Ngày 1 tháng 10 là ngày gì

     
Vấn đề tín đồ cao tuổi đã vượt tầm kích cỡ từng quốc gia, cần phải có sự hợp tác, thống nhất hành vi giữa những nước và các tổ chức phi thiết yếu phủ. Vày vậy năm 1990 Đại hội đồng phối hợp quốc quyết định từ năm 1991, thường niên lấy ngày 1 tháng 10 là Ngày nước ngoài Người cao tuổi.

Bạn đang xem: Ngày 1 tháng 10 là ngày gì


*

Ảnh minh họa.


I. Lịch sử ngày Quốc tế Người cao tuổi 1 tháng 10

Thế kỷ trăng tròn thế giới đã chứng kiến một cuộc bí quyết mạng về trường thọ. Già hoá dân số, một hiện tượng mang tính chất toàn cầu, xảy ra ở khắp nơi cùng ảnh hưởng đến mọi quốc gia, dân tộc. Già hoá dân số ảnh hưởng sâu rộng đến mọi phương diện của cuộc sống bé người. Tốc độ gia tăng dân số cao tuổi trên thế giới càng ngày mạnh và nhanh hơn những nhóm tuổi khác.

Trong giai đoạn hiện nay, tốc độ tăng dân số cao tuổi là 2% mỗi năm. Tỷ lệ này sẽ là 2,8% /năm vào giai đoạn 2025- 2030.

Bước vào thế kỷ 21, thế giới tất cả 590 triệu NCT, gấp 3 lần bé số 50 năm trước. Đến giữa thế kỷ 21 sẽ tất cả khoảng 2 tỷ NCT. Tỷ trọng NCT trong dân số thế giới càng ngày lớn, từ 8,6% năm 1950 tăng lên 9,7% năm 2000. Dự báo tỷ lệ này là 14% vào năm 2025. Liên hợp quốc quy ước: Nước tất cả NCT chiếm 10% dân số là nước dân số già.

Ý thức được tầm quan trọng của vấn đề già hoá dân số, mon 10/1982 Liên hợp quốc tổ chức Đại hội thế giới lần thứ nhất bàn về vấn đề người cao tuổi, họp tại Viên - Thủ đô nước Áo. Hơn ba nghìn đại biểu của các nước, những tổ chức phi chủ yếu phủ đã đến dự.

Sau khi so với sâu sắc mọi mặt thực trạng người cao tuổi, Đại hội Viên đã chỉ ra những tiềm năng quý giá của người cao tuổi và khẳng định tuổi thọ tăng, người cao tuổi là một nhân tố quan lại trọng của sự phạt triển, vì chưng vậy “Cần bảo đảm ko một hạn chế làm sao mọi quyền lợi của người cao tuổi theo đúng Tuyên ngôn về Quyền bé người của Liên hợp quốc” (tuyên bố của Hội nghị). Hội nghị đã đề ra một chương trình nhiều năm hạn về người cao tuổi.

Vấn đề người cao tuổi đã vượt tầm cỡ từng quốc gia, cần tất cả sự hợp tác, thống nhất hành động giữa các nước và những tổ chức phi bao gồm phủ. Do vậy năm 1990 Đại hội đồng Liên hợp quốc quyết định từ năm 1991, mặt hàng năm lấy ngày 1 tháng 10 là Ngày Quốc tế Người cao tuổi.

Đây là một quyết định bao gồm tầm quan tiền trọng quốc tế để thống nhất hành động do quyền lợi của người cao tuổi cùng cũng bởi vì sự tiến bộ chung của nhân loại. Trong thông tin của Liên hợp quốc về quyết định này đã ghi rõ: “Bằng việc đề ra Ngày Quốc tế Người cao tuổi, Liên hợp quốc ao ước muốn mọi người nhận thức rõ hơn thực tế về người cao tuổi, thấy rõ khả năng to lớn lớn của họ đóng góp vào sự vạc triển cộng đồng buôn bản hội. Đồng thời cũng lưu ý mọi người trên thế giới về một hiện tượng rất mới mẻ, đó là già hoá dân số cùng trong tương lai ko xa về kỷ nguyên của người cao tuổi”.

Xem thêm: Nhận Xét Nào Dưới Đây Là Đúng Với Eu, Nhận Xét Nào Dưới Đây Là Đúng

Từ đó đến nay, hàng năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi được tổ chức ở hầu hết các quốc gia. Tại Hội nghị quốc tế Người cao tuổi lần thứ II họp tại Madrid- Tây Ban Nha từ ngày 8-12/ 4/2002 tất cả hơn 5000 đại biểu của những nước, các tổ chức quốc tế dự. Tuyên bố thiết yếu trị của Hội nghị đã nhấn mạnh “Tiềm năng của người cao tuổi là cơ sở vững chắc mang đến sự phân phát triển tương lai. Điều đó tạo cho xã hội tất cả thể tin cậy vào các kỹ năng, tởm nghiệm với trí tuệ càng ngày càng tăng của người cao tuổi không chỉ góp họ bao gồm cuộc sống tốt hơn hơn nữa tham gia tích cực vào việc nâng cao cuộc sống của toàn xóm hội”… “Tất cả những quốc gia phải mở rộng các cơ hội, đặc biệt là các cơ hội mang đến người cao tuổi thực hiện được tiềm năng sẵn gồm để gia nhập vào tất cả các mặt cuả đời sống xã hội”.

Hội nghị đã đề ra chương trình hành động về Người cao tuổi xuất vạc từ 3 quan điểm:

“1- Đánh giá cao sự gia tăng tuổi thọ, coi đó như là một thành tựu quan liêu trọng của loài người. Khẳng định khả năng, gớm nghiệm, tri thức với nguồn lực của NCT là một tài sản vô giá mang đến sự phạt triển của các lứa tuổi đang trưởng thành.

2- Cam kết loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với NCT. Thừa nhận NCT phải được hưởng một cuộc sống đầy đủ, tất cả sức khoẻ, được an toàn và được thâm nhập đầy đủ vào những lĩnh vực của đời sống kinh tế, thiết yếu trị, buôn bản hội, văn hoá, giáo dục.

3-Khẳng định thế giới hiện đại đã đạt được sự giàu sang và năng lực công nghệ chưa từng thấy, đang tạo ra những cơ hội phi thường để đảm bảo cho bé người đạt được một tuổi già mạnh khoẻ hơn, với cuộc sống đầy đủ hơn cùng được phát huy mọi khả năng đóng góp vào quy trình phát triển làng hội”.

II. Việt phái nam với Ngày Quốc tế Người cao tuổi

1. Quyết định của Liên hợp quốc lấy ngày một tháng 10 sản phẩm năm là Ngày Quốc tế Người cao tuổi phù hợp với truyền thống “Kính lão trọng thọ” của dân tộc Việt Nam, với tư tưởng của chưng Hồ cùng quan điểm của Đảng ta .

Từ ngày thành lập nước đến nay, bác Hồ, Đảng, bên nước ta luôn quan tâm đến việc chăm sóc với phát huy sứ mệnh NCT.

Trong lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Trách nhiệm của các vị phụ lão họ đối với nhiệm vụ đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh vị phụ lão gây dựng. Đất nước tồn tại bởi vì phụ lão góp sức. Nước bị mất, phụ lão cứu. Nước suy sụp phụ lão phù trì. Nước đơn vị hưng, suy, tồn, vong, phụ lão đều gánh trách nhiệm rất nặng nề …Nước bên lo, các cụ thuộc phải lo. Nước đơn vị vui, các cụ đều cùng được vui ”.

Người lại nói: “Chúng ta là bậc phụ lão, cần phải tinh thành đoàn kết trước để làm cho gương cho bé cháu ta. Vậy tôi mong các vị phụ lão ở hà thành ra xung phong tổ chức “Phụ lão cứu quốc Hội” để cho các phụ lão cả nước bắt chước cùng để hùn sức giữ gìn nền độc lập của nước nhà”.

Xem thêm: Tag: Moon Cake - Choose The Best Answer To Complete The Sentences

Như vậy ngay những ngày đầu thành lập nước, cách mạng còn đang trong trứng nước, thù vào giặc không tính đe doạ, chưng Hồ đã đánh giá bán cao tiềm năng cùng vai trò của NCT, đồng thời để khai quật tiềm năng phát huy vai trò NCT thì việc đầu tiên là phải đưa NCT vào sinh hoạt vào một tổ chức nhất định mà lúc đó là “Phụ lão cứu quốc Hội”.