Một gen có chiều dài 4080

     

Một gene ở tế bào nhân sơ tất cả 3000 nuclêôtit. Bên trên mạch trước tiên của gen có hiệu số giữa nuclêôtit ađênin với nuclêôtit timin bằng 10% số nuclêôtit của mạch. Bên trên mạch đồ vật hai của gen bao gồm số nuclêôtit ađêmin chiếm 30% số nuclêôtit của mạch cùng gấp 1,5 lần số nuclêôtit guanin. Fan ta áp dụng mạch đầu tiên của ren này có tác dụng khuôn nhằm tổng đúng theo một mạch pôlinuclêôtit mới bao gồm chiều dài bởi chiều nhiều năm của gen trên. Theo lý thuyết, con số nuclêôtit từng loại đề nghị cho quy trình tổng hòa hợp này là


Một phân tử ADN mạch kép có số nucleotit loại A chiếm phần 20% và có 2400 adenin. Tổng liên kết hidro của ADN là


Đặc điểm nào dưới đây chỉ bao gồm ở quy trình nhân song của ADN ngơi nghỉ sinh trang bị nhân thực mà không tồn tại ở quy trình nhân đôi ADN của sinh thứ nhân sơ


Giả sử một đoạn nhiễm nhan sắc thể có 5 gene I, II, III, IV, V được phân bố ở 5 vị trí. Các điểm a, b, c, d, e, g là các điểm bên trên nhiễm dung nhan thể với gen IV là gen có hại. Theo lí thuyết, tất cả bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

*

I. Nếu đảo đoạn be thì riêng biệt tự sắp đến xếp của các gen vẫn là I, IV, III, II, V.

Bạn đang xem: Một gen có chiều dài 4080

II. Nếu gene II phiên mã 5 lần thì ren IV cũng phiên mã 5 lần.

III. Trường hợp bị mất 1 cặp nuclêôtit ở đoạn d thì đã làm thay đổi cấu trúc của cục bộ các bộ cha ở những gen IV với V.

Xem thêm: 12 Cung Hoàng Đạo Ai Thông Minh Nhất, Tiết Lộ Chỉ Số Iq Của 12 Cung Hoàng Đạo

IV. Giả dụ đoạn de bị đứt ra và tiêu đổi mới đi thì hoàn toàn có thể sẽ có tác dụng tăng sức sinh sống của thể bất chợt biến.

Xem thêm: There Is ___ Round Table In __ Middle Of The Room ? There Is ___ Round Table In __ Middle Of The Room


Câu 13:


Khi nói về đột trở nên gen, phát biểu nào tiếp sau đây đúng


Câu 14:


Khi nói đến đột lay động đoạn nhiễm sắc đẹp thể, tuyên bố nào tiếp sau đây đúng


Câu 15:


Bảng dưới đây cho thấy thêm trình từ bỏ nuclêôtit trên một đoạn ngơi nghỉ mạch gốc của vùng mã hóa bên trên gen giải pháp prôtêin ngơi nghỉ sinh vật dụng nhân sơ và các alen được tạo ra từ ren này do bỗng dưng biến điểm

*

Biết rằng các côđon mã hóa những axit amin tương ứng là: 5’AUG3’ dụng cụ Met; 5’AAG3’ mức sử dụng Lys; 5’UUU3’ điều khoản Phe; 5’GGX3’; GGG và 5’GGU3’ pháp luật Gly; 5’AGX3’ khí cụ Ser. Phân tích những dữ liệu trên, tất cả bao nhiêu phạt biểu dưới đây đúng?

I. Chuỗi pôlipeptit bởi alen A1 mã hóa không đổi khác so cùng với chuỗi pôlipeptit do gen thuở đầu mã hóa.

II. Những phân tử mARN được tổng vừa lòng từ alen A2 cùng alen A3 có các côđon bị thay đổi kể trường đoản cú điểm xảy ra đột biến.

III. Chuỗi pôlipeptit vì chưng alen A2 quy định có số axit amin ít hơn so cùng với ban đầu.

IV. Alen A3 được hình thành vì gen thuở đầu bị đột biến thay thế 1 cặp nuclêôtit.


Hỏi bài
*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam