Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 28 vở bài tập toán lớp 5 tập 1

     

(eqalign và 16 over 80 = ............... cr & 9 over 25 = ............... cr & 64 over 800 = .............. cr & 12 over 250 = ............... cr )

2. Gửi hỗn số thành phân số

(eqalign và 43 over 5 = .............. cr & 122 over 3 = ............. cr & 62 over 7 = .............. cr và 53 over 10 = ............. cr ) 

3. Viết phân số phù hợp vào khu vực chấm

1dm = ......m 1g = .......kg 1 phút = .......giờ

2dm = ......m 5g = .......kg 8 phút = ........giờ

9dm = ......m 178g = ....kg 15 phút = ......giờ

Hướng dẫn:

(eqalign & 1dm = 1m cr và 1dm = 1 over 10m cr và 2dm = 2 over 10m cr )

4. Viết các số đo (theo mẫu)

Mẫu: (5m7dm = 5m + 7 over 10m = 57 over 10m)

a) 8m 5dm = ...............................................

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 28 vở bài tập toán lớp 5 tập 1

b) 4m 75cm = ..............................................

Xem thêm: Đề Thi Toán Lớp 7 Kì 2 Lớp 7 Môn Toán, Đề Thi Học Kì 2 Toán 7 Năm Học 2021

c) 5kg 250g = ................................................

Xem thêm: 3 Bài Văn Tả Con Vịt Văn Lớp 4, Con Vịt Đang Kiếm Mồi Trong Ao 3 Bài Văn Hay

5. Viết số hoặc lếu số tương thích vào nơi chấm

Đo chiều cao một chiếc cây được 4m 75cm. Như vậy, độ cao của cây kia là:

a) ..........cm b) ..........dm c) ...........m

Đáp số

1. Gửi phân số thành phân số thập phân

(16 over 80 = 16:8 over 80:8 = 2 over 10)

(9 over 25 = 9 imes 4 over 25 imes 4 = 36 over 100)

(64 over 800 = 64:8 over 800:8 = 8 over 100)

(12 over 250 = 12 imes 4 over 25 0 imes 4 = 48 over 1000)

 2. Gửi hỗn số thành phân số

(43 over 5 = 4 + 3 over 5 = 4 imes 5 + 3 over 5 = 23 over 5)

(122 over 3 = 12 + 2 over 3 = 12 imes 3 + 2 over 3 = 38 over 3)

(62 over 7 = 6 + 2 over 7 = 6 imes 7 + 2 over 7 = 44 over 7)

(53 over 10 = 5 + 3 over 10 = 5 imes 10 + 3 over 10 = 53 over 10)

3. Viết phân số tương thích vào địa điểm chấm

1dm = (1 over 10) m

1g = (1 over 1000) kg

1 phút = (1 over 60) giờ

(2dm = 2 over 10m = 1 over 5m)

(5g = 5 over 1000kg = 1 over 200kg)

8 phút = (8 over 60) giờ = (2 over 15) giờ

(9dm = 9 over 10m)

(178g = 178 over 1000kg)

15 phút = (15over 60) giờ (=1 over 4) giờ

4. Viết các số đo độ dài

a) (8m m 5dm m = m 8m + 1 over 2m = 81 over 2m)

b) (4m m 75cm m = ,4m + 75 over 100m = 475 over 100m )(= 43 over 4m)

c) (5kg m 250g m = 5kg, + ,250 over 1000kg,)( = 5kg + 1 over 4kg = 51 over 4kg)