Đề thi violympic toán lớp 4 vòng 15 năm 2015

     
Luyện thi Violympic Luyện thi Violympic lớp 4 Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 11 Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 11 Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 11 năm năm ngoái


Bạn đang xem: đề thi violympic toán lớp 4 vòng 15 năm 2015

*
pdf

Đề thi ViOlympic lớp 5 vòng 11 năm 2013-2014


*
pdf

Đề thi tiếng Anh Violympic lớp 5 vòng 1 năm 2013 - 2014
Xem thêm: Dù Cho Anh Đã Cách Xa Như Ngàn Mây Trôi, Mel Music Club

*
pdf

Đề thi tiếng Anh Violympic lớp 5 vòng 5 năm trước đó - năm trước


Nội dung

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 11 năm 2015 2016Bài 1: Cóc quà tài baCâu 1.1: Tính: 6786 : 234 = .............A. 118B. 29C. 209D. 119Câu 1.2: Tích của hai số là 18190. Vượt số thứ nhất là: 214. Quá số sản phẩm công nghệ hai là:A. 716B. 715C. 85D. 805Câu 1.3: một nhóm may từng ngày may được 227 mẫu áo. Hỏi giả dụ tổ đó hy vọng may được 5675cái áo thì mất bao lâu (Biết số áo may được trong từng ngày là như nhau)A. 35B. 115C. 241D. 25Câu 1.4: search X biết: X x 78 = 15990A. 205B. 215C. 250D. 252Câu 1.5: Một hình chữ nhật có diện tích s 12m , chiều dài là 48dm. Chiều rộng của hìnhchữ nhật đó là: .................A. 25cmB. 25dm2C. 25mD. 25dmCâu 1.6: Tính: 30076 : 412 + 258 = ..............A. 988B. 703C. 73D. 331Câu 1.7: Một hình chữ nhật có diện tích s là 24m2, chiều rộng hình chữ nhật là 25cm.Chiều nhiều năm hình chữ nhật đó là:A. 96mB. 96dmC. 96cm2D. 96cmCâu 1.8: Tính: 44319 : 561 + 684 = ...........A. 763B. 863C. 7153D. 753Câu 1.9: Khi triển khai phép nhân một số tự nhiên cùng với 235, vì chưng nhầm lẫn một học sinh đãquên ko viết chữ số 3 ở hàng trăm của thừ số máy hai buộc phải tích giảm sút 11760 đối chọi vị.Thừa số đầu tiên là:A. 51B. 13160C. 56D. 11525Câu 1.10: tìm kiếm x, biết: 2668 : x + 1392 : x + 1972 : x = 104A. 59B. 104C. 58D. 60Bài 2: Hãy điền số phù hợp vào vị trí trốngCâu 2.1: Tính: 49887 : 241 = ..........Câu 2.2: tra cứu x, biết:Câu 2.3: Tính: 63114 : 314 = ..................Câu 2.4: Một sợi dây tương đối dài 15m. An thái sợi dây đó thành những đoạn, từng đoạn lâu năm 75cm. HỏiAn cắt được từng nào đoạn như vậy?Câu 2.5: Tính: 1640 : 41 : 4 = ...............Câu 2.6: vào 15 ngày một đội dệt được 6870 loại khăn. Hỏi tổ đó dệt 5496 chiếc khăn trongbao lâu? (Biết số khăn dệt được trong hằng ngày như nhau).Câu 2.7: Tính: 3586 + 25688 : 247 = .............Câu 2.8: diện tích của một miếng vườn hình chữ nhật là 300m2; chiều rộng miếng vườn là125dm. Chiều lâu năm mảnh vườn sẽ là ...............dmCâu 2.9: Số tự nhiên và thoải mái lớn nhất có các chữ số khác biệt mà tích của các chữ số bởi 120là ...........Câu 2.10: Tìm một trong những tự nhiên, hiểu được 25 lần số kia hơn 15 lần số đó cùng với 1968 là2552 đối chọi vị.VnDoc - tải tài liệu, văn phiên bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 3: xong xuôi phép tính (Viết lại phép tính hoàn chỉnh vào ô đáp án)Câu 3.1:Câu 3.2:Trả lời:Phép tính hoàn chỉnh là: .............Đáp án của bạnCâu 3.3:VnDoc - mua tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu mã miễn phí Trả lời:Phép tính hoàn hảo là: ..................Đáp án của bạnCâu 3.4:Trả lời:Phép tính hoàn hảo là: ..............Đáp án của bạnCâu 3.5:VnDoc - cài đặt tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trả lời:Phép tính hoàn chỉnh là: .....................Đáp án của bạnCâu 3.6:Trả lời:Phép tính hoàn hảo là: ...................9Đáp án của bạnCâu 3.7:VnDoc - mua tài liệu, văn bản pháp luật, biểu chủng loại miễn phí Trả lời:Phép tính hoàn chỉnh là: ...............Đáp ánBài 1Câu 1.1: ACâu 1.2: CCâu 1.3: DCâu 1.4: ACâu 1.5: DCâu 1.6: DCâu 1.7: ACâu 1.8: ACâu 1.9: CCâu 1.10: CBài 2Câu 2.1: 207Câu 2.2: 84Câu 2.3: 201Câu 2.4: 20Câu 2.5: 10Câu 2.6: 12Câu 2.7: 3690Câu 2.8: 240Câu 2.9: 853Câu 2.10: 452Bài 3:Câu 3.1: 475932 - 62411 = 413521Câu 3.2: 254368 + 135110 = 389478VnDoc - tải tài liệu, văn bạn dạng pháp luật, biểu mẫu mã miễn phí Câu 3.3: 123024 x 2 = 246048Câu 3.4: 321302 x 3 = 963906Câu 3.5: 164925 - 83968 = 80957Câu 3.6: 3862 x 9 = 34758Câu 3.7: 1958 x 7 = 13706VnDoc - mua tài liệu, văn bạn dạng pháp luật, biểu mẫu miễn tổn phí


Xem thêm: Theo Thuyết Tương Đối Một Electron Có Động Năng Bằng Một Nửa Năn

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12