Thực Hành Tính Chất Hóa Học Của Phi Kim Và Hợp Chất Của Chúng

     

Lý thuyết về phi kim

1. Tinh chất hóa học của phi kim

a, Tác dụng với kim loại

- Phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối hoặc oxit

*

b, Tác dụng với hiđro

- Phi kim tác dụng với hi đro tạo thành hợp chất khí

*

c, Tác dụng với oxi:

- Tạo thành oxit axit

*

2. Tính chất hóa học của Cacbon

- Tác dụng với oxi tạo thành cacbonđioxit

*

- Tác dụng với oxit kim loại

*

3. Tính chất hóa học của muối cacbonat

Tác dụng với axit mạnh hơn axit cacbonic với tạo thành muối mới và giải phóng khí CO2.

Bạn đang xem: Thực hành tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Na2CO3 + 2HCl→ NaCl + CO2 + H2O

Tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối cacbonat không tan và bazơ mới

NaHCO3 + NaOH→ Na2CO3 + H2O

Tác dụng với dung dịch muối tạo thành nhì muối mới.

Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + 2NaCl

Bị nhiệt phân hủy
*

Tiến hành thí nghiệm


1. Thí nghiệm 1: Cacbon khử đồng (II) oxit ở nhiệt độ cao

– Hiện tượng: Hỗn hợp CuO + C đun rét và bao gồm sự chuyển đổi từ màu đen→ màuđỏ.

Dung dịch nước vôi vào vẩn đỏ.

– Giải thích: PTHH

2CuO + C → 2Cu + CO2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

2. Thí nghiệm 2: Nhiệt phân muốiNaHCO3

– Hiện tượng: Lượng muốiNaHCO3giảm dần→ NaHCO3bị nhiệt phân.

Phần miệng ống nghiệm tất cả hơi nước ngưng đọng→ có nước tạo ra.

Dung dịchCa(OH)2bị vẩn đục.

– Giải thích: PTHH

2NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

3. Thí nghiệm 3: Nhận biết muối cacbonat cùng muối clorua

Các phương án nhận biết 3 chất:NaCl, Na2CO3, CaCO3

– Phản ứng với dung dịch axit HCl:

+ không có khí thoát ra → NaCl

+ bao gồm khí thoát ra→Na2CO3, CaCO3

– Tính tan trong nướcH2O

+ Tan:Na2CO3

+ không tan:CaCO3

Thao tác thí nghiệm:

– Đánh số những lọ hóa chất và ống nghiệm.

– Lấy 1 thìa mỗi chất vào ống nghiệm tất cả số tương ứng.

– Nhỏ 2ml dd HCl vào mỗi ống nghiệm:

+ Nếu không có khí thoát ra→ NaCl.

+ tất cả khí bay ra→Na2CO3, CaCO3

– Lấy một thìa hóa chất vào 2 lọ còn lại bỏ vào ống nghiệm.

– mang đến 2ml nước cất, lắc nhẹ:

+ Chất rắn tan→ nhận raNa2CO3

+ Chất rắn không tan→ nhận raCaCO3

Mẫu bản tường trình

Họ và tên: ......................................................................................................

Lớp:......................................................................................................

Xem thêm: Hãy Trình Bày Đặc Điểm Địa Hình Châu Á ? Trình Bày Đặc Điểm Nổi Bật Địa Hình Châu Á

Báo cáo thực hành hóa 9 bài xích 33 :

Tính chất hóa học của phi kim cùng hợp chất của chúng

Thí nghiệm 1: Cacbon khử đồng (II) oxit ở nhiệt độ cao

- Dụng cụ hóa chất:

-Dụng cụ: ống nghiệm, đèn cồn, cốc thủy tinh, giá chỉ đỡ, ống dẫn khí,…

-Hóa chất: hỗn hợp đồng (II) oxit cùng cacbon, dung dịch Ca(OH)2,..

Cách tiến hành:

-Lấy một không nhiều (bằng hạt ngô) hỗn hợp đồng (II) oxit và cacbon (bột than gỗ) vào ống nghiệm.

-Đun nóng đáy ống nghiệm bằng ngọn lửa đèn cồn.

Hiện tượng - giải thích:

Sau lúc đun lạnh một thời gian, ta thấy phần đáy ống nghiệm bột màu sắc đen (CuO + C) chuyển sang màu đỏ (Cu).

2CuO + C→2Cu + CO2

Khí CO2tạo thành được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2nên vào cốc chứa bị vẩn đục trắng:

CO2+ Ca(OH)2→ CaCO3+ H2O

Kết luận:

Cacbon có tính khử, tất cả thể khử oxit kim loại thành kim loại.

Thí nghiệm 2: Nhiệt phân muối NaHCO3

Dụng cụ hóa chất:

-Dụng cụ: ống nghiệm, đèn cồn, cốc , giá chỉ đỡ, ống dẫn khí,…

-Hóa chất: muối NaHCO3, dung dịch Ca(OH)2.

Cách tiến hành:

-Lấy một thìa nhỏ muối NaHCO3vào ống nghiệm.

-Lắp dụng cụ như hình 3.16 trang 89

-Đun rét đáy ống nghiệm bằng ngọn lửa đèn cồn.

Hiện tượng – giải thích:

Trên thành ống nghiệm xuất hiện những giọt nước đọng lại, vào ống nghiệm đựng dung dịch Ca(OH)2thì xuất hiện vẩn đục:

2NaHCO3Na2CO3+ CO2+ H2O

CO2­+ Ca(OH)2→ CaCO3+ H2O

Kết luận:

Muối NaHCO3khan không bền bởi nhiệt. Với bị phân hủy ra Na2CO3và CO2, H2O

Thí nghiệm 3: Nhận biết muối cacbonat và muối clorua

-Có 3 lọ đựng 3 chất rắn ở dạng bột là NaCl, Na2CO3và CaCO3. Hãy có tác dụng thí nghiệm nhận biết mỗi chất trong số lọ trên.

Dụng cụ hóa chất:

-Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp gỗ, ….

-Hóa chất: 3 chất rắn ở dạng bột là NaCl, Na2CO3và CaCO3, nước, dung dịch HCl.

Xem thêm: Những Câu Thơ Hay Về Đôi Mắt, Những Bài Thơ Ca Ngợi Vẻ Đẹp Của Đôi Mắt Hay Nhất

Cách tiến hành:

-Hòa tan lần lượt từng chất rắn đã mang lại ở trên vào nước. Chất nào không tan vào nước là CaCO3còn lại NaCl với Na2CO3tan trong nước.

-Cho dung dịch hài hòa vừa thu được tác dụng với dung dịch HCl, chất nào tạo ra khí thì chất đó là Na2CO3còn lại là NaCl: