Ông a dự định sử dụng hết 6 5m2

     
Câu hỏi: Ông A dự tính sử dụng không còn 6,5m2 kính để triển khai một bể cá bằng kính có mẫu mã hộp chữ nhật ko nắp, chiều dài gấp hai chiều rộng (các côn trùng ghép có kích cỡ không xứng đáng kể). Bể cá tất cả dung tích lớn số 1 bằng bao nhiêu (kết quả làm cho tròn đến hàng phần trăm)?

A.(2,26, mm^3)

B.(1,61, mm^3)

C.(1,33, mm^3)

D.(1,50, mm^3)


- trả lời giải

*

Giả sử bể cá có form size như hình vẽ.

Ta có: (2x^2 + 2xh + 4xh = 6,5 Leftrightarrow h = frac6,5 - 2x^26x).

Do h > 0, x > 0 nên (6,5 - 2x^2 > 0 Leftrightarrow 0
Lớp 12 Toán học Lớp 12 - Toán học


chương trình học