Một lớp học có 40 học sinh

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Một lớp học có 40 học sinh

*

Một lớp học gồm 40 học sinh, trong đó 25 hoc sinh nữ 

A. Tính tỉ số tỷ lệ của số học bạn nữ và số học sinh cả lớp 

B. Số học sinh nam chiếm bao nhiêu tỷ lệ số học sinh cả lớp? 

Mình nên gấp. Cảm ơn nhiều 


*

giải :

a) Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh cả lớp là :

25 : 40 = 0,625 = 62,5 %

b) coi số học sinh cả lớp chiếm 100% , vậy số học sinh phái nam là :

100 % - 62,5 % = 37,5 %

đáp số: a) 62,5 %

b) 37,5 %

mk trả lời cấp tốc nhất đó , k mk đi


*

a)Tỉ số phần trăm của sô ọc sinh nữ đối với cả lớp là:

(25div40 imes100=62,5\%)

b)Số học sinh nam chỉ chiếm số tỷ lệ số học sinh cả lớp là:

(100\%-62,5\%=37,5\%)


â,Tỉ số tỷ lệ của số học sinh nữ là:

 25:40=0.625=62.5%

b,Số học viên nam là:

40-25=15(bạn)

Số học viên nam chỉ chiếm số phần trăm là:

15:40=0.375=37.5%

Đáp số :a,62.5%

b,37.5%

chúc các bạn thành công 

 ;


Tỉ số xác suất của số học viên nữ và số học viên cả lớp là:

25 : 40* 100= 10%

Số học sinh nam là:

40 - 25 = 15( học tập sinh)

Số học sinh nam chỉ chiếm số tỷ lệ số học sinh cả lớp là:

15 : 40 * 100 = 37,5%

Đáp số:a) 10%

b) 37,5 %
Xem thêm: Phát Biểu Sai Khi Nói Về Hệ Điều Hành ? A Phát Biểu Nào Là Sai Khi Nói Về Hệ Điều Hành

a, Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh cả lớp là :

25 : 40 = 0,625 = 62,5%

b, Số học sinh nam của lớp sẽ là :

40 - 25 = 15 ( học sinh )

Số học viên nam chiếm phần số xác suất số học sinh cả lớp là :

15 : 40 = 0,375 = 37,5 %

Đáp số : a, 62,5%

b,37,5%

Chúc các bạn học xuất sắc nha !


Lớp 5A gồm 40 học sinh trong đó có 25 học tập a sinh nàng hỏi số học viên nữ chiếm bao nhiêu xác suất số học viên cả lớp B số học viên nam chiếm bao nhiêu xác suất số học sinh cả lớp

Lớp 5A bao gồm 40 học tập sinh, trong đó có 28 hoic sinh người vợ a/ số học viên chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp ? b/ tính tỉ số phần trăm của số học sinh nam với số học viên nữ . Chỉ giúp mình cùng với !!!


Một lớp học có 40 học tập sinh, trong các số đó 25 hoc sinh nữ giới . Tính tỉ số tỷ lệ của số học nữ giới và số học sinh cả lớp .


Lớp 5A gồm 32 bạn, trong những số ấy có 20 bạn nữ. 

A. Số bạn gái chiem bao nhiêu xác suất số học sinh cả lớp. 

B. Tính tỉ số tỷ lệ của số chúng ta nam cùng số học sinh cả lớp. 

Mình buộc phải gấp .mình cảm ơn


Một lớp học bao gồm 25 hoc sinh trong các số đó có 13 học viên nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm phần bao nhiêu xác suất số học viên cả lớp ?


Một lớp học có 14 học sinh nữ 18 học viên nam A Hỏi tính tỉ số tỷ lệ của số học viên nữ và số học viên nam B Tính tỉ số phần trăm của số học viên nữ với số học sinh cả lớp c Tính tỉ số phần trăm của số học viên nam và số học sinh cả lớp
Xem thêm: Nhu Cầu Tự Nhiên Là Gì ? Các Khái Niệm Trong Marketing

Một lớp học bao gồm 32 học sinh, trong số đó có 18 học viên nữ. Hỏi:

a. Số học sinh nữ chiếm bao nhiêu xác suất số học sinh cả lớp ?

b.Số học sinh nam bằng bao nhiêu tỷ lệ số học sinh nữ ?

MÌNH CẦN GẤP LẮM, MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH NHA


Một lớp học tất cả 35 học sinh trong đó tất cả 21 học sinh nữ.Hỏi số học viên nữ bởi bao nhiêu phần trăm số học viên cả lớp?tính tỉ số phần trăm của số họ sinh nữ giới và học viên nam.