PHÉP CHIA TOÁN LỚP 4

     

Các em áp dụng quy tắc nhân phân tách trước cùng trừ sau để thực hiện tính quý hiếm của biểu thức:

a) 1820 x 15 + 3024 : 252= 27300 + 12 = 27312

b) 7136 : 223+ 1260= 32 + 1260 = 1292

Bài 4: Có 2 xe cộ chở gạo. Xe thứ nhất chở được 2150kg gạo, xe máy hai chở được rộng xe đầu tiên 150kg gạo. Hỏi trung bình từng xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Đáp án:

Xe máy hai chở được là :

2150 + 150 = 2300 (kg)

Trung bình mỗi xe chở được ỉà :

(2150 + 2300) : 2 = 2225 (kg).

Bạn đang xem: Phép chia toán lớp 4

Bài 5:Tìm y biết

a) y x 216 = 10800

b) y x 730 = 18250

Đáp án:

a) 

y x 216 = 10800

y = 10800:216

y = 50

b) 

y x 730 = 18250

y = 18250 : 730

y = 25

Bài 6: Tính bằng bố cách:

a) 48 : (2 x 3)

b) 128 : (4 x 2)

Đáp án

a,

48 : (2 x 3) = 48 : 6 = 8

48 : (2 x 3) = 48 : 2 : 3 = 24 : 3 = 8

48 : ( 2 x 3 ) = 48 : 3 : 2 = 16 : 2 = 8

b) 

128 : ( 4 x 2 ) = 128 : 8 = 16

128 : ( 4 x 2 ) = 128 : 4 : 2 = 32 : 2 = 16

128 : ( 4 x 2 ) = 128 : 2 : 4 = 64 : 4 = 16 

Bài 7: Tính bằng hai cách:

a) (24 x 5) : 4

b) (125 x 6) : 3

Đáp án

a)

(24 x 5) : 4 = 120 : 4 = 6x5=30

( 24 x 5 ) : 4 = 24 : 4 x 5 = 30

b)

(125 X 6) : 3 = 750 : 3 =250

( 125 x 6 ) : 3 = 125 x ( 6 : 3 ) = 125 x 2 = 250

Bài 8: Có 2 siêu thị bán điều, hàng ngày nhập về 6330 kg điều. Trung bình mỗi ngày cửa hàng thứ nhất bán tốt 210kg, cửa hàng thứ hai bán được 495kg. Hỏi các cửa mất bao nhiêu ngày để bán tốt hết số gạo đó và có shop nào còn dư không?

Đáp án:

Cửa hàng thứ nhất bán mất số ngày để phân phối hết số điều đó là:

6330 : 422 = 15 (ngày)

Cửa hàng lắp thêm hai mất số ngày để cung cấp hết số gạo đó là:

6330 : 210 = 30 (ngày) cùng còn dư 14kg

Vậy shop thứ tốt nhất mất 15 ngày, siêu thị thứ hai mất cho tới 10 ngày với thêm 20 ngày để buôn bán số gạo dư kia.

Xem thêm: Các Dãy Núi Chính Vùng Tây Bắc Có Hướng, Giải Bài 1 Trang 34 Tập Bản Đồ Địa Lí 8

Bài 9: Một siêu thị có 8 bao gạo, mỗi bao đựng 50kg gạo, siêu thị đã bán tốt 1/4 số gạo đó. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? (Giải bằng hai cách)

Cách 1 :

Số gạo vào 8 bao là :

50 x 8 = 400 (kg)

Số gạo đã buôn bán là :

400 : 4 = 100 (kg). 

Cách 2: 

Số bao gạo đã bán là :

8 : 4 = 2 (bao)

Số gạo đã phân phối là :

50 x 2 = 100 (kg).

Xem thêm: Top 22 Câu Đố Về Quả Dưa Hấu Hay Nhất Cho Trẻ Mầm Non, Câu Đố Về Hoa Quả

Bài 10: Đặt tính rồi tính

a, 2120 : 424 

Đáp án: Đáp án là 5 , phép phân tách hết

b) 1935 : 354

Đáp số là 5, dư 165

Bài 11: search X

a) X x 30 = 2340

b) 39600 : X = 90

Đáp án:

a) 

X x 30 =2340

X = 2340 : 30

X = 78

b) 

39600 : X = 90

X = 39600 : 90

X = 440

Bài 12: Tính quý hiếm của biểu thức

a) 1890 × 253 + 8910 : 495

b) 8750 : 25 : 4

Đáp án:

a) 1890 × 253 + 8910 : 495= 48170 + 18 = 48188

b) 8700 : 25 : 4 = 348 : 4= 87

Bài 13: Có hai cửa ngõ hàng, mỗi cửa hàng đều nhấn về 7128m vải. Trung bình hàng ngày của hàng thứ nhất bán được 264m vải, siêu thị thứ hai bán được 297m vải. Hỏi shop nào buôn bán hết số vải đó sớm hơn với sớm rộng mấy ngày?

Đáp án:

Em tính số ngày mỗi siêu thị bán hết số vải bằng phương pháp ta lấy số vải shop nhận về phân chia cho số vải siêu thị bán được trong một ngày.