Ngày tốt tháng 2 năm 2022 là những ngày nào?

     

Để góp quý khách dễ ợt trong việc xem ngày tốttháng hai năm 2021 cũng tương tự thuận tiện thể trong bài toán so sánh các ngày hồi tháng 2/2021 cùng với nhau. Shop chúng tôi đã Tổng hợp tất một ngày dài đẹp vào thời điểm tháng 22021 cũng tương tự đưa ra những ngày chưa giỏi trong tháng.

Trong trường thích hợp quý các bạn không cần xem ngày xuất sắc tháng hai năm 2021 giỏi xem ngày đẹp nhất tháng 2 năm 2021 chính vì đã có ý định tiến hành quá trình vào một ngày ví dụ trong mon 2, quý bạn vui vẻ tìm mang đến ngày tương xứng và chọn xem chi tiết hoặc chọn luật Xem ngày giỏi xấu để thấy một ngày vắt thể.
Bạn đang xem: Ngày tốt tháng 2 năm 2022 là những ngày nào?

Xem ngày tốt tháng 3 năm 2021


Xem ngày giỏi tháng 4 năm 2021


Xem tử vi 2022 theo từng tháng


TRA CỨU TỬ VI 2022

Nhập đúng đắn thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU vào THÁNG 2 NĂM 2021


Lịch dương

1

Tháng 2


Lịch âm

20

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


xem NGÀY TỐT THEO TUỔI

Chọn mon (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 2


Lịch âm

21

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 2


Lịch âm

22

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Ngọ, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 2


Lịch âm

23

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Quý Mùi, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

5

Tháng 2


Lịch âm

24

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày tiếp giáp Thân, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

6

Tháng 2


Lịch âm

25

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (câu è cổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 2


Lịch âm

26

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

8

Tháng 2


Lịch âm

27

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Đinh Hợi, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 2


Lịch âm

28

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tý, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 2


Lịch âm

29

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Sửu, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 2


Lịch âm

30

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Canh Dần, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 2


Lịch âm

1

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Tân Mão, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 2


Lịch âm

2

Tháng 1


Ngày Tốt
Xem thêm: Cảm Nhận Kiều Ở Lầu Ngưng Bích (17 Mẫu), Phân Tích Kiều Ở Lầu Ngưng Bích (17 Mẫu)

Ngày Nhâm Thìn, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 2


Lịch âm

3

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Quý Tỵ, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 2


Lịch âm

4

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày gần kề Ngọ, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

16

Tháng 2


Lịch âm

5

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Ất Mùi, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 2


Lịch âm

6

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Bính Thân, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 2


Lịch âm

7

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Đinh Dậu, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 2


Lịch âm

8

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tuất, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 2


Lịch âm

9

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Hợi, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 2


Lịch âm

10

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Canh Tý, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 2


Lịch âm

11

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Tân Sửu, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minh mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 2


Lịch âm

12

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Dần, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 2


Lịch âm

13

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Quý Mão, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

25

Tháng 2


Lịch âm

14

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày sát Thìn, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 2


Lịch âm

15

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Ất Tỵ, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

27

Tháng 2


Lịch âm

16

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Bính Ngọ, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

28

Tháng 2


Lịch âm

17

Tháng 1


Ngày Tốt
Xem thêm: Giải Bài 36 Sgk Toán 8 Tập 2 Trang 79, Bài 36 Trang 79 Sgk Toán 8 Tập 2

Ngày Đinh Mùi, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Trên đấy là Tổng hợp ngày giỏi tháng hai năm 2021 mà công ty chúng tôi muốn gửi đến các bạn. Tuy nhiên, một ngày xuất sắc cũng chỉ hợp với một vài tuổi tương tự như các công việckhác nhau. Nắm nên, khi thâu tóm được ngày tốt xấu vào thời điểm tháng 2/2021 thì bạn phải tra cứu: xem ngày xuất sắc hợp tuổi để có kết quả cụ thể và đúng đắn nhất cho mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ vào NĂM 2022

♦Ngày giỏi tháng 1năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 7năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 2 năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 8 năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 3 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 9 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 4 năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 10 năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 5 năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 11 năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 6năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 12 năm 2022

*
Xem ngày giỏi theo từng mục tiêu công việc

♦ xem ngày xuất sắc xuất hành năm 2022

♦ xem ngày tốt cắt tóc năm 2022

♦ xem ngày tốt cưới hỏi năm 2022

♦ coi ngày chuyển bàn thờ tổ tiên năm 2022

♦ coi ngày tải xe máy, xe hơi năm 2022

♦ coi ngày bắt chó

♦ xem ngày chuyển nhà năm 2022

♦ xem ngày tốt treo bảng hiệu

♦ xem ngày tốt khai trương mở cửa hàng năm 2022

♦ coi ngày xuất sắc mua điện thoại thông minh

kimsa88
cf68