HELLO! CÔ GỬI CÁC EM ĐÁP ÁN CỦA BÀI

     

`1.`Last month, my parents spent their summer holiday in Scotland, which is in the North of Great Britain.

Bạn đang xem: Hello! cô gửi các em đáp án của bài

`->` Which sửa chữa thay thế N chỉ vật quản lý ngữ / tân ngữ vào câu

`2.`The man who is sitting in an armchair used lớn be a worker

`->` Who thay thế sửa chữa N chỉ người cai quản ngữ / tân ngữ vào câu

`3.` I talked to lớn the girl whose oto was broken down in front of the siêu thị yesterday.

`->` Whose thay thế sửa chữa cho sự sở hữu

`4.`I"ve just read a book which was called "Gone with The Wind"

`->` Which thay thế sửa chữa N chỉ vật cai quản ngữ / tân ngữ trong câu

`5.`The people who live in nhật bản are called Japanese

`->` Who thay thế N chỉ người quản lý ngữ / tân ngữ trong câu

`6.`Volleyball, which is a popular sport, is very good for health.

`->` Which thay thế N chỉ vật cai quản ngữ / tân ngữ vào câu

`7.`The woman who is making a speech is the Minister of Agriculture.

Xem thêm: Ở Nhiệt Độ Thường Lưu Huỳnh Tác Dụng Được Với Lưu Huỳnh Ở Nhiệt Độ Thường? Hg

`->` Who thay thế sửa chữa N chỉ người quản lý ngữ / tân ngữ trong câu

`#C365`


Hãy giúp mọi fan biết câu trả lời này cố nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
starstarstarstarstar
GửiHủy
Đăng nhập để hỏi bỏ ra tiết


Chưa gồm nhómTrả lời128

Cám ơn

59


*

Question 1: My parents spent their summer holiday in Scotland last month. Scotland is in the north of Great Britain.

=> Last month, my parents spent their summer holiday in Scotland,which is in the North of Great Britain.

* lý giải :Kết hợp giữa QK solo và relative clause ở đấy là chỉ địa điểm nên dùng "which"

Question 2: The man used to be a worker. He is sitting in an armchair.

=> The man who is sitting in an armchair used khổng lồ be a worker

* lý giải :Ở trên đây Who sửa chữa thay thế cho the man

Question 3: I talked to lớn the girl. Her car was broken down in front of the shop yesterday.

=> I talked to the girlwhose car was broken down in front of the shop yesterday.

Xem thêm: Trạng Ngữ Đứng Ở Vị Trí Nào Trong Câu, Trạng Ngữ Là Gì

* giải thích :Vì cô gái sở hữu cái xe đề nghị ta bắt buộc dùng whose

Question 4: I"ve just read a book. It was called “Gone with The Wind”.

=> I"ve just read a book which was called "Gone with The Wind"

* giải thích :Which sinh sống đây thay thế sửa chữa kết hợp với việc dùng bị động

Question 5: People live in Japan. They are called Japanese.

=> The people who live in japan is called Japanese

* giải thích : Who thay thế cho The people

Question 6: Volleyball is very good for health. It is a popular sport.

=> Volleyball, which is a popular sport ,is very good for health.

*Dịch:Bóng chuyền, là môn thể thao được rất nhiều người yêu thích, tốt nhất có thể cho mức độ khỏe