Giải Toán 6 Bài 6: Tia Phân Giác Của Góc

     

Chương II: Góc – Hình học tập Lớp 6 – Tập 2

Bài 6: Tia Phân Giác Của Góc

Nội dung bài xích 6: Tia Phân Giác Của Góc – Chương II: Góc – Hình học Lớp 6 – Tập 2. Bài học giúp bạn hiểu với phát biểu được định nghĩa tia phân giác của một góc. Diễn đạt được tia phân giác của một góc bằng một số cách không giống nhau. Từ kia hiểu mặt đường phân giác của một góc là gì?

1. Tia phân giác của một góc

Trên hình 36, Ox là tia phân giác của góc xOy.

Bạn đang xem: Giải toán 6 bài 6: tia phân giác của góc

Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo ra với nhị cạnh ấy nhị góc bởi nhau.

*
Hình 36

2. Biện pháp vẽ tia phân giác của một góc

Ví dụ: Vẽ tia phân giác Oz của góc xOy có số đo (64^0).

Giải: Cách 1: dùng thước đo góc (Hình 37).

Ta có (widehatxOz = widehatzOy)

Mà (widehatxOz + widehatzOy = 64^0)

Suy ra (widehatxOz = frac64^02 = 32^0). Vẽ tia Oz nằm giữa Ox, Oy làm sao cho (widehatxOz = 32^0).

*
Hình 37

Cách 2: vội vàng giấy (Hình 38)

Vẽ góc xOy lên giấy trong. Vội giấy thế nào cho cạnh Ox trùng cùng với cạnh Oy. Nếp gấp cho ta vị trí của tia phân giác. Vẽ tia phân giác theo nếp vội đó.

*
Hình 38

Nhận xét: mỗi góc (không đề xuất là góc bẹt) chỉ tất cả một tia phân giác.

Câu hỏi: Hãy vẽ tia phân giác của góc bẹt.

*

Trả lời: Tia phân giác của một góc là tia nằm trong lòng hai cạnh của góc và sinh sản với hai cạnh ấy nhị góc bởi nhau.

(widehatxOy) là góc bẹt, tia Oz là tia phân giác của (widehatxOy)

3. Chú ý

Đường thẳng cất tia phân giác của một góc là con đường phân giác của góc đó. Bên trên hình 39, con đường thẳng mn là đường phân giác của góc xOy.

*
Hình 39

Bài Tập & Giải bài xích Tập SGK bài 6 Tia Phân Giác Của Góc Chương 2 Hình học 6 Tập 2

Hướng dẫn giải bài xích tập sgk bài bác 6 tia phân giác của góc chương 2 hình học lớp 6 tập 2. Bài học giúp cho bạn hiểu và phát biểu được định nghĩa tia phân giác của một góc. Diễn tả được tia phân giác của một góc bằng một trong những cách khác nhau.

Bài Tập 30 Trang 87 SGK Hình học tập Lớp 6 – Tập 2

Trên cùng một nửa phương diện phẳng bờ cất tia Ox, vẽ tia Ot, Oy làm sao để cho ()(widehatxOt = 25^0, widehatxOy = 50^0).

Xem thêm: Bài 5: Trường Hợp Bằng Nhau Thứ Ba Của Tam Giác Góc Cạnh Góc Cạnh

a. Tia Ot có nằm trong lòng hai tia Ox cùng Oy không?

b. đối chiếu góc tOy với góc xOt?

c. Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? do sao.

Bài Tập 31 Trang 87 SGK Hình học tập Lớp 6 – Tập 2

a. Vẽ góc xOy có số đo ()(126^0).

b. Vẽ tia phân giác của góc xOy sinh hoạt câu a.

Bài Tập 32 Trang 87 SGK Hình học tập Lớp 6 – Tập 2

Khi như thế nào ta kết luận được tia Ot là tia phân giác của góc xOy? giữa những câu trả lời sau, em hãy chọn những câu đúng:

a. ()(widehatxOt = widehatyOt)

b. (widehatxOt + widehattOy = widehatxOy)

c. (widehatxOt + widehattOy = widehatxOy) và (widehatxOt = widehatyOt)

d. (widehatxOt = widehatyOt = frac12widehatxOy)

Bài Tập 33 Trang 87 SGK Hình học Lớp 6 – Tập 2

Vẽ nhì góc kề bù xOy, yOx’, biết góc ()(widehatxOy = 130^0). Call Ot là tia phân giác của góc xOy. Tính góc (widehatx’Ot).

Bài Tập 34 Trang 87 SGK Hình học tập Lớp 6 – Tập 2

Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx’, biết góc ()(widehatxOy = 100^0). Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy, Ot’ là tia phân giác của góc x’Oy. Tính góc x’Ot, góc xOt’, góc tOt’.

Bài Tập 35 Trang 87 SGK Hình học tập Lớp 6 – Tập 2

Vẽ góc bẹt xOy. Vẽ tia phân giác Om của góc đó. Vẽ tia phân giác Oa của góc xOm. Vẽ tia phân giác Ob của góc mOy. Tính số đo aOb.

Bài Tập 36 Trang 87 SGK Hình học tập Lớp 6 – Tập 2

Cho nhì tia Oy, Oz thuộc nằm bên trên một nửa phương diện phẳng tất cả bờ đựng tia 0x. Biết góc ()(widehatxOy = 30^0), góc (widehatxOz = 80^0). Vẽ tia phân giác Om của góc (widehatxOy). Vẽ tia phân giác On của góc (widehatyOz). Tính góc (widehatmOn).

Bài Tập 37 Trang 87 SGK Hình học Lớp 6 – Tập 2

Cho nhị tia Oy, Oz thuộc nằm bên trên một nửa phương diện phẳng tất cả bờ đựng tia Ox. Biết góc ()(widehatxOy = 30^0), góc (widehatxOz = 120^0).

a. Tính số đo góc yOz

b. Vẽ tia phân giác Om của góc (widehatxOy), tia phân giác On của góc (widehatxOz). Tính số đo góc mOn.

Lý thuyết cùng giải bài xích tập sgk bài xích 6 tia phân giác của góc chương 2 hình học lớp 6 tập 2. Biết dùng thước đo góc, vội vàng giấy để vẽ tia phân giác của một góc cho trước.

Xem thêm: Công Thức Tính Áp Suất Thẩm Thấu Của Máu Là Gì Và Thông Tin Liên Quan


Các ai đang xem bài 6: Tia Phân Giác Của Góc trực thuộc Chương II: Góc tại Hình học tập Lớp 6 Tập 2 môn Toán học tập Lớp 6 của thucdemcungban.vn. Hãy nhấn Đăng cam kết Nhận Tin Của website Để update Những tin tức Về học Tập tiên tiến nhất Nhé.