đoạn văn, sử dụng từ lưu ý dưới đây.)

(19^th) century19051910s1920s1915

Hướng dẫn giải

Cinema began in the early (19^th) century. & by 1905, films were about five or ten minutes long. In the early 1910s, audiences were able lớn enjoy the first long films. (Rạp chiếu phim bước đầu vào thời điểm đầu thế kỷ 19. Và cho năm 1905, các tập phim dài khoảng tầm năm hay mười phút. Ở đầu trong thời điểm 1910, khán giả đã hoàn toàn có thể thưởng thức những bộ phim dài đầu tiên.)

And it was not until 1915 that cinemas really became an industry. At the end of the 1920s, the cinema changed completely. (Và đến tận năm 1915, các rạp chiếu phim phim mới thực sự trở thành một ngành công nghiệp. Vào cuối trong năm 1920, điện ảnh đã biến hóa hoàn toàn.)

Các bạn Vừa coi Qua câu chữ A. Reading Unit 13 Trang 132 SGK giờ Anh Lớp 10. Bài xích Học bao hàm Before You Read, While You Read, After You Read, Sau bài học Này Các các bạn sẽ Đến B. Speaking – Unit 13: Films and Cinema, chúng ta Cùng quan sát và theo dõi Nhé.

Xem thêm: Khớp Là Gì? Cấu Tạo, Chức Năng Của Các Cử Động Cơ Bản Của Khớp Là Gì?


Các ai đang xem A. Reading Unit 13 Trang 132 SGK giờ Anh Lớp 10 thuộc Unit 13: Films and Cinema trên Tiếng Anh Lớp 10 môn giờ đồng hồ Anh Lớp 10 của thucdemcungban.vn. Hãy dấn Đăng ký Nhận Tin Của trang web Để update Những tin tức Về học Tập tiên tiến nhất Nhé.