Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Độ Dài Đáy Lớn

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một thửa ruộng hình thang gồm độ dài đáy bự là 75m. Đáy nhỏ bé bằng 2/5 đáy to và độ cao bằng trung bình cộng hai đáy. Tính diện tích s thửa ruộng đó.

Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình thang có độ dài đáy lớn


*

Đáy bé bỏng là :

75 x 2/5 = 30 ( m )

Chiều cao là :

( 75 + 30 ) : 2 = 52,5 ( m )

Diện tích là :

( 75 + 30 ) x 52,5 : 2 = 2756,25 ( m2 )

Đ/s : 2756,25 m2


*

đáy bé nhỏ của thửa ruộng là

75x2/5=30

trung bình cùng hai đáy là

<75+30>:2=52.5

vậy độ cao bằng 52.5m

diện tích của thửa ruộng là

<75+30>x52.5:2=2756.25

đ/s:2756.25 m2


Đáy nhỏ bé là :

75 x 2/5 = 30 ( m )

Chiều cao là :

( 75 + 30 ) : 2 = 52,5 ( m )

Diện tích là :

( 75 + 30 ) x 52,5 : 2 = 2756,25 ( m2 )

Đ/s : 2756,25 m2


Một thửa ruộng hình thang tất cả độ lâu năm đáy lớn là 75m. Đáy nhỏ bé bằng 2/5 đáy lớn và độ cao bằng trung bình cùng hai đáy. Tính diện tích thửa ruộng đó.


Một thửa ruộng hình thang tất cả độ lâu năm đáy khủng là 75m dạy nhỏ xíu bằng 2_5 dây to và chiều cao bằng trung bình cùng 2 đáy. Tính diện tích thửa ruộng đó


một thửa ruộng hình thang bao gồm độ dài đáy phệ là 75m đáy nhỏ bé bằng 3 phần 5 đáy phệ và chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy 

a, tính diện tích thửa ruộng kia ?

b, tín đồ ta không ngừng mở rộng đáy bự về một phía bắt buộc diện tích tăng thêm là 120m vuông tính độ dài đoạn mở rộng ?


1. Tính diện tích s hình thang, biết trung bình cộng độ dài hai đáy là 4m 2dm; độ cao là 2,5m.

2. Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy khủng 120m, đáy bé bởi 2/3 đáy lớn, chiều cao bằng 3/4 đáy bé, Tính diện tích thửa ruộng đó.

3. Mang đến hình thang ABCD có diện tích s là 300m2. Tính tổng độ dài hai đáy, biết chiều cao hình thang là 12m.

Xem thêm: Exponential Notation - What Is The Process To Calculate 10^

4. Một thửa ruộng hình thang gồm đáy mập là 84m, lòng nhỏ bằng 85% đáy lớn, chiều cao bằng 2/3 đáy nhỏ. Trung bình trong một năm cứ 1ha thu được 6500kg thóc. Tính số thóc thu được trên thửa ruộng đó trong một năm.

5. Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy lớn 200m, đáy nhỏ xíu bằng 4/5 đáy lớn và nhiều năm hơn chiều cao là 10m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 60kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó tín đồ ta thu được bao nhiêu tạ thóc?

Xin lỗi nhưng chúng ta giúp mình đc ko?


Lớp 5 Toán
2
0

thửa ruộng hình thang bao gồm trung bình cộng hai đáy 75m đáy bé kém đáy béo 24m độ cao bằng một nửa đáy lớn. Tính diện tích s thửa ruộng


Lớp 5 Toán
2
0

Câu 1: Một thửa ruộng hình thang tất cả độ lâu năm cạnh đáy khủng là 75m. Đáy nhỏ nhắn bằng 2/5 đáy béo và chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy. Tính diện tích s thửa ruộng đó

Câu 2: bây giờ trung bình cộng của tuổi bà mẹ và tuổi nhỏ là 24 tuổi. Tính tuổi người mẹ hiện nay, biết rằng sau 3 năm nữa thì tuổi con bằng 2/7 tuổi mẹ


Lớp 5 Toán
1
0

1 . Một thửa ruộng hình thang có độ dài 2 lòng lấn lượt là 110m và 90,2m. độ cao bằng trung bình cùng của 2 đáy. Tính diện tích thửa ruộng đó.

2 . Một thửa ruộng hình thang có đáy phệ 120m, đáy nhỏ xíu bằng 2/3 đáy lớn. Đáy bé dài hơn chiều cao 5m. Mức độ vừa phải cứ 100m vuông thu hoạch được 64,5kg thóc. Tính số kg thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó.

Xem thêm: &Apos; Cục Xì Dầu Ông Bê Lắp Là Gì ? Vì Sao Lại Trở Thành Hot Trend


Lớp 5 Toán
2
0

một thửa ruộng hình thang vuông bao gồm trung bình cộng hai lòng là 48m. Đáy nhỏ nhắn bằng 3/5 đáy lớn. độ cao bằng 1/3 lòng lớn.

a, Tính diện tích thửa ruộng?

b, bạn ta mở rộng thửa ruộng thành một hình chữ nhật bằng phương pháp kéo nhiều năm đáy nhỏ nhắn (giữ nguyên lòng lớn). Hỏi diện tích thửa ruộng tăng bao nhiêu?


Lớp 5 Toán
1
0

Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy khủng 40m , đáy bé bỏng băng 25 đáy béo , chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy . Tính diện tích thửa ruộng kia . 


Lớp 5 Toán
7
0

Lớp học tập trực con đường

Toán 5 - Cô nhân hậu tiếng Việt 5- Cô Tú Anh giờ Anh 5- Cô Uyên

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Lớp học tập trực tuyến đường

Toán 5 - Cô nhân hậu giờ đồng hồ Việt 5- Cô Tú Anh giờ Anh 5- Cô Uyên

Khoá học trên OLM (olm.vn)