Đề Ôn Thi Violympic Toán Lớp 5 Vòng 1 Năm 2022

  -  

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bạn dạng đầy đủ của tài liệu tại trên đây (49.48 KB, 3 trang )
Bạn đang xem: đề ôn thi violympic toán lớp 5 vòng 1 năm 2022

951005100Lần 2: chọn 2 ô có giá trị bởi nhau- những ô là phân số tốt phép tính của phân số31041+5261207414231 -


Xem thêm: Choose A, B, C, Or D That Best Completes Each Sentence

Lần 3: Giải các bài toán cùng nhập kết quảBài 1: Viết số tự nhiên bé bỏng nhất gồm tổng các chữ số bởi 20Kết quả: 389Bài 2: Tìm hai số từ nhiên tiếp tục có tổng bởi 419Kết quả: Số bé: 209 / Số lớn: 210Bài 3: Tìm hai số gồm trung bình cùng là 185, số lớn hơn số nhỏ nhắn 24 đối chọi vịKết quả: Số bé: 173 / Số lớn: 197Bài 4: Tìm nhì số thoải mái và tự nhiên biết tổng của hai số chính là 2009 và giữa bọn chúng có20 số tự nhiên và thoải mái khác.Kết quả: Số bé: 994 / Số lớn: 1015Bài 5: Tìm nhì số lẻ liên tục có tổng bởi 2008Kết quả: Số bé: 1003 / Số lớn: 1005Bài 6: Tìm nhị số thoải mái và tự nhiên có tổng bằng 2009 với giữa chúng gồm 5 số lẻ nữaKết quả: Số bé: 999 / Số lớn: 1010Bài 7: Tìm nhị số chẵn thường xuyên có tổng bởi 338Kết quả: Số bé: 168 / Số lớn: 170Bài 8: tìm kiếm 1 phân số biết tổng tử số và mẫu số của phân số sẽ là 198 vàphân số đó có mức giá trị bằng 45Kết quả: 88110Bài 9: tìm kiếm số tự nhiên và thoải mái lớn duy nhất có những chữ số không giống nhau tổng những chữ sốbằng 12Kết quả: 63210Bài 10: cho một hình chữ nhật có chu vi bởi 120cm. Chiều dài thêm hơn nữa chiềurộng 8cm. Tính chiều dài với chiều rộng lớn hình chữ nhật đó.Kết quả: Chiều rộng: 26 / chiều dài: 34Bài 11: Tìm nhì số lẻ liên tục có tổng bằng 1444Kết quả: Số bé: 721 / Số lớn: 723Bài 12: Tìm hai phân số tất cả tổng bởi 13 hiệu bằng 3


Xem thêm: Trắc Nghiệm Tuyên Ngôn Độc Lập ”, Trắc Nghiệm Ngữ Văn 12: Bài Tuyên Ngôn Độc Lập

1010Kết quả: Số bé: 1 / Số lớn: 425Toantieuhoc.vn : tứ duy – sáng tạoMail: />Bài 13: Tìm hai phân số có tổng bằng 5 hiệu bởi 166Kết quả: Số bé: 1 / Số lớn: 132Bài 14: search 1 phân số biết hiệu tử số và mẫu số của phân số đó là 86 vàphân số đó có mức giá trị bởi 35129Kết quả:215Bài 15: Tìm hai số thoải mái và tự nhiên biết tổng của hai số đó là 2009 và hiệu bằng 163Kết quả: Số bé: 923 / Số lớn: 1086Bài 16: Tìm nhì số tự nhiên và thoải mái biết tổng của hai số sẽ là 636 và giữa chúng có11 số tự nhiên và thoải mái khác.Kết quả: Số bé: 312 / Số lớn: 324Bài 17: Tìm nhị số tự nhiên và thoải mái có tổng bởi 828 với giữa chúng có 15 số tựnhiên khác
Kết quả: Số bé: 406 / Số lớn: 422Bài 18: Tìm nhì số chẵn liên tiếp có tổng bằng 2010Kết quả: Số bé: 1004 / Số lớn: 1006Bài 19: Tìm nhị số chẵn liên tục có tổng bằng 694Kết quả: Số bé: 346 / Số lớn: 348Bài 20: Tìm hai số tự nhiên và thoải mái biết tổng của nhị số đó là 2011 cùng giữa chúng có9 số chẵn khác.Kết quả: Số bé: 996 / Số lớn: 1015Bài 21: Tìm nhì số từ nhiên liên tiếp có tổng bởi 2009Kết quả: Số bé: 1004 / Số lớn: 1005Bài 22: Tìm nhị số trường đoản cú nhiên liên tiếp có tổng bằng 215Kết quả: Số bé: 107 / Số lớn: 108