Ngủ thì ai cũng như lương thiện

  -  
*

Đọc bài thơ sau đây:

“Ngủ thì ai cũng như lương thiện,

Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ, hiền;

Hiền, dữ buộc phải đâu là tính sẵn,

Phần những do giáo dục mà nên.”

(Bài thơ “Nửa đêm” – Trích Nhật kí trong tù – hồ nước Chí Minh)

Bài thơ trên của tp hcm phản ánh thế giới quan nào dưới đây?

A. Duy tâm.

Bạn đang xem: Ngủ thì ai cũng như lương thiện

B. Duy vật.

C. đậy định.

D. Vạc triển.


*

đọc đoạn văn sau của quản trị Hồ Chí Minh:"Lí luận là đem thực tiễn trong lịch sử, trong gớm nghiệm, trong các cuộc đương đầu xem xét, đối chiếu thật kĩ lưỡng rõ ràng, có tác dụng thành kết luận. Rồi lại mang nó minh chứng với thực tế. Đó lá lí luận chân chính."Câu hỏi:- trong văn bản của đoạn văn trên, quản trị Hồ Chí Minh muốn nhấn mạnh vấn đề những vai trò làm sao của thực tiễn?- hiểu biết của bé người bắt đầu từ đâu? học viên cần làm gì để chủ động trong học tập và phát huy tốt chân thành và ý nghĩa của việc học?

đọc đoạn văn sau của chủ tịch Hồ Chí Minh:"Lí luận là đem thực tiễn trong kế hoạch sử, trong khiếp nghiệm, trong những cuộc đấu tranh xem xét, đối chiếu thật kĩ lưỡng rõ ràng, làm cho thành kết luận. Rồi lại rước nó minh chứng với thực tế. Đó lá lí luận chân chính."

Câu hỏi:

- trong câu chữ của đoạn văn trên, chủ tịch Hồ Chí Minh muốn nhấn mạnh những vai trò nào của thực tiễn?

- hiểu biết của con người xuất phát điểm từ đâu? học sinh cần làm gì để dữ thế chủ động trong học tập và phát huy tốt ý nghĩa của bài toán học?


*

Hiểu được khái niệm về vận động, trở nên tân tiến của Triết học duy đồ biện triệu chứng giúp con fan tránh được ý niệm nào tiếp sau đây khi xem xét, đánh giá các sự vật hiện tượng kỳ lạ trong quả đât khách quan?


Khẳng định nào dưới đây đúng theo quan điểm của chủ nghĩa duy thứ biện chứng?

A. Phần lớn sự vận động đều là phân phát triển.

B. Vận chuyển và phân phát triển không tồn tại mỗi quan hệ nam nữ với nhau.

C. Chưa phải bất kì sự vận động nào thì cũng là phạt triển.

D. Mọi vận đụng chỉ theo phía đi lên.


Nội dung như thế nào dưới đó là cơ sở để phân chia quả đât quan duy vật với duy tâm?

A. Cách vấn đáp mặt thứ nhất vấn đề cơ bản của Triết học.

Xem thêm: Unique Traditional Tet Customs Of Vietnam, List 5 Traditions And Customs Of Vietnam

B. Cách trả lời thứ hai sự việc cơ bản của Triết học.

C. Cách xử lý vấn đề cơ bản của triết học.

D. Mặt thứ nhất vấn đề cơ phiên bản của Triết học.


Yếu tố nào sau đây thường là chỗ dựa về lý luận cho những lực lượng xã hội lỗi thời kìm hãm sự trở nên tân tiến của thôn hộiA. Cách thức luận biện chứngB. Phương pháp luận hết sức hìnhC. Thế giới quan sinh vậtD. Quả đât quan duy tâmGiải yêu thích giúp em ạ


Hiểu được có mang về vận động, cách tân và phát triển của Triết học duy đồ biện hội chứng giúp con bạn tránh được quan niệm nào tiếp sau đây khi xem xét, reviews các sự vật hiện tượng kỳ lạ trong thế giới khách quan?

A. Khách quan. 

B. Tiến bộ.

C. Bảo thủ. 

D. Công bằng.


Theo cách nhìn của chủ nghĩa duy vật dụng biện chứng, cải tiến và phát triển theo khunh hướng vận cồn nào dưới đây?

A. Ngắt quãng.

 B. Thụt lùi.

C. Tuần hoàn.

Xem thêm: 101 Bài Toán Nâng Cao Lớp 3 Có Lời Giải ), Những Bài Toán Khó Lớp 3 Có Lời Giải

D. Tiến lên.


Thế giới quan liêu duy trung tâm có cách nhìn thế nào tiếp sau đây về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức?