Phân Số Tối Giản Có Mẫu Khác 1 Biết Rằng Tích Của Tử Và Mẫu Bằng 210

     

Đề cưng cửng ôn tập toán lớp 4 học tập kỳ 2 sẽ giúp các em ôn tập lại các dạng toán trọng tâm cũng tương tự các bài xích tập, luyện đề để đạt được kết quả tốt trong kỳ thi ngừng học kỳ.

Sau đấy là các dạng bài tập kỹ năng trọng vai trung phong được tổng vừa lòng trong đề cương ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2. Phụ huynh học viên cùng tham khảo nhé.Bạn đang xem: Phân số về tối giản bao gồm mẫu không giống 1 hiểu được tích của tử cùng mẫu bởi 210

1. Ôn tập những dạng toán ở học kỳ 2 lớp 4

1.1. Phân số và các phép tính với phân số

1.1.1 có mang phân số


*

*

1.1.2. đặc thù cơ bạn dạng của phân số

Nếu nhân cả tử số và chủng loại số của một phân số với cùng một số tự nhiên không giống 0 thì được một phân số bằng phân số sẽ cho.Bạn vẫn xem: Phân số tối giản có mẫu không giống 1 hiểu được tích của tử cùng mẫu bởi 210

Nếu chia cả tử số và mẫu số của một phân số cùng với cùng một vài tự nhiên không giống 0 thì được một phân số bởi phân số đã cho.

Bạn đang xem: Phân số tối giản có mẫu khác 1 biết rằng tích của tử và mẫu bằng 210

1.1.3. So sánh những phân số

a) So sánh những phân số cùng mẫu mã số

Trong nhị phân số gồm cùng mẫu số:

Phân số nào tất cả tử số bé thêm hơn thì phân số đó bé hơn.Phân số nào tất cả tử số lớn hơn vậy thì phân số đó mập hơn.Nếu tử số đều bằng nhau thì nhị phân số đó bằng nhau.

b) So sánh các phân số cùng tử số

Trong hai phân số có cùng tử số:

Phân số nào gồm mẫu số nhỏ hơn thì phân số đó mập hơn.Phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé nhỏ hơn.Nếu chủng loại số đều nhau thì nhị phân số đó bởi nhau.

c) So sánh những phân số khác mẫu

Muốn đối chiếu hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng chủng loại số nhì phân số đó rồi so sánh các tử số của hai phân số mới.

1.1.4. Các phép tính phân số

a) Phép cùng phân số

Muốn cộng hai phân số gồm cùng chủng loại số, ta cộng hai tử số cùng nhau và không thay đổi mẫu số.

Muốn cùng hai phân số khác mẫu mã số, ta quy đồng chủng loại số nhị phân số, rồi cộng hai phân số đó.

b) Phép trừ phân số

Muốn trừ nhì phân số tất cả cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số trước tiên cho chủng loại số của phân số vật dụng hai và không thay đổi mẫu số.

Muốn trừ nhị phân số khác mẫu mã số, ta quy đồng mẫu mã số nhị phân số, rồi trừ hai phân số đó.

c) Phép nhân phân số

Muốn nhân nhì phân số ta mang tử số nhân với tử số, mẫu mã số nhân với chủng loại số.

d) Phép phân tách phân số

Muốn phân tách một phân số cho 1 phân số, ta mang phân số trước tiên nhân cùng với phân số vật dụng hai đảo ngược.

Lưu ý: Phân số đảo ngược của một phân số là phân số hòn đảo ngược tử số thành chủng loại số, chủng loại số thành tử số.

1.2. Tìm hai số khi biết tổng với hiệu của hai số đó


*

1.3. Tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu với tỉ số của nhị số đó.

1.3.1. Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ số

Để giải việc tìm hai số lúc biết tổng cùng tỉ số ta rất có thể làm như sau:


*

1.3.2. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của nhị số đó.


*

1. 4. Hình thoi và mặc tích hình thoi

1.4.1 Hình thoi

(Trong đó: S là diện tích s hình thoi; m, n là độ lâu năm của hai đường chéo)

2. Bài bác tập theo mô hình toán vào đề cưng cửng ôn tập toán lớp 4 học tập kỳ 2.

2.1. Bài xích tập

Bài 1: Tính quý hiếm sau

a) (Largedfrac17) + (Largedfrac78)

b) (Largedfrac43) - (Largedfrac89)

c) (Largedfrac67) x (Largedfrac32)

d) (Largedfrac56) : (Largedfrac13)

Bài 2. áp dụng dấu >,

a) (Largedfrac45) … (Largedfrac57)

b) 1 … (Largedfrac1414)

c) (Largedfrac1213) … (Largedfrac153)

d) (Largedfrac96) … (Largedfrac1510)

Bài 3. mang đến phân số sau: (Largedfrac187), (Largedfrac103), (Largedfrac59)

Đọc phân số và cho thấy thêm đâu là tử số đâu là chủng loại số

Bài 4. Tìm nhì số biết tổng của hai số bởi 900, hiệu hai số bởi 480

Tìm hai số biết.

Xem thêm: "Ngu Yên Ba Thâm Xứ Đàm Quân Sự Dạ Bán Qu, Bài Thơ: Nguyên Tiêu

a) Tổng của hai số bằng 1200, tất cả tỉ số bởi (Largedfrac35)

b) Hiệu của hai số bởi 450, bao gồm tỉ số bằng (Largedfrac56)

Bài 6. cho hình thoi MNPQ, biết độ dài hai đường chéo MP = 12cm, NQ = 8cm

Tính diện tích hình thoi

2.2. Bài giải

Bài 1:

Áp dụng những quy tắc của phép nhân, chia, cộng, trừ phân số ta có:

a) (Largedfrac17) + (Largedfrac78) = (Largedfrac856) + (Largedfrac4956) = (Largedfrac5756)

b) (Largedfrac43) - (Largedfrac89) = (Largedfrac129) - (Largedfrac89) = (Largedfrac49)

c) (Largedfrac67) x (Largedfrac32) = (Largedfrac1814) = (Largedfrac97)

d) (Largedfrac56) : (Largedfrac13) = (Largedfrac56) x 3 = (Largedfrac156) = (Largedfrac52)

Bài 2

a) (Largedfrac45) … (Largedfrac47)

Ta có cả nhì số thuộc tử số vì thế ta đối chiếu mẫu số của 2 số cùng với nhau vì 7 > 5 phải (Largedfrac45)>(Largedfrac47)

Vậy(Largedfrac45)>(Largedfrac47)

b) 1 … (Largedfrac1414)

Rút gọn (Largedfrac1414) = 1, đề nghị 1 = 1

Vậy 1 = (Largedfrac1414)

c) (Largedfrac1213) … (Largedfrac153)

Cả nhì số hầu như khác tử số lẫn mẫu số cần ta cần quy định mẫu số để so sánh

Lấy chủng loại số phổ biến là 39 ta gồm 12 x (Largedfrac313) x 3 =(Largedfrac3639), 15 x (Largedfrac133) x 13 = (Largedfrac19539)

Ta tất cả 195 > 36, buộc phải (Largedfrac1213)

d) (Largedfrac96) … (Largedfrac1510)

Rút gọn cả 2 phân số ta có (Largedfrac96) cùng phân tách tử số và mẫu mã số mang đến 3 được (Largedfrac32)

Rút gọn cả 2 phân số ta tất cả (Largedfrac1510) cùng phân tách tử số và chủng loại số mang đến 5 được (Largedfrac32)

Nên (Largedfrac96) = (Largedfrac1510)

Vậy (Largedfrac96) = (Largedfrac1510)

Bài 3.

(Largedfrac187) đọc là mười tám phần bảy. Tử số là 18, mẫu mã số là 7.

(Largedfrac103) phát âm là mười phần ba. Tử số là 10, mẫu mã số là 3.

(Largedfrac59) gọi là năm phần chín. Tử số là 5, mẫu số là 9.

Bài 4.

Số lớn đề nghị tìm là:

Số khủng = (tổng + hiệu) : 2 = (900 + 480) : 2 = 690

Số bé nhỏ cần tìm kiếm là:

Số nhỏ nhắn = (tổng - hiệu) : 2 = (900 - 480) : 2 = 210

Vậy số đề xuất tìm là 690 và 210

Bài 5.

a) Sơ đồ bài xích toán:

Theo sơ đồ bài bác toán, tổng số phần cân nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Số bé nhỏ là: (tổng : số phần bởi nhau) x số phần bé = (1200 : 8) x 3 = 450

Số khủng là: (tổng : số phần bởi nhau) x số đa số = (1200 : 8) x 5 =750

Vậy số buộc phải tìm là 450, 750

b) Sơ đồ bài bác toán:

Theo sơ đồ bài toán, hiệu số phần cân nhau là

5 - 4 = 1 (phần)

Số nhỏ nhắn là: (Hiệu : hiệu số phần bởi nhau) x số phần bé = 450 x 4 = 1800

Số bự là: (Hiệu : hiệu số phần bằng nhau) x số đa số = 450 x 5 = 2250

Vậy số cần tìm là 1800 cùng 2250

Bài 6.

Diện tích hình thoi MNPQ là:

(MP x NQ) : 2 = 12 x 8 : 2 = 96 : 2 = 48 ((cm^2))

Vậy diện tích s hình thoi MNPQ là 48 (cm^2)

3. Bộ đề ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2 (có đáp án)

3.1. Cỗ 10 đề ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2

ĐỀ 1

Câu 1: trong những phân số: (Largedfrac818), (Largedfrac1614), (Largedfrac1530), (Largedfrac1415) phân số nào bởi phân số 4/9 ?

A. (Largedfrac818)

B. (Largedfrac1614)

C. (Largedfrac1513)

D. (Largedfrac1415)

Câu 2: trong số phân số dưới đây, phân số lớn hơn 1 là:

A. (Largedfrac12)

B. (Largedfrac43)

C. (Largedfrac34)

D. (Largedfrac45)

Câu 3: Hình bình hành là hình:

A. Gồm hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau

B. Tất cả hai cặp cạnh đối diện tuy vậy song

C. Tất cả bốn cạnh bởi nhau

D. Gồm hai đường chéo vuông góc cùng với nhau trên trung điểm của mỗi đường.

Câu 4: Một hình thoi gồm độ nhiều năm hai đường chéo là 17cm với 32cm. Diện tích của hình thoi là:

A. 272 (cm^2)

B. 725 (cm^2)

C. 556 (cm^2)

D. 277 (cm^2)

Câu 5: lựa chọn chữ số phù hợp trong các chữ số sau để viết vào ô trống sao để cho 15… phân tách hết mang lại 2, 3 với 5

A. 5

B. 3

C. 2

D. 0

Câu 6: Trên tỉ lệ 1: 200, chiều nhiều năm phòng học lớp đo được 5cm. Chiều lâu năm thật ở trong phòng học đó là:

A. 500 cm

B. 2000 cm

C. 1000 cm

D. 700 cm

Câu 7: một nhóm công nhân có tác dụng đường, bao gồm 7 công nhân người vợ và 12 người công nhân nam, viết:

A. Tỉ số của số công nhân chị em và số công nhân nam:

B. Tỉ số của số công nhân thanh nữ và số người công nhân cả tổ

C. Tỉ số của số công nhân nam và số người công nhân nữ:

D. Tỉ số của số công nhân nam với số người công nhân cả tổ:

Câu 8: tìm kiếm x biết:

a) X : (Largedfrac34) = (Largedfrac56)

b) X – (Largedfrac23) = (Largedfrac46)

Câu 9: Chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật là 70m. Tính diện tích của thửa ruộng, hiểu được chiều rộng của thửa ruộng bởi (Largedfrac34) chiều dài.

Câu 10. Bây giờ bố hơn bé 30 tuổi. Ba năm trước tuổi con bởi (Largedfrac27) tuổi bố. Tính tuổi của mỗi cá nhân hiện nay?

ĐỀ 2

Câu 1: Phân số có giá trị bằng 1 là:

A. (Largedfrac33)

B. (Largedfrac32)

C. (Largedfrac34)

D. (Largedfrac72)

Câu 2. Phân số (Largedfrac25100) rút gọn gàng được phân số:

A. (Largedfrac510)

B. (Largedfrac1020)

C. (Largedfrac28)

D. (Largedfrac14)

Câu 3: Số thích hợp để điền vào vị trí trống của 15(cm^2)= ?(cm^2)là

A. 150

B. 150000

C. 15000

D. 1500

Câu 4: một nhóm có 12 bạn trong những số ấy có 5 các bạn nữ. Tỉ số của người sử dụng nam với số nữ giới của tổ kia là:

A. (Largedfrac512)

B. (Largedfrac712)

C. (Largedfrac75)

D. (Largedfrac57)

Câu 5. Cực hiếm của biểu thức: 36576 : (4 x 2) – 3708 là:

A. 863

B. 864

C. 846

D. 854

Câu 6. Một lớp kính hình thoi bao gồm độ dài những đường chéo 18cm cùng 30cm. Tính diện tích tấm kính đó

A. 270 (cm^2)

B. 270 cm

C. 540 (cm^2)

D. 54 (cm^2)

Câu 7. Kiếm tìm x biết

a) (Largedfrac35) : x = 3

b) X : 52 = 113

Câu 8. Tính

a) (Largedfrac15) + (Largedfrac411) + (Largedfrac45) + (Largedfrac711)

b) (Largedfrac66) + ((Largedfrac59) – (Largedfrac14))

Câu 9. Tổng hai số bằng số bé dại nhất có cha chữ số, số bé nhỏ bằng số lớn. Tìm nhị số đó.

ĐỀ 3

Câu 1: hiệu quả của phép tính 4 – (Largedfrac35) là?

A. (Largedfrac15)

B. (Largedfrac175)

C. (Largedfrac320)

D. (Largedfrac13)

Câu 2. Điền số thích hợp vào khu vực trống: 5 tạ 74 yến = ?kg

A. 5074

B. 50074

C. 5740

D. 1240

Câu 3. Hình thoi là:

A. Tứ giác gồm 2 cặp cạnh đối diện tuy nhiên song và tư cạnh bởi nhau

B. Có hai cạnh đối lập bằng nhau

C. Có 2 cạnh giáp vuông góc với nhau

D. Gồm hai đường chéo vuông góc với nhau.

Câu 4. Người mẹ hơn bé 32 tuổi. Biết tuổi con bởi (Largedfrac15) tuổi mẹ. Vậy tuổi của con là:

A. 40 tuổi

B. 30 tuổi

C. 8 tuổi

D. 32 tuổi

Câu 5. Trung bình cùng của 34, 57, 92 là bao nhiêu?

A. 51

B. 61

C. 54

D. 89

Câu 6. Điền vết (>,

a) 2 giờ 45 phút … 245 phút

b) (Largedfrac75) x (Largedfrac87) … (Largedfrac56) : (Largedfrac87)

Câu 7. Tính

a) 6839 + 9493

b) 7390 – 950

c) 857 : 9

d) 5839 x 3

Câu 8: tìm kiếm x

a) X – (Largedfrac56) = (Largedfrac23)

b) X x (Largedfrac23)= (Largedfrac73)

Câu 9: Lớp 4A tất cả 34 học tập sinh. Nếu không tính các bạn lớp trưởng thì số học viên nam gấp hai số học sinh nữ. Hỏi lớp 4A tất cả bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ, biết lớp trưởng là nữ.

ĐỀ 4

Câu 1: Chữ số 3 vào 230258 chỉ:

A. 300

B. 30000

C. 300000

D. 3000

Câu 2. Phân số 5/8 bằng:

A. (Largedfrac1232)

B. (Largedfrac2040)

C. (Largedfrac2540)

D. (Largedfrac1521)

Câu 3. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống

a) (Largedfrac35) + (Largedfrac14) = (Largedfrac49)

b) (Largedfrac53) – (Largedfrac12) = (Largedfrac16)

c) (Largedfrac53) – (Largedfrac12) = (Largedfrac76)

d) (Largedfrac34) : (Largedfrac49) = (Largedfrac13)

Câu 4. Tìm kiếm x

a) X - (Largedfrac234) = (Largedfrac47)

b) X : 23 = 195

Câu 5. Điền vào chỗ trống

a) 57 phút 36 giây = ? giây

b) 560hg74dag = ?g

c) 41 tuần 98 ngày = ngày

d) 14km748m = ?m

Câu 6. Nhì kho thóc có tất cả 15 tấn 3 tạ thóc. Kho A có số thóc bằng (Largedfrac45) số thóc kho B. Hỏi từng kho có bao nhiêu tạ thóc?

Câu 7. Hình bình hành ABCD gồm AB = 15 dm, đường cao AH = 9 dm. Tính diện tích hình bình hành

Câu 8. Tìm hai số biết. Tổng nhì số bằng 124, hiệu hai số bằng 72

ĐỀ 5

Câu 1. Mang đến số 7492… chữ số điền vào nơi chấm sẽ được số vừa phân chia hết đến 2 với vừa phân chia hết mang đến 5.

A. 2

B. 5

C. 0

D. 4

Câu 2. Số tương thích điền vào vị trí chấm là 105(dm^2)356(cm^2)= ...(cm^2)

A. 105356(cm^2)

B. 10856(cm^2)

C. 1050356(cm^2)

D. 1406(cm^2)

Câu 3. Một hình bình hành có diện tích 192(cm^2), độ cao 12m. Độ lâu năm đáy khớp ứng của hình đó là:

A. 32cm

B. 16cm

C. 8cm

D. 64cm

Câu 4. Điền vào chỗ chấm: >,

a) (Largedfrac56) … (Largedfrac78)

b) (Largedfrac1428) … (Largedfrac13)

c) (Largedfrac35) … (Largedfrac1220)

d) (Largedfrac37)… (Largedfrac53)

Câu 5: Tổng độ nhiều năm đáy và chiều cao của hình bình hành là 75cm, chiều cao bằng (Largedfrac23) độ lâu năm đáy. Tính diện tích s của hình bình hành đó.

Câu 6. Tìm kiếm x

a) X – (Largedfrac49)= (Largedfrac37) : (Largedfrac914)

b) X + 184 = 95839

c) X : 48 = 94

d) X x 32 = 34752

Câu 7 Tìm nhị số lúc biết hiệu của nhì số bởi 27, bao gồm tỉ số là (Largedfrac76)

Câu 8. Minh tất cả 3 lọ bi trung bình mỗi lọ bao gồm 72 viên bi. Biết lọ trước tiên đựng 48 viên, lọ thứ tía đựng 80 viên. Hỏi lọ thiết bị hai đựng bao nhiêu viên?

ĐỀ 6

Câu 1: Lớp ngàn của số 15794303 gồm các chữ số:

A. 4, 3, 0

B. 9, 4, 3

C. 7, 9, 4

D. 5, 7, 9

Câu 2. Trong những số sau: 7428, 5630, 49590, 17863 số phân chia hết đến 2, 3, 5, 9 là:

A. 7428

B. 5630

C. 49590

D. 17863

Câu 3. Trong những phân số (Largedfrac716), (Largedfrac14), (Largedfrac15), (Largedfrac17) phân số nào lớn nhất là:

A. (Largedfrac13)

B. (Largedfrac716)

C. (Largedfrac15)

D. (Largedfrac17)

Câu 4. Diện tích hình vuông có độ dài cạnh (Largedfrac45) m là:

A. (Largedfrac1625)(m^2)

B. (Largedfrac825)(m^2)

C. (Largedfrac165)(m^2)

D. (Largedfrac3225)(m^2)

Câu 5. Tìm kiếm a/b biết:

a) (Largedfracab) + (Largedfrac14) = (Largedfrac56) + (Largedfrac12)

b) (Largedfrac1714) : (Largedfracab) = 2 + (Largedfrac17)

Câu 6. Kho A rộng kho B là 7 tấn 5 tạ thóc. Kiếm tìm số thóc mỗi khó, biết rằng số thóc của kho B bởi 4/21 số thóc kho A

Câu 7. Tìm cùng của dãy số sau:

a) 1, 2, 3, 4,…,50

b) 4, 8, 12, …,84

Câu 8. Trong năm này An 12 tuổi số tuổi của An bằng (Largedfrac15) số tuổi của người mẹ và anh trai, biết anh trai hơn An 6 tuổi. Hỏi chị em An bao nhiêu tuổi?

ĐỀ 7

Câu 1: Điền số phù hợp vào vị trí chấm: 200000 + 8000 + 500 + 30 + 2

A. 280532

B. 2800532

C. 208532

D. 285320

Câu 2. Số thích hợp vào nơi chấm 30(m^2)16(dm^2)= ? (dm^2)

A. 3016 (dm^2)

B. 316 (dm^2)

C. 30160 (dm^2)

D. 30016 (dm^2)

Câu 3. Diện tích hình bình hành tất cả độ dài đáy 18m, chiều cao 8m là:

A. 72 (cm^2)

B. 144 (cm^2)

C. 52 (cm^2)

D. 36 (cm^2)

Câu 4. Kiếm tìm x biết;

a) (Largedfracxy) + (Largedfrac35) = (Largedfrac74)

b) (Largedfracxy) – (Largedfrac19)= (Largedfrac37)

c) (Largedfracxy) x (Largedfrac16) = (Largedfrac23)

d) (Largedfracxy) x 5 = (Largedfrac98)

Câu 5. Trung bình cùng của nhì số là 975. Số nhỏ nhắn bằng (Largedfrac23) số lớn. Tìm nhì số đó.

Xem thêm: Dàn Ý Thuyết Minh Về Bao Bì Ni Lông Câu Hỏi 3521738, Thuyết Minh Về Tác Hại Của Bao Bì Ni Lông Lớp 8

Câu 6. Trong dịp thi đua học tốt, lớp 4A tìm mọi cách được 215 điểm 10, lớp 4B được 250 điểm 10, số điểm 10 của lớp 4C bằng (Largedfrac23) số điểm 10 của 4B với 4A. Tính số điểm 10 của lớp 4C?

Câu 7. Chu vi hình vuông bằng 16m. Tính độ dài những cạnh?

ĐỀ 8

Câu 1: Số: “Năm trăm bảy mươi chín nghìn ko trăm mười tám”

A. 5017018

B. 579018

C. 570918

D. 579108

Câu 2: Năm 1010 thuộc cụ kỉ nào

A. IX

B. X

C. XI

D. XII

Câu 3 Một hình thoi có độ dài hai đường chéo là 18cm và 12cm. Diện tích hình thoi là

A. 216 (cm^2)

B. 432 (cm^2)

C. 108 (cm^2)

D. 60 (cm^2)

Câu 4. Điền số thích hợp vào vị trí chấm: 48 tiếng 21 phút = ? giây

A. 1746060 giây

B. 180060 giây

C. 210060 giây

D. 174060 giây

Câu 5. Tính giá trị biểu thức.

a) (Largedfrac79) + (Largedfrac25) x (Largedfrac58)

b) (Largedfrac103) – (Largedfrac43) : (Largedfrac76)

Câu 6. Kiếm tìm x biết

a) X x 4 + 480 = 5890

b) X : 8 – 95893 = 58

Câu 7: Lớp 4A gồm số học sinh nữ bởi (Largedfrac35) số học sinh nam. Tìm số học sinh nam, số học sinh nữ lớp đó biết rằng số học sinh nữ là 12 học sinh

ĐỀ 9

Câu 1. Điền số thích hợp vào nơi chấm (Largedfrac1521) = …/7 là

A. 21

B. 15

C. 7

D. 5

Câu 2. Số được điền vào 5 (m^2) 9 (dm^2)= ? (cm^2)

A. 50900

B. 5900

C. 59000

D. 50090

Câu 3. Hình bình hành có diện tích (Largedfrac38)(m^2), chiều cao (Largedfrac38)m. Độ dài đáy của hình kia là:

A. (Largedfrac38)

B. (Largedfrac964) m

C. 1m

Câu 4. Trên bản đồ tỉ lệ 1: 100000, quãng mặt đường từ A mang lại B đo được 1m. Độ lâu năm thật của quãng con đường từ A mang đến B là:

A. 100000m

B. 10000m

C. 1000m

D. 100m

Câu 5. Đuôi cá nặng trĩu 450g. Đầu cá nặng bằng đuôi cá cùng với một phần thân cá. Thân cá nặng bởi đầu cá cùng đuôi cá Hỏi cả bé cá nặng nề bao nhiêu?

Câu 6. Tính

a) (Largedfrac34) x ((Largedfrac56) + (Largedfrac78))

b) (Largedfrac310) + (Largedfrac73) : 5

Câu 7. Search x

a) X – (Largedfrac15) = (Largedfrac78)

b) 8 : x = 748

c) X x 19 = 2019

d) X + 9589 = 94857 – 583

Câu 8. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều lâu năm là 72m và chiều rộng bởi (Largedfrac23) chiều dài. Biết cứ 1m2 ruộng đó thì thu hoạch được (Largedfrac34) kilogam thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được từng nào thóc?

Câu 9. Tính bằng cách hợp lí nhất

1748 x 11 + 485 x 11

ĐỀ 10

Câu 1.Trong các số sau: 2019, 3019, 4019, 9099 số nào chia hết mang lại 3 với 9

A. 2019

B. 3019

C. 4019

D. 9099

Câu 2. Gồm 3 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ vậy phân số chỉ số viên bi greed color so với tổng số viên bi là:

A. (Largedfrac310)

B. (Largedfrac710)

C. (Largedfrac37)

D. (Largedfrac73)

Câu 3. Quý hiếm của 9 trong 9248530 là

A. 9000

B. 90000

C. 9000000

D. 900000

Câu 4. Phép trừ (Largedfrac918) – (Largedfrac418) có kết quả là:

A. (Largedfrac518)

B. 5

C. (Largedfrac1318)

D. (Largedfrac3618)

A. XVIII

B. XIX

C. XX

D. XXI

Câu 6. Tìm x biết

a) X – (Largedfrac115) = (Largedfrac25) : (Largedfrac32)

b) 1998 : x = 25

c) X : 20 = 2020

d) X + 758 = 95409

Câu 7. Ba hơn bé 36 tuổi, tuổi con bởi (Largedfrac15) tuổi bố. Hỏi ba bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?