Giải toán 8 bài 2: phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

  -  
- Chọn bài bác -Bài 1: bắt đầu về phương trìnhBài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và giải pháp giảiBài 3: Phương trình chuyển được về dạng ax + b = 0 - rèn luyện (trang 13-14)Luyện tập (trang 13-14)Bài 4: Phương trình tích - luyện tập (trang 17)Luyện tập (trang 17)Bài 5: Phương trình đựng ẩn ở mẫu - rèn luyện (trang 22-23)Luyện tập (trang 22-23)Bài 6: Giải bài xích toán bằng phương pháp lập phương trìnhBài 7: Giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình (tiếp) - rèn luyện (trang 31-32)Luyện tập (trang 31-32)Ôn tập chương 3 (Câu hỏi - bài xích tập)

Mục lục

Xem toàn thể tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem tổng thể tài liệu Lớp 8: trên đây

Sách giải toán 8 bài xích 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và bí quyết giải giúp đỡ bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 để giúp bạn rèn luyện tài năng suy luận hợp lý và vừa lòng logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài bác 2 trang 8: Giải những phương trình:

a) x – 4 = 0;

b) 3 phần tư + x = 0;

c) 0,5 – x = 0.

Bạn đang xem: Giải toán 8 bài 2: phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Lời giải

a) x – 4 = 0

⇔ x = 0 + 4

⇔ x = 4

Vậy phương trình tất cả một nghiệm nhất x = 4

b)3/4 + x = 0

⇔ x = 0-3/4

⇔ x = -3/4

Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất x=-3/4

c) 0,5 – x = 0

⇔ x = 0,5-0

⇔ x = 0,5

Vậy phương trình bao gồm một nghiệm duy nhất x = 0,5

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài 2 trang 8: Giải những phương trình:

a) x/2 = -1;

b) 0,1x = 1,5;

c) -2,5x = 10.


Lời giải

a)x/2 = -1

⇔ x = (-1).2

⇔ x = -2

Vậy phương trình có một nghiệm tốt nhất x = -2

b) 0,1x = 1,5

⇔ x = 1,5/0,1

⇔ x = 15

Vậy phương trình gồm một nghiệm tốt nhất x = 15

c) -2,5x = 10

⇔ x = 10/(-2,5)

⇔ x = -4

Vậy phương trình bao gồm một nghiệm tuyệt nhất x = – 4

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài xích 2 trang 9: Giải phương trình: -0,5x + 2,4 = 0.

Lời giải

– 0,5x + 2,4 = 0

⇔ -0,5x = -2,4

⇔ x = (-2,4)/(-0.5)

⇔ x = 4,8

Vậy phương trình tất cả một nghiệm độc nhất x = 4,8

Bài 2: Phương trình hàng đầu một ẩn và giải pháp giải

Bài 6 (trang 9 SGK Toán 8 tập 2): Tính diện tích s S của hình thang ABCD theo x bởi hai cách:

1) Tính theo công thức: S = bh x (BC + DA) : 2

2) S = SABH + SBCKH + SCKD

Sau đó, áp dụng giả thiết S = 20 để thu được hai phương trình tương đương với nhau. Trong nhì phương trình ấy, bao gồm phương trình nào là phương trình bậc nhất không?

*

Lời giải:

1) Ta có: S = bh x (BC + DA) : 2

+ BCKH là hình chữ nhật yêu cầu BC = KH = x

+ bảo hành = x

+ AD = AH + HK + LD = 7 + x + 4 = 11 + x.

Vậy S = bảo hành x (BC + DA) : 2 = x.(x + 11 + x) : 2 = x.(2x + 11) : 2.

2) S = SABH + SBCKH + SCKD

+ ABH là tam giác vuông tại H

⇒ SBAH = 1/2.BH.AH = 1/2.7.x = 7x/2.

+ BCKH là hình chữ nhật

⇒ SBCKH = x.x = x2.

+ CKD là tam giác vuông trên K

⇒ SCKD = 1/2.CK.KD = 1/2.4.x = 2x.

Do đó: S = SABH + SBCKH + SCKD = 7x/2 + x2 + 2x = x2 + 11x/2.

– cùng với S = 20 ta gồm phương trình

*

Trong nhị phương trình này, không tồn tại phương trình làm sao là phương trình bậc nhất.

Bài 2: Phương trình số 1 một ẩn và biện pháp giải

Bài 7 (trang 10 SGK Toán 8 tập 2): Hãy chỉ ra những phương trình số 1 trong các phương trình sau:

a) 1 + x = 0


b) x + x2 = 0

c) 1 – 2t = 0

d) 3y = 0

e) 0x – 3 = 0.

Xem thêm: Phát Biểu Nào Sau Đây Không Đúng Điện Trường Tĩnh Là Do Các Hạt Đứng Yên Sinh Ra

Lời giải:

+ Phương trình 1 + x = 0 là phương trình hàng đầu với a = 1 ; b = 1.

+ Phương trình x + x2 chưa phải phương trình hàng đầu vì bao gồm chứa x2 bậc hai.

+ Phương trình 1 – 2t = 0 là phương trình số 1 ẩn t cùng với a = -2 và b = 1.

+ Phương trình 3y = 0 là phương trình số 1 ẩn y cùng với a = 3 và b = 0.

+ Phương trình 0x – 3 = 0 chưa phải phương trình hàng đầu vì hệ số bậc nhất a = 0.

Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và phương pháp giải

Bài 8 (trang 10 SGK Toán 8 tập 2): Giải những phương trình:

a) 4x – 20 = 0

b) 2x + x + 12 = 0

c) x – 5 = 3 – x

d) 7 – 3x = 9 – x

Lời giải:

a) 4x – trăng tròn = 0

⇔ 4x = 20

⇔ x = 5

Vậy phương trình có nghiệm độc nhất vô nhị x = 5.

b) 2x + x + 12 = 0

⇔ 3x + 12 = 0

⇔ 3x = -12

⇔ x = -4

Vậy phương trình đã cho có nghiệm tốt nhất x = -4

c) x – 5 = 3 – x

⇔ x + x = 5 + 3

⇔ 2x = 8

⇔ x = 4

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 4

d) 7 – 3x = 9 – x

⇔ 7 – 9 = 3x – x

⇔ -2 = 2x

⇔ x = -1

Vậy phương trình gồm nghiệm độc nhất x = -1.

Xem thêm: Nhiệt Do Ngọn Nến Tỏa Ra Theo Hướng Nào ? Nhiệt Do Ngọn Nến Tỏa Ra Theo Hướng Nào

Bài 2: Phương trình số 1 một ẩn và biện pháp giải

Bài 9 (trang 10 SGK Toán 8 tập 2): Giải những phương trình sau, viết số giao động của từng nghiệm ngơi nghỉ dạng số thập phân bằng cách làm tròn đến hàng phần trăm.

a) 3x – 11 = 0