MỘT THỬA RUỘNG HÌNH CHỮ NHẬT CÓ NỬA CHU VI

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 75 m. Chiều rộng bằng 1 4 chiều dài.

Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi

a, Tính diện tích thửa ruộng đó

b, vừa phải cứ 10 m 2 vườn đó bạn ta nhận được 5 ki - lô - gam khoai. Hỏi trên thửa ruộng đó fan ta thu hoạch được bao nhiêu yến khoai?


*

Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 75 m. Chiều rộng bằng chiều dài.

a, Tính diện tích s thửa ruộng đó.

b, vừa đủ cứ 10 m2 vườn đó bạn ta nhận được 5 ki - lô - gam khoai. Hỏi trên thửa ruộng đó fan ta thu hoạch được từng nào yến khoai?


*

Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 275m, chiều rộng lớn bằng 3 phần tư chiều dáia) Tình diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đób) trên thửa ruộng đó fan ta trồng khoai, mức độ vừa phải cứ 15m2 bạn ta thu hoạch được 30kg khoai. Hỏi trrn thửa ruộng đó tín đồ ta thu hoạch được bao nhiêu tấn khoai?


Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 275m, chiều rộng lớn bằng ba phần tư chiều dáia) Tình diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật đób) trên thửa ruộng đó bạn ta trồng khoai, vừa đủ cứ 15m2 bạn ta thu hoạch được 30kg khoai. Hỏi trên thửa ruộng đó tín đồ ta thu hoạch được bao nhiêu tấn khoai?


Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 75 M biết chiều rộng bởi 1/4 chiều dàiA Tính diện tích s thửa ruộng đóB cứ mức độ vừa phải 10 m sân vườn đó bạn ta thu hoạch được 5 kg khoai hỏi bên trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được từng nào yến khoai

 

 


Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 75 M biết chiều rộng bằng 1/4 chiều dàiA Tính diện tích s thửa ruộng đóB cứ vừa đủ 10 m vườn đó người ta thu hoạch được 5 kg khoai hỏi trên thửa ruộng đó bạn ta thu hoạch được bao nhiêu yến khoai

 


một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 90m,chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.

A)tính diện tích thửa ruộng đó

B)biết rằng,trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 40kg thóc.Hỏi bên trên cả thửa ruộng thu hoạch được từng nào tấn thóc?


a, diện tích thửa ruộng là (90 imesleft(90 imesdfrac23 ight)=5400left(m^2 ight))

b, Thu đc (5400:100 imes40=2160left(kg.thóc ight)=2,16left(tấn.thóc ight))


Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều nhiều năm 100m, chiều rộng bằng (dfrac45) chiều dài.

Xem thêm: Các Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Lớp 4, Cách Tính Cạnh Hình Vuông

a) Tính chu vi và diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật đó.

b) trung bình cứ 100m2 người ta thu hoạch được 120kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng, tín đồ ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?


a,cv

(100+80).2=360(m)

dt

100.80=8000(m2)

b,trên thửa ruộng thu được số tạ là

8000:100.120=9600(kg)

9600(kg)=96(tạ)


chiều rộng lớn là:100x4/5=80(m)

chu vi là:(100+80)x2=360(m)

DT à:100x80=8000(m2)

người ta thu hoạch được số kg thóc là:

8000:100x120=9600(kg)

đổi 9600kg=9,6 tạ

Đ/S....


Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 75 m. Chiều rộng bởi chiều dài.

a, Tính diện tích s thửa ruộng đó.

Xem thêm: Ghi Lại Tâm Trạng Của Em Sau Khi Để Xảy Ra Một Chuyện Có Lỗi Với Bạn

b, vừa đủ cứ 10 m2 vườn đó fan ta chiếm được 5 ki - lô - gam khoai. Hỏi bên trên thửa ruộng đó tín đồ ta thu hoạch được từng nào yến khoai?


a, Ta có sơ đồ

*

Tổng số phần bằng nhau là

4 + 1= 5 phần

Chiều rộng lớn thửa ruộng hình chữ nhật là:

75 : 5 x 1 = 15 (m)

Chiều lâu năm thửa ruộng hình chữ nhật là:

75 - 15 = 60 (m)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là

60 x 15 = 900 (m2)

b, Thửa ruộng đó thu hoạch được số kilogam khoai là: 5 x (900 : 10) = 450 (kg) = 45 yến

 

Đáp số: a, 900 (m2) b, 45 yến


một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 75m. Chiều rộng bằng 1/4 chiều dài.

a) Tính diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật

b) fan ta trồng ngô trên thửa ruộng đó, tính ra trung bình 1m2 đất thu được 1/9 kg ngô.Hỏi cả thửa ruộng kia thu được bao nhiêu kg ngô ?