70 BÀI TẬP TOÁN LỚP 6

  -  
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: 70 bài tập toán lớp 6

*

Loạt bài tổng hợp kim chỉ nan Toán lớp 6 đưa ra tiết, dễ dàng nắm bắt và các dạng bài tập Toán 6 sách mới với hơn 3000 câu hỏi trắc nghiệm và bài tập từ luận bao gồm lời giải chi tiết được biên soạn theo từng bài học giúp cho bạn học xuất sắc môn Toán lớp 6 hơn.

Mục lục các dạng bài bác tập Toán lớp 6

A/ Trắc nghiệm Toán lớp 6 tất cả đáp án

- Toán lớp 6 kết nối tri thức:

- Toán lớp 6 Cánh diều:

- Toán lớp 6 Chân trời sáng sủa tạo:

B/ các dạng bài bác tập Toán lớp 6

Tập hợp

Chủ đề: Số thoải mái và tự nhiên – các phép toán bên trên tập phù hợp số tự nhiên

Chủ đề: Lũy quá với số nón tự nhiên, nhân phân tách hai lũy thừa thuộc cơ số

Chủ đề: phân chia hết trong tập số tự nhiên, những dấu hiệu phân tách hết

Chủ đề: Ước - bội, số nguyên tố, đúng theo số

Chủ đề: Số nguyên

Lưu trữ: Lý thuyết, trắc nghiệm Toán lớp 6 - sách cũ

Hiển thị nội dung

Lý thuyết & Bài tập Toán 6 học kì 1

Phần Số học tập - Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số từ bỏ nhiên

I. Các dạng bài tập

II. Kim chỉ nan - bài xích tập theo bài xích học

Bài 1: Tập hợp. Bộ phận của tập hợp

Bài 2: Tập hợp các số từ bỏ nhiên

Bài 3: Ghi số tự nhiên

Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hòa hợp con

Bài 5: Phép cùng và phép nhân

Bài 6: Phép trừ với phép chia

Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên.

Xem thêm: Cho 5 Lít Dung Dịch Hno3 68, % (D = 1,4 G/Ml) Phản Ứng Với Xenlulozơ Dư


Xem thêm: Vai Trò Của Gan Và Thận Có Vai Trò Duy Trì Áp Suất Thẩm Thấu Cua Máu Thuộc Về:


Nhân nhì lũy thừa thuộc cơ số

Bài 8: phân chia hai lũy thừa thuộc cơ số

Bài 9: vật dụng tự tiến hành các phép tính

Bài 10: đặc thù chia hết của một tổng

Bài 11: dấu hiệu chia hết mang đến 2, cho 5

Bài 12: dấu hiệu chia hết đến 3, cho 9

Bài 13: Ước và bội

Bài 14: Số nguyên tố. đúng theo số. Bảng số nguyên tố

Bài 15: Phân tích một trong những ra quá số nguyên tố

Bài 16: Ước chung và bội chung

Bài 17: Ước chung béo nhất

Bài 18: Bội chung bé dại nhất

Tổng hợp kim chỉ nan Chương 1 (phần Số học Toán 6)

Tổng hợp bài tập Chương 1 (phần Số học Toán 6)

Phần Số học tập - Chương 2: Số nguyên

II. định hướng - bài tập theo bài xích học

Bài 1: làm quen cùng với số âm

Bài 2: Tập hợp những số nguyên

Bài 3: vật dụng tự vào tập hợp những số nguyên

Bài 4: cùng hai số nguyên thuộc dấu

Bài 5: cùng hai số nguyên không giống dấu

Bài 6: đặc điểm của phép cộng các số nguyên

Bài 7: Phép trừ nhị số nguyên

Bài 8: Quy tắc vết ngoặc

Bài 9: Quy tắc chuyển vế

Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu

Bài 11: Nhân nhị số nguyên thuộc dấu

Bài 12: tính chất của phép nhân

Bài 13: Bội và mong của một số nguyên

Tổng hợp kim chỉ nan Chương 2 (phần Số học Toán 6)

Tổng hợp bài bác tập Chương 2 (phần Số học tập Toán 6)

Phần Hình học - Chương 1: Đoạn thẳng

Bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 2: cha điểm trực tiếp hàng

Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

Bài 4: Tia

Bài 5: Đoạn thẳng

Bài 6: Độ dài đoạn thẳng

Bài 7: khi nào thì AM + MB = AB?

Bài 8: Vẽ đoạn thẳng cho thấy thêm độ dài

Bài 9: Trung điểm của đoạn thẳng

Tổng hợp kim chỉ nan Chương 1 (phần Hình học Toán 6)

Tổng hợp bài bác tập Chương 1 (phần Hình học Toán 6)

Lý thuyết và Bài tập Toán 6 học kì 2

Phần Số học - Chương 3: Phân số

Bài 1: không ngừng mở rộng khái niệm phân số