Thì quá khứ tiếp diễn với when và while violet

     

Quá khứ tiếp tục là một trong các 3 thì thừa khứ thường chạm chán nhất vào nhóm hầu như thì vượt khứ trong giờ Anh, thuộc Anh ngữ Ms Hoa tham khảo thêm về thì vượt khứ phổ cập này nha.

Bạn đang xem: Thì quá khứ tiếp diễn với when và while violet


Thì vượt khứ tiếp diễn (Past Continuous tense) là thì được dùng khi mong mỏi nhấn mạnh diễn biến hay quy trình của sự đồ hay vụ việc hoăc thời hạn sự đồ vật hay sự việc đó ra mắt và phía trên là thì giờ đồng hồ Anh mà nhiều người nhầm lẫn nhất.

Để giúp các chúng ta cũng có thể tự tin về kỹ năng và kiến thức thì giờ Anh quá khứ tiếp diễn cô đã chia sẻ chi tiết, công thức, giải pháp sử dụng, tín hiệu nhận biết, bài bác tập... Hôm nay Anh ngữ Ms Hoa sẽ phân chia sẻ chi tiết cho các bạn bài viết Thì vượt khứ tiếp nối (Past Continuous) - Tổng quan đầy đủ từ A - Z. Vậy họ cùng vào bài học ngay thôi nào!

I. CẤU TRÚC THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

1. Câu khẳng định

Cấu trúc

S + was/were + V-ing.

Lưu ý

I/ He/ She/ It/ Danh từ bỏ số ít – was

S= We/ You/ They/ Danh từ bỏ số nhiều – were

Ví dụ

- We were just talking about it before you arrived. (Chúng tớ đang nói đến chuyện đó ngay trước lúc cậu đến.)

2. Câu đậy định

Cấu trúc

S + was/were + not + V-ing

Lưu ý

Was not = wasn’t

Were not = weren’t

Ví dụ

- He wasn’t working when his quái thú came yesterday. (Hôm qua anh ta đang không thao tác làm việc khi sếp của anh ta đến)

 

3. Câu nghi vấn

Cấu trúc

Q: Was / Were + S + V-ing?

A: Yes, S + was/were.

No, S + wasn’t/weren’t.

Ví dụ

- Q: Was your mother going khổng lồ the market at 7 A.M yesterday? (Lúc 7 giờ đồng hồ sáng ngày hôm qua mẹ em đang đi chợ bao gồm phải không?)

A: Yes, she was/ No, she wasn’t

II. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

Các trạng từ bỏ chỉ thời gian trong thừa khứ kèm theo thời gian xác định.

- at + giờ đồng hồ + thời hạn trong vượt khứ (at 12 o’clock last night,…)

- at this time + thời gian trong quá khứ. (at this time two weeks ago, …)

- in + năm (in 2000, in 2005)

- in the past (trong thừa khứ)

Trong câu bao gồm “when” khi diễn đạt một hành động đang xảy ra và một hành vi khác xen vào.

- When I was singing in the bathroom, my mother came in. (Tôi vẫn hát trong nhà tắm thì bà bầu tôi đi vào)

- The light went out when we were watching TV (Điện mất khi cửa hàng chúng tôi đang coi ti vi)

Cân nhắc áp dụng thì vượt khứ tiếp tục khi có lộ diện các trường đoản cú như: While (trong khi); When (Khi); at that time (vào thời điểm đó); …

- She was dancing while I was singing (Cô ấy đã múa trong khi tôi đang hát)

- The man was sending his letter in the post office at that time. (Lúc kia người lũ ông vẫn gửi thư sinh hoạt bưu điện)

 

*
 (Mới + HOT) - Inbox dấn tài liệu đoạt được 800 TOEIC 

III. CÁCH SỬ DỤNG THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Thì vượt khứ tiếp diễn nhấn mạnh tình tiết hay quy trình của sự thứ hay sự việc hoăc thời hạn sự vật dụng hay vấn đề đó diễn ra

Ví dụ

Phân tích ví dụ

Ví dụ 1:

–At 9 A.M yesterday, he (watch)………. Spider man. (9 giờ chiếu sáng hôm qua, anh ta đang xem người Nhện)

watcheswatchedwas watching

Có tín hiệu – at + giờ đồng hồ + thời hạn trong vượt khứ à Ta phân chia động từ chia ở thì quá khứ tiếp diễn

Chọn câu trả lời C

1. Biểu đạt hành hễ đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ tiếp diễn

Ví dụ 2:

– While I was taking a bath, she (use)………… the computer (Trong cơ hội tôi đang tắm thì cô ấy đang dung thứ tính)

usedwas usinguses

Trong câu xuất thực trạng từ while + mệnh đề chia thì quá khứ tiếp diễn, ta phân tách mệnh đề sót lại theo thì thừa khứ tiếp nối để mô tả 2 hành động xảy ra cùng 1 thời gian trong vượt khứ

Chọn đáp án B

2. Miêu tả hai hành động xảy ra đồng thời trong vượt khứ

Ví dụ 3:

– When I (cook)……….., the light went out. (Tôi đã nấu cơm thì mất điện.)

was cookingcookedwill cook

Chuyện mất điện xảy ra bất ngờ xen vào hành vi đang nấu cơm => Ta chia hành động đang xảy ra và bị xen vào ở thì thừa khứ tiếp diễn

Chọn giải đáp A

3.Diễn đạt hành vi đang xảy ra thì có hành vi khác xen vào

Ví dụ 4:

– When he worked here, he always (make)………….. Noise (Khi anh ta thao tác làm việc ở đây, anh ta luôn luôn gây ồn ào)

makeswas always makingmade

Hành đụng gây ồn ào xẩy ra liên tục, lặp đi lặp lại làm phiền đến người khác trong quá khứ

à Ta phân chia động từ bỏ này sinh sống thì vượt khứ tiếp diễn

Chọn giải đáp B

4.Hành cồn lặp đi lặp lại trong thừa khứ và có tác dụng phiền đến tín đồ khác

 

IV. BÀI TẬP VỀ THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Bài tập 1Biến đổi các câu sau sang đậy định, nghi hoặc và trả lời các câu hỏi nghi vấn đó

He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

They were working when she came yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

She was painting a picture while her mother was making a cake.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

Anne was riding her xe đạp to school when Peter saw her yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

He was typing a letter when his quái vật went into the room.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

Bài tập 2: phân tách động từ nghỉ ngơi dạng đúng để chấm dứt câu

I (walk)___________down the street when it began lớn rain.At this time last year, I (attend)__________an English course.Jim (stand) ________ under the tree when he heard an explosion.The boy fell & hurt himself while he (ride)_________ a bicycle.When we met them last year, they (live)______ in Santiago.The tourist lost his camera while he (walk) _____ around the city.The lorry (go) _____ very fast when it hit our car.While I (study)_____in my room, my roommate (have)________ a các buổi party in the other room.Mary and I (dance)_________ the house when the telephone rang.We (sit)________ in the café when they saw us.

 

=>> tất tần tật về ngữ pháp TOEIC

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

Câu

Đáp án

Vẻ đẹp từ vựng

1

- He wasn"t planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

Xem thêm: Luyện Từ Và Câu Lớp 5 Trang 71, Please Wait

- Was he planting trees in the garden at 4 pm yesterday?

Yes, he was./ No, he wasn"t.

Các thành phần của cây:

- Leaf /liːf/ (n): lá

- Petal /ˈpetl/ (n): cánh hoa

- pollen /ˈpɒlən/ (n): phấn hoa

- root /ruːt/ (n): rễ cây

- thorn /θɔːn/ (n): gai

- berry /ˈberi/ (n): trái mọng

- blossom /ˈblɒsəm/ (n): hoa nhỏ tuổi mọc thành chùm

- bud /bʌd/ (n): chồi

- flower /ˈflaʊə(r)/ (n): hoa

- bark /bɑːk/ (n): vỏ cây

- branch /brɑːntʃ/ (n): cành cây

2

- They weren"t working when she came yesterday.

- Were they working when she came yesterday?

Yes, they were./ No, they weren"t.

Work /wɜːk/ hễ từ tức là “làm việc”, danh từ bên cạnh nghĩa “công việc” còn có nghĩa là “tác phẩm”

3

- She wasn"t painting a picture while her mother was making a cake.

- Was she painting a picture while her mother was making a cake?

Yes, she was./ No, she wasn"t.

Painter /"peintə/ (n): hoạ sĩ

Masterpiece /ˈmɑːstəpiːs/ (n): siêu phẩm nghệ thuật

Bake a cake (v): làm bánh ngọt

4

- Anne wasn"t riding her bike to school when Peter saw her yesterday.

- Was Anne riding her xe đạp to school when Peter saw her yesterday?

Yes, she was./ No, she wasn"t.

School of thought (n): trường phái tư tưởng

5

- He wasn"t typing a letter when his quái dị went into the room.

- Was he typing a letter when his monster went into the room?

Yes, he was./ No, he wasn"t.

Room /ruːm/ (n): ko kể nghĩa là “căn phòng” còn có nghĩa là “không gian trống”

VD: There"s room for one more at the table. (Có khu vực trống cho một người nữa trên bàn đấy)

Bài tập 2: chia động từ sống dạng đúng để xong câu:

Câu

Đáp án

Phân tích đáp án

Vẻ đẹp mắt từ vựng

1

was walking

Dấu hiện nay là When + Mệnh đề thì quá khứ đơn => diễn tả 1 hành động đang diễn ra thì 1 hành vi khác xen vào (Tôi đang đi bộ trên đường thì trời mưa)

=> Ta phân tách Mệnh đề đang diễn ra ở thì thừa khứ tiếp diễn

Đi bộ trên phố ta ko nói là “walk on the street” cơ mà nói là “walk down / walk along the street”

2

was attending

Có từ dấu hiệu At this time last year

- Attendance kiểm tra /əˈtendəns tʃek/ (n): Điểm danh

- Absent /ˈæbsənt/ (adj): vắng ngắt mặt

3

was standing

Dấu hiện tại là When + Mệnh đề thì quá khứ 1-1 => miêu tả 1 hành động đang ra mắt thì 1 hành động khác xen vào ( Jim sẽ ngồi dưới gốc cây thì nghe thấy giờ đồng hồ nổ)

=> Ta chia Mệnh đề đang ra mắt ở thì quá khứ tiếp diễn

 

4

was riding

Dấu hiện nay là While + Mệnh đề thì quá khứ đối kháng => mô tả 1 hành động đang diễn ra thì 1 hành vi khác xen vào (Cậu bé nhỏ đang lái xe đạp thì bị ngã)

=> Ta phân chia Mệnh đề đang diễn ra ở thì vượt khứ tiếp diễn

- Ride + xe đạp / motor bike: : Lái xe đạp / xe máy ta áp dụng động tự “ride”

- Drive + oto / truck: Lái xe hơi / xe pháo tải, ta thực hiện động tự “drive”

5

were living

  

6

was walking

 

Camera không phát âm là /ca me ra/

Camera /ˈkæmərə/ (n): thiết bị ảnh, sản phẩm công nghệ quay

7

was going

 

Lorry /ˈlɒri/ = truck /trʌk/: xe pháo tải

8

was studying; was having

Có từ biểu hiện While + Mệnh đề phân tách ở thì quá khứ tiếp diễn, mệnh đề vùng phía đằng sau ta cũng chia ở thì vượt khứ tiếp nối để thể hiện 2 hành vi xảy ra đồng thời

Roommate /ˈruːmmeɪt/ (n): bạn cùng phòng

Housemate /ˈhaʊsmeɪt/ (n): chúng ta cùng nhà

Classmate /ˈklɑːsmeɪt/ (n): bạn cùng lớp

Teammate /ˈtiːmmeɪt/ (n): bạn cùng nhóm

Soulmate /ˈsəʊlmeɪt/ (n): chúng ta tri kỷ

9

were dancing

Dấu hiện là When + Mệnh đề thì thừa khứ đối kháng => biểu thị 1 hành vi đang ra mắt thì 1 hành động khác xen vào (Marry cùng tôi sẽ múa thì smartphone đổ chuông)

=> Ta chia Mệnh đề đang diễn ra ở thì thừa khứ tiếp diễn

 

10

were sitting

Dấu hiện là When + Mệnh đề thì quá khứ solo có cồn từ “saw” (Ai đó bị nhìn thấy khi đang có tác dụng gì) => Ta chia Mệnh đề đang diễn ra ở thì vượt khứ tiếp diễn

- Pavement café (n): những quán cà phê được thu xếp bàn trên những vỉa hè mang đến khách vừa ngồi vừa nhìn đường phố

- Trendy café (n): quán cà phê có phong cách theo xu thế thịnh hành

 

LUYỆN TẬP

Để củng thế thêm kiến thức và kỹ năng tiếng Anh về thì quá khứ tiếp tục được kết quả nhất. Các bạn hãy làm cho thêm bài xích tập dưới đây nhé!

Bài tập 1: chia động từ ngơi nghỉ dạng vượt khứ đối chọi và thừa khứ tiếp nối để xong đoạn văn sau

In my last holiday, I went lớn Hawaii. When I (go) 1…………………………. To lớn the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) 2…………………………. In the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a castle và my father (drink) 3…………………………. Some water. Suddenly I (see) 4…………………………. A boy on the beach. His eyes were blue lượt thích the water in the sea and his hair (be) 5…………………………. Beautiful black. He was very tall and thin and his face was brown. My heart (beat) 6…………………………. Fast. I (ask) 7…………………………. Him for his name with a shy voice. He (tell) 8…………………………. Me that his name was John. He (stay) 9…………………………. With me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) 10…………………………. A lot of fun together. At the kết thúc of my holidays when I left Hawaii I said good-bye to lớn John. We had tears in our eyes. He wrote to lớn me a letter very soon and I answered him.

Bài tập 2: search lỗi sai trong những câu sau

I was play football when she called me.Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?What was she vị while her mother was making lunch?Where did you went last Sunday?They weren"t sleep during the meeting last Monday.He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.She didn"t broke the flower vase. Tom did.Last week my friend and I go lớn the beach on the bus.While I am listening lớn music, I heard the doorbell.Peter turn on the TV, but nothing happened.

Bài tập 3: dứt các câu sau bằng phát minh của chủ yếu bạn, sử dụng thì thừa khứ tiếp tục

At 8 o’clock yesterday evening, I ……………………………………………At 5 o’clock last Monday, ………………………………………………..…At 10.15 yesterday morning, ………………………………………………..At 7:45 yesterday evening, ………………………………………………….Half an hour ago, ……………………………………………………………Matt phoned while we …………………………………………………....…The doorbell rang while I …………………………………………………...We saw an accident while we ………………………………………………Ann fell asleep while she …………………………………………………..The television was on, but nobody …………………………………………

 

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

1. Went 2. Was swimming 3. Was drinking 4. Saw 5. Was

6. Beat 7. Asked 8. Told 9. Stayed 10. Had

Bài tập 2:

1. I was play football when she called me.

Play => playing

2. Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?

Was…study => Were…studying

3. What was she do while her mother was making lunch?

Do => doing

4. Where did you went last Sunday?

Went => go

5. They weren"t sleep during the meeting last Monday.

Sleep => sleeping

6. He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.

Have => had

7. She didn"t broke the flower vase. Tom did.

Broke => break

8. Last week my friend và I go to lớn the beach on the bus.

Go => went

9. While I am listening to lớn music, I heard the doorbell.

Am => was

10. Peter turn on the TV, but nothing happened.

Turn => turned

Bài tập 3:

1. At 8 o’clock yesterday evening, I was having dinner with my parents.

2. At 5 o’clock last Monday, I was doing exercise.

3. At 10.15 yesterday morning, my dad was cooking lunch.

4. At 7:45 yesterday evening, my mom was helping my brother with his homework.

5. Half an hour ago, I was playing cards with John.

6. Matt phoned while we were chatting.

7. The doorbell rang while I was washing my hair.

8. We saw an accident while we were watching TV.

9. Ann fell asleep while she was chatting with her boyfriend.

10. The television was on, but nobody was watching.

Xem thêm: Kể Về Kỉ Niệm Đáng Nhớ Bằng Tiếng Anh, Bài Luận Mẫu

> Tổng hợp các thì trong giờ anh thông dụng

Trên phía trên là toàn bộ kiến thức về thì vượt khứ tiếp nối mà cô muốn share tới các bạn, mong muốn rằng để giúp bạn làm sao đang ý muốn học giờ Anh, ôn thi TOEIC có kiến thức và kỹ năng nền tảng tốt nhất nhé! Chúc các bạn học tốt và chinh phục được giờ Anh hiệu quả.