Một Ống Dây Được Quấn Với Mật Độ 2000 Vòng/M

     

Cho mạch năng lượng điện xoay chiều có điện trở thuần mắc thông liền với cuộn dây thuần cảm kháng. Chọn tóm lại nào sau đấy là không đúng?
Bạn đang xem: Một ống dây được quấn với mật độ 2000 vòng/m

Ngưỡng đau so với tai bạn nghe là 10-12W/m2.Mức cường độ âm ứng cùng với ngưỡng đau ê ẩm là 130 dB thì cường độ âm tương ứng là


Một nguồn phát ánh sáng 1-1 sắc tất cả bước sóng 0,45pm chiếu vào mặt phẳng của một kim loại. Công bay của kim loại làm catod là A = 2,25eV. Tính vận tốc cực to của những electron quang điện bị bật ra khỏi mặt phẳng của kim loại đó


Một trang bị phát điện mà phần cảm tất cả 2 cặp rất và phần ứng có hai cặp cuộn dây mắc nối tiếp tạo ra cái điện tất cả tần số 50Hz. Vận tốc quay của roto là


Giữa hai bạn dạng tụ điện bao gồm điện áp luân phiên chiều 220 V, 60 Hz. Mẫu điện qua tụ điện bao gồm cường độ 0,5 A. Để cái điện qua tụ điện có cường độ bởi 8 A thì tần số của loại điện là


Một mạch điện xoay chiều AB bao gồm điện trở thuần R, với cuộn dây thuần cảm L, tụ năng lượng điện C theo trang bị tự mắc nối tiếp, cùng với 2L>CR2. Gọi M là điểm nối giữa cuộn dây L với tụ điện C .Đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 năng lượng điện áp xoaychiều tất cả biểu thức u=U2cosωtvới ω chuyển đổi được. Cố đổiωđể điện điện áp hiệu dụng thân hai bạn dạng tụ đạt giá chỉ trị cực lớn khi đó UCmax=5/4U . Hệ số năng suất của đoạn mạch AM là:


Cho bội nghịch ứng phân tử nhân: T13+D12→α+n. Biết mT = 3,01605u; mD= 2,0141 lu; mα= 4,00260u; mn= 1,00867u; lu = 93 l MeV/c2. Năng lượng toả ra lúc một hạt a được ra đời là
Xem thêm: Ai Là Người Phát Hiện Ra Châu Mỹ ', Columbus Không Phải Người Đầu Tiên Tìm Ra Châu Mỹ

Nguồn phân phát sóng S xung quanh nước tạo giao động với tần số f = 100Hz gây ra những sóng tròn lan rộng ra trên phương diện nước. Biết khoảng cách giữa 7 gọn gàng lồi liên tiếp là 3 cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước bởi bao nhiêu?


Một hóa học điểm xấp xỉ điều hòa bên trên trục Ox. Đồ thị trình diễn li độ, vận tốc, vận tốc theo thời hạn có dạng như hình bên. Đường (1), (2) với (3) theo thứ tự biểu diễn


Hai quả ước kim loại kích cỡ giống nhau có điện tích với q1=q2, đưa bọn chúng lại sát thì bọn chúng hút nhau. Nếu cho việc đó tiếp xúc nhau rồi bóc tách ra thì bọn chúng sẽ sở hữu điện tích:


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ, làm lơ điện trở của dây nối, biết R1= 0,1Ω, r = 1,1Ω. đề nghị chọn R bằng bao nhiêu để hiệu suất tiêu thụ bên trên R là rất đại?


Cho nhị vật dao động điều hòa trên hai tuyến phố thẳng song song với trục Ox. Vị trí cân bằng của mồi đồ dùng nằm trên đường thẳng vuông góc với Ox trên O. Vào hệ trục vuông góc xOv, đường (1) là thứ thị biểu diễn quan hệ giữa tốc độ và li độ của đồ 1, con đường (2) là trang bị thị biểu diễn mối quan hệ giữa tốc độ và li độ của đồ 2 (hình vẽ). Biết những lực kéo về cực đại tác dụng lên hai vật dụng trong quá trình dao động là bởi nhau. Tỉ số giữa cân nặng của thiết bị 2 với khối lượng của đồ dùng 1 là


Trên một tua dây bọn hồi có tía điểm M, N và p với N là dây bao gồm sóng viral từ M đến phường với chu kì T (T > 0,5s). Hình vẽ mặt mô tả làm nên của sợi dây ở thời điểm t1(nét liền) vàt2=t1+0,5s (nét đứt). M, N và phường lần lượt là các vị trí cân đối tương ứng. Mang 211 = 6,6 cùng coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Tại thời khắc t0=t1-1/9s vận tốc dao rượu cồn của phần từ dây tại N là
Xem thêm: Giải Bài 2C Những Con Số Nói Gì ? Giải Bài 2C: Những Con Số Nói Gì

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam