Giải Vnen Toán 7 Bài 9: Số Thập Phân Hữu Hạn

     

Giải bài bác 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn - Sách VNEN toán 7 tập 1 trang 31. Phần dưới đang hướng dẫn trả lời và lời giải các thắc mắc trong bài học. Giải pháp làm đưa ra tiết, dễ dàng hiểu, hi vọng các em học viên nắm giỏi kiến thức bài học.


A. Hoạt động khởi động

Viết những phân số sau dưới dạng số thập phân

Ta làm như sau:

*

B. Vận động hình thành con kiến thức

1. Đọc kĩ văn bản sau:

Số thập phân hữu hạn

Các số thập phân 0,5; 0,15 cùng 0,125 nói một cách khác là số thập phân hữu hạn.

Bạn đang xem: Giải vnen toán 7 bài 9: số thập phân hữu hạn

Ví dụ: những số -2,5; 0,38; 7,125 là các số thập phân hữu hạn

2. A) Viết các số sau dưới dạng số thập phân: $frac512$; $frac411$.

Ta có tác dụng như sau:

*

b) Đọc kĩ câu chữ sau

Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Số 0,4166.... Là một số trong những thập phân vô hạn tuần hoàn. Số 0,4166.... được viết gọn gàng là 0,41(6), kí hiệu (6) chỉ rằng chữ số 6 được tái diễn vô hạn lần, số 6 điện thoại tư vấn là chu kì của số thập phân vô hạn tuần hoàn 0,41(6).

Tương tự:

0,3636... = 0,(36) là một vài thập phân vô hạn tuần hoàn bao gồm chu kì 36

-1,5454... = -1,(54) là số thập phân vô hạn tuần hoàn bao gồm chu kì 54.

Xem thêm: Soạn Mĩ Thuật Lớp 8 Bài 25: Vẽ Lều Trại Mỹ Thuật 8 Bài 25: Vẽ Trang Trí

c) Viết các phân số tiếp sau đây dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn và chỉ ra chu kì của nó: $frac73$; $frac-165$; $frac1225$; $frac-1920$; $frac78$.

Trả lời:

$frac73$ = 2,33333… = 2,(3) là một số trong những thập phân vô hạn tuần hoàn có chu kì là 3;

$frac-165$ = -3,2 là một vài thập phân hữu hạn;

$frac1225$ = 0,48 là một số trong những thập phân hữu hạn;

$frac-1920$ = 0,95 là một vài thập phân hữu hạn;

$frac78$ = 0,875 là một số thập phân hữu hạn.

Xem thêm: Sự Khác Nhau Cơ Bản Giữa Sông Và Hồ Khác Nhau Như Thế Nào Bài Tập Địa Lý 6

3. Đọc kĩ ngôn từ sau

Người ta chứng minh được rằng từng số thập phân vô hạn tuần hoàn hồ hết là một số trong những hữu tỉ.Mỗi số hữu tỉ được màn biểu diễn bởi một vài thập phân hữu hạn hoặ vô hạn tuần hoàn. Ngược lại, mỗi số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn phần đông biểu diễn một số trong những hữu tỉ.

Ví dụ: 0,(2) = 0,(1).2 = $frac19$.2 = $frac29$