Một Cuộn Tự Cảm Có L=50Mh

     

Ta có:e+etc=RI⇔e−L.ΔiΔt=RI⇒ΔiΔt=e−RIL

Với:e=90V     L=0,05HR=20Ω    I=2A        ⇒ΔiΔt=e−RIL=90−20.20,05=1000A/s

Đáp án yêu cầu chọn là: A
Bạn đang xem: Một cuộn tự cảm có l=50mh

Cho mạch điện như hình vẽ, L=1H; E=12V; r=0, điện trở của vươn lên là trở là 10Ω. Điều chỉnh thay đổi trở để trong 0,1s điện trở của biến đổi trở giảm còn5Ω

Suất điện động tự cảm mở ra trong ống dây trong khoảng thời gian trên có mức giá trị:


Một ống dây khá dài 40cm, có toàn bộ 800 vòng dây, diện tích s tiết diện ngang của ống dây bởi 10cm2. Ống dây được nối với 1 nguồn điện có cường độ tăng từ bỏ 0→4A. Giả dụ suất điện đụng tự cảm của ống dây có độ béo là 1,2V, hãy xác định thời gian mà dòng điện đã thay đổi thiên.


Một ống dây tương đối dài l=30cmgồm N=1000vòng dây, đường kính mỗi vòng dây d=8cmcó dòng điện với độ mạnh i=2A. Từ trải qua mỗi vòng dây là:


Một ống dây đồng hình trụ nhiều năm 25cm bao gồm nhiều vòng dây quấn sít nhau và có điện trở 0,20 Ω. Dây đồng gồm tiết diện 1,0mm2và điện trở suất 1,7.10−8 Ω.m. Từ thông qua mỗi vòng dây đồng và năng lượng từ trường trong ống dây khi có dòng điện cường độ 2,5A chạy vào ống dây đồng là:


Cho loại điện I = 20A chạy trong ống dây có chiều lâu năm 0,5m. Tích điện từ trường phía bên trong ống dây là 0,4J. Trường hợp ống dây bao gồm 1500 vòng dây thì nửa đường kính của ống dây là bao nhiêu?


Một ống dây được quấn với mật độ 1000 vòng/mét. Ống dây rất có thể tích 500cm3. Ống dây được mắc vào một mạch điện. Sau khoản thời gian đóng công tắc, dòng điện trong ống thay đổi theo thời hạn như hình bên dưới đây.

Suất điện đụng tự cảm vào ống từ sau thời điểm đóng công tắc đến thời khắc 0,05slà:


Một ống dây khá dài được cuốn với mật độ 2000 vòng/mét. Ống dây hoàn toàn có thể tích 500cm3. Ống dây được mắc vào trong 1 mạch điện. Sau khoản thời gian đóng công tắc nguồn dòng năng lượng điện trong ống dây chuyển đổi theo thời gian (đồ thị). Dịp đóng công tắc ứng với thời điểm t = 0. Suất điện đụng tự cảm trong ống dây sau thời điểm đóng công tắc nguồn với thời gian t = 0,05s có mức giá trị:
Xem thêm: Kiểu Khí Hậu Đặc Trưng Khí Hậu Phần Lãnh Thổ Phía Nam Là Gì?

Một ống dây đồng hình trụ dài 25cm với nhiều vòng dây quấn sít nhau và tất cả điện trở 0,20Ω. Dây đồng bao gồm tiết diện 1,0mm2và điện trở suất 1,7.10−8 Ω.m. Số vòng dây đồng cùng độ từ cảm của ống dây đồng là:


Một ống dây điện gồm lõi fe bằng vật tư sắt từ gồm độ từ bỏ thẩm μ=104, chạm màn hình từ bên trong ống dây là B=0,05T. Tỷ lệ năng lượng sóng ngắn trong ống dây có mức giá trị:


Một ống dây được quấn với tỷ lệ 1000 vòng/mét. Ống dây có thể tích 500cm3. Ống dây được mắc vào một mạch điện. Sau thời điểm đóng công tắc, mẫu điện vào ống biến hóa theo thời gian như hình dưới đây.

Suất điện đụng tự cảm trong ống từ thời gian 0,05slà:


Một ống dây dài được cuốn với tỷ lệ 2000 vòng/mét. Ống dây hoàn toàn có thể tích 500cm3. Ống dây được mắc vào một trong những mạch điện. Sau khi đóng công tắc dòng điện trong ống dây đổi khác theo thời hạn (đồ thị). Thời điểm đóng công tắc ứng với thời điểm t = 0. Suất điện động tự cảm vào ống dây sau khoản thời gian đóng công tắc với thời gian t = 0,05s có giá trị:


Một cuộn dây dẫn gồm độ từ cảm 3,0H được nối với mối cung cấp điện tất cả suất điện rượu cồn 6,0V với điện trở trong rất bé dại không xứng đáng kể. Sau khoảng thời gian bao thọ tính từ thời điểm nối cuộn dây dẫn với nguồn điện, cường độ mẫu điện chạy trong cuộn dây dẫn cho giá trị 5,0A. Trả sử cường độ loại điện tăng lên theo thời gian?


Dòng năng lượng điện chạy qua cuộn cảm có cường độ đổi khác theo thời gian như thiết bị thị hình bên. Gọi suất điện đụng tự cảm trong khoảng thời hạn 0s đến 1s là e1 từ bỏ 1s cho 3s là e2thì:


Sự thay đổi của mẫu điện vào một mạch năng lượng điện theo thời gian được mang đến trên hình 41.4. điện thoại tư vấn suất điện đụng tự cảm trong khoảng thời hạn 0s mang lại 1s là E1, từ bỏ 1s mang lại 3s là E2. Chọn giải đáp đúng:
Xem thêm: Đôi Bồ Câu Đang Bay Về Nương, Trên Công Trường Rộn Tiếng Ca

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam