SO SÁNH PHÂN SỐ LỚP 5

     

Bạn không làm bài bác này

Bài tập với các dạng bài ở tầm mức cơ bạn dạng để bạn làm quen cùng hiểu được nội dung này.

Bạn đang xem: So sánh phân số lớp 5

Thưởng buổi tối đa : 3 hạt dẻ

Bài tập trung bình

Chưa làm bài

Bạn chưa làm bài xích này

Bài tập với khoảng độ nặng nề vừa phải giúp đỡ bạn thuần thục hơn về ngôn từ này.

Thưởng tối đa : 5 phân tử dẻ

Bài tập nâng cao

Chưa làm cho bài

Bạn không làm bài này

Dạng bài tập nâng cao với độ cực nhọc cao nhất, giúp đỡ bạn hiểu sâu rộng và tư duy mở rộng hơn.

Thưởng về tối đa : 7 hạt dẻ


Lý thuyết Ôn tập đối chiếu hai phân số


1. đối chiếu phân số cùng mẫu mã số

Trong nhì phân số cùng chủng loại số: Phân số nào có tử số bé thêm hơn thì bé bỏng hơn. Ví dụ: $frac25$ $frac35$

Phân số nào bao gồm tử số lớn hơn vậy thì lớn hơn. Ví dụ: $frac23$> $frac13$

ví như tử số đều bằng nhau thì hai phân số đó bởi nhau. Ví dụ: $frac25$= $frac25$

2. So sánh phân số cùng tử số

Trong nhị phân số thuộc tử số:+ Phân số nào có mẫu số nhỏ thêm hơn thì to hơn. Ví dụ: $frac25$> $frac26$

+Phân số nào gồm mẫu số to hơn thì bé hơn. Ví dụ: $frac58$$frac53$

+Nếu mẫu mã số bằng nhau thì hai phân số đó bởi nhau. Ví dụ: $frac79$= $frac79$

3. So sánh phân số khác mẫu mã số

Cách 1. Quy đồng mẫu số nhì phân số rồi so sánh những tử số của chúng.

- cách 1: Quy đồng mẫu mã số của hai phân số (đưa các phân số về cùng chủng loại số)

- cách 2: đối chiếu tử số của hai phân số cùng mẫu số đang quy đồng.

Trong nhị phân số có cùng chủng loại số:

+phân số nào bao gồm tử số nhỏ tuổi hơn thì nhỏ hơn. + phân số nào bao gồm tử số lớn hơn thế thì lớn hơn.

Ví dụ 1: so sánh hai phân số $frac25$ cùng $frac47$.- bước 1: Quy đồng chủng loại số nhì phân số trên:Ta thấy 35 phân chia hết cho cả 5 và 7, phải ta lựa chọn MSC là 3535 : 5 = 7, nhân cả tử số và mẫu mã số của $frac25$ cùng với 7:$frac25 = frac2 imes75 imes7 = frac1435 $35 : 7 = 5, nhân cả tử số và mẫu mã số của $frac47$ cùng với 5:

$frac47 = frac4 imes57 imes5 = frac2035 $

- bước 2: đối chiếu hai phân số cùng chủng loại số vẫn quy đồng.Vì 14 $frac1435$$frac2035$ Vậy $frac25$ $frac47$.

Cách 2. Quy đồng tử số nhị phân số rồi so sánh những mẫu số của chúng.

- bước 1: Quy tiểu đồng số(đưa về thuộc tử số)+ lấy tử số và mẫu mã số của phân số thứ nhất nhân tử số của phân số vật dụng hai.

+ lấy tử số và mẫu số của phân số sản phẩm hai nhân tử số của phân số máy nhất.

- bước 2: đối chiếu mẫu số của hai phân số vẫn quy đồng Trong hai phân số gồm cùng tử số: + phân số nào tất cả mẫu số nhỏ dại hơn thì lớn hơn + phân số nào bao gồm mẫu số lớn hơn thì nhỏ tuổi hơn

Ví dụ 2: so sánh hai phân số $frac12$ cùng $frac23$.- mang tử số và mẫu mã số của phân số $frac12$ nhân tử số của phân số thiết bị hai:$frac12 = frac1 imes22 imes2 = frac24 $- rước tử số và mẫu mã số của phân số $frac23$nhân tử số của phân số đồ vật nhất:$frac23 = frac2 imes13 imes1 = frac23 $- đối chiếu hai phân số vẫn quy đồng:Vì 4 > 3 đề xuất $frac24$ $frac23$ Vậy: $frac12$ $frac23$

Một số cách so sánh khác.

Để đối chiếu hai phân số xung quanh cách quy đồng mẫu mã số hoặc tử số, trong một trong những trường hợp chũm thể, tùy theo điểm sáng của những phân số, ta còn rất có thể so sánh bằng một số phương thức đặc biệt khác, có thể tham khảo những cách so sánh sau đây:

Cách 3.

Xem thêm: Ứng Với Công Thức C9H12 Có Bao Nhiêu Cấu Tạo Chứa Vòng Benzen ?

Chọn tiên phong hàng đầu làm trung gian để so sánh.

- Phân số nào có tử số nhỏ tuổi hơn chủng loại số thì phân số đó nhỏ hơn 1.vd: $frac35$ - Phân số nào có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó to hơn 1.vd: $frac53$ > 1 (vì 5 > 3)- Phân số nào có tử số bởi mẫu số thì phân số đó bằng 1.vd: $frac55$ = 1 (vì tử số = chủng loại số = 5)• lúc nào thì sử dụng cách thức dùng số 1 làm trung gian ?Ta sử dụng cách thức dùng tiên phong hàng đầu làm trung gian khi phân biệt một phân số tất cả tử số lớn hơn mẫu số và phân số kia bao gồm tử số nhỏ hơn mẫu số.

Cách 4: chọn 1 phân số làm trung gian nhằm so sánh.

- Phân số trung gian hoàn toàn có thể là sự phối kết hợp giữa tử số của phân số đầu tiên với chủng loại số của phân số thứ hai (hoặc ngược lại).- Sau đó, so sánh hai phân số ban sơ với và một phân số trung gian.Xét ví dụ ví dụ sau đây:Ví dụ : So sánh nhị phân số $frac2734$ với $frac2931$.- Phân số trung gian là: $frac2731$

- Ta thấy: $frac2734$$frac2731$ ; $frac2931$> $frac2731$

Nên: $frac2734$$frac2731$$frac2931$

Vậy: $frac2734$$frac2931$

• khi nào thì sử dụng cách thức dùng một phân số có tác dụng trung gian ?Ta sử dụng phương thức dùng một phân số làm trung gian để so sánh hai phân số trong số trường đúng theo sau:- phân biệt tử số của phân số máy nhất nhỏ hơn tử số của phân số đồ vật hai và mẫu số của phân số thứ nhất lớn hơn mẫu số của phân số trang bị hai.- phân biệt tử số và mẫu số của phân số sản phẩm nhất nhỏ thêm hơn tử số và chủng loại số của phân số thiết bị hai tuy nhiên cả nhị phân số đều dao động (gần bằng) với 1 phân số nào đó thì ta chọn phân số đó làm trung gian.

Cách 5: so sánh bằng phần bù

Sử dụng cách so sánh bằng phần bù khi:

- nhận biết tất cả những phân số đều sở hữu mẫu số lớn hơn tử số (phân số bé hơn 1) cùng hiệu của mẫu mã số với tử số đều đều nhau hoặc nhỏ thì ta tìm kiếm phần bù với 1.

- lưu giữ ý: Phần bù với cùng 1 của phân số là hiệu giữa 1 với phân số đó.

- Trong nhì phân số , phân số nào có phần bù lớn hơn nữa thì phân số đó nhỏ dại hơn và trái lại phân số nào bao gồm phần bù nhỏhơn thì phân số đó lớn hơn.

- công việc tiến hành:

+ bước 1: search phần bù của nhị phân số

+ cách 2: đối chiếu hai phần bù cùng với nhau

+ bước 3: Kết luận

Ví dụ: so sánh hai phân số $frac997998$ và $frac998999$.

Phần bù của$frac997998$là: 1 -$frac997998$=$frac1998$

Phần bù của$frac998999$là: 1 -$frac998999$=$frac1999$

Ta thấy$frac1998$>$frac1999$ Vậy$frac997998$ $frac998999$.

Cách 6: so sánh bằng phần hơn

Sử dụng cách so sánh bằng phần hơnkhi:

- nhận thấy tất cả các phân số đều sở hữu tử số to hơn mẫu số(phân số lớnhơn 1) và hiệu của tửsố với mẫusố đều đều bằng nhau hoặc nhỏ thì ta tìm kiếm phần hơnvới 1.

- lưu giữ ý: Phần hơnvới 1 của phân số là hiệu giữaphân số đó và 1.

- Trong nhì phân số , phân số nào bao gồm phần hơnlớn hơn vậy thì phân số kia lớnhơn và trái lại phân số nào bao gồm phần hơnnhỏhơn thì phân số kia nhỏhơn.

Xem thêm: Các Đối Tượng Nào Được Xếp Vào Nhóm Có Nguy Cơ Lây Nhiễm Cao ?

- công việc tiến hành:

+ bước 1: tìm kiếm phần hơncủa nhị phân số

+ cách 2: đối chiếu hai phần hơnvới nhau

+ cách 3: Kết luận

Ví dụ: đối chiếu hai phân số $frac335333$ cùng $frac279277$.

Phần rộng của$frac335333$ là:$frac335333$- 1 =$frac2333$

Phần hơn của$frac279277$ là:$frac279277$- 1 =$frac2277$

Ta thấy$frac2333$$frac2277$ Vậy$frac335333$$frac279277$

* Còn rất nhiều cách so sánh khác, tùy theo trường hợp để chúng ta sử dụng một cách hợp lí và hiệu quả.