My Hobby Is Music

     

Trong cuộc sống của họ không thể thiếu âm nhạc, âm thanh làm cho cuộc sống của chúng ta vui tươi hơn, yêu thương đời hơn. Mọi người lại có những sở thích âm nhạc khác nhau; có người thích nhạc pop, nhạc rock, có tín đồ lại say đắm nhạc jazz…Vậy trong tiếng Anh làm cố gắng nào để miêu tả sở đam mê nghe nhạc của mình?

Sau đây, thucdemcungban.vn đang gợi ý cho mình một sốbài viết Talk about your hobby listen to music IELTS. Cùng theo dõi nội dung bài viết nhé!
Bạn đang xem: My hobby is music

1. Trường đoản cú vựng giờ Anh về âm nhạc

Từ vựng tiếng Anh về thể nhiều loại âm nhạc

Một thể các loại nhạc hay có cách gọi khác là thể loại âm nhạc hay dòng nhạc, là danh mục thông thường để dấn dạng một đoạn nhạc.

Xem thêm: Nhạc Cụ Bằng Trúc Hoặc Gỗ Lòng Rỗng, Nhạc Cụ Bằng Tre Hoặc Gỗ Lòng Rỗng Archives

Hiện giờ có rất nhiều thể loại âm thanh mới được ra đời.

STTTừ vựngPhiên âmDịch nghĩa
1Blues/blu:z/nhạc blue
2Classical/’klæsikəl/nhạc cổ điển
3Country/’kʌntri/nhạc đồng quê
4Dance/dɑ:ns/nhạc nhảy
5Easy listening/’i:zi ‘lisniɳ/nhạc dễ dàng nghe
6Electronic/ilek’trɔnik/nhạc điện tử
7Folk/fouk/nhạc dân ca
8Heavy metal/’hevi ‘metl/nhạc rock mạnh
9Hip hop/hip hɔp/nhạc hip hop
10Jazz/dʤæz/nhạc jazz
11Latin/’lætin/nhạc Latin
12Opera/’ɔpərə/nhạc opera
13Pop/pɔp/nhạc pop
14Rap/ræp/nhạc rap
15Reggae/ˈreɡeɪ/nhạc reggae
16Rock/rɔk/nhạc rock
17Symphony/’simfəni/nhạc giao hưởng
18Techno/ˈteknəʊ/nhạc khiêu vũ
19R&B (​rhythm and blues)/’riðm blu:z/nhạc R&B

Từ vựng giờ Anh về nhạc cụ, đồ dùng trong chuyên ngành âm nhạc

Từ vựng về nhạc nạm bàn phím
STTTừ vựngPhiên âmDịch nghĩa
1Accordion/ə’kɔ:djən/phong cầm
2Grand piano/grænd ‘pjænou/đại dương cầm
3Electronic keyboard/ilek’trɔnik ‘ki:bɔ:d/đàn phím điện
4Organ/’ɔ:gən/đàn organ
5Piano/’pjænou/dương cầm/đàn piano
Từ vựng về nhạc cầm kèn

Âm nhạc là tổng hòa tự âm thanh của nhiều loại nhạc cụ. Điểm nổi bật của những bạn dạng nhạc bao gồm góp dư âm của giờ đồng hồ kèn là âm vang đặc biệt. Có nhiều loại kèn được sử dụng trong âm nhạc. Dưới đó là tổng thích hợp từ vựng giờ Anh về những các loại kèn khác nhau.
Xem thêm: At The Weekend Or On The Weekend? Or On The Weekend? At The Weekend Or On The Weekend

*
*
Từ vựng giờ Anh về những loại kèn
STTTừ vựngPhiên âmDịch nghĩa
1Bugle/’bju:gl/kèn bugle (kèn quân sự)
2Cornet/’kɔ:nit/kèn cornet
3Horn/hɔ:n/kèn co
4Trombone/trɔm’boun/kèn trombone
5Trumpet/’trʌmpit/kèn trumpet
6Tuba/’tju:bə/kèn tuba
7Bagpipes/’bægpaip/kèn túi
8Bassoon/bə’su:n/kèn basson
9Clarinet/,klæri’net/kèn clarinet
10Flute/flute/sáo Tây
11Harmonica/hɑ:’mɔnikə/đàn môi
12Oboe/’oubou/kèn ô-boa
13Piccolo/’pikəlou/kèn piccolo
14Recorder/ri’kɔ:də/sáo dọc
15Saxophone/’sæksəfoun/kèn saxophone
16Mouth organ/mauθ ‘ɔ:gən/đàn môi