LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1 CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

     

Hóa 9 bài rèn luyện chương 1: những loại hợp hóa học vô cơ: lý thuyết trọng tâm, giải bài bác tập sách giáo khoa luyện tập chương 1: những loại hợp hóa học vô cơ: giúp học sinh nắm vững kiến thức ngắn gọn.

Bạn đang xem: Luyện tập chương 1 các loại hợp chất vô cơ


BÀI 13. LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Phân loại các hợp hóa học vô cơ

2. đặc điểm hóa học của các loại hợp hóa học vô cơ

*

Chú thích: ngoài những đặc điểm của muối đã được trình diễn trong sơ đồ, muối còn tồn tại những tính chất sau:

- Muối gồm thể tính năng với muối sinh ra hai muối mới.

- Muối có thể công dụng với sắt kẽm kim loại sinh ra nuối new và sắt kẽm kim loại mới.

- Muối rất có thể bị sức nóng phân bỏ sinh ra những chất mới.

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Phương pháp giải bài tập chất dư hóa học hết

Bước 1: Tính mol mỗi hóa học tham gia bội phản ứng (tính mol X, mol Y).

Bước 2: Tìm chất phản ứng hết bằng phương pháp so sánh tỉ lệ thành phần (mol hóa học X đề bài cho/hệ số hóa học X trong bội nghịch ứng) với tỉ lệ (mol chất Y đề bài bác cho/hệ số hóa học X trong phản ứng), hóa học nào có mức giá trị của tỉ lệ bé dại hơn thì hóa học đó phản nghịch ứng hết.

Bước 3: Tính lượng những chất khác theo chất phản ứng hết.

Bước 4: Tính lượng chất dư = lượng chất lúc đầu – lượng hóa học phản ứng.

III. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Bài 1 (trang 43 SGK hóa học 9)

Căn cứ vào sơ đồ biểu thị những đặc điểm hóa học của các hợp hóa học vô cơ, các em nên lựa chọn những chất phù hợp để viết các phương trình hóa học cho mỗi loại phù hợp chất.

1. Oxit

a) Oxit bazơ + … → bazơ

b) Oxit bazơ + … → muối hạt + nước

c) Oxit axit + … → axit

d) Oxit axit + … → muối + nước

2. Bazơ

a) Bazơ + … → muối + nước

b) Bazơ + … → muối + nước

c) Bazơ + … → muối + bazơ

d) Bazơ oxit bazơ + nước

e) Oxit axit + oxit bazơ → …

3. Axit

a) Axit + … → muối bột + hiđro

b) Axit + … → muối + nước

c) Axit + … → muối + nước

d) Axit + … → muối bột + axit

4. Muối

a) muối bột + … → axit + muối

b) muối hạt + … → muối bột + bazơ

c) muối hạt + … → muối hạt + muối

d) muối bột + … → muối hạt + kim loại

e) muối … + …

Hướng dẫn giải:

1. Oxit

a) CaO + H2O → Ca(OH)2

b) MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

c) SO3 + H2O → H2SO4

d) CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

e) CaO + CO2 → CaCO3

2. Bazơ

a) 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

b) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

c) 2NaOH + CuCl2 → Cu(OH)2 ↓ + 2NaCl

d) 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

3. Axit

a) 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2 ↑

b) H2SO4 + Ca(OH)2 → CaSO4 + 2H2O

c) 2HNO3 + CaO → Ca(NO3)2 + H2O

d) H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2HCl

4.

Xem thêm: Đôi Giầy Hay Đôi Giày Hay Giầy, Dang Tay Hay Giang Tay, Dì Hay Gì Đúng Chính Tả?

Muối

a) Ba(NO3)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HNO3

b) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

c) AgNO3 + NaCl → AgCl ↓ + NaNO3

d) fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

e) 2KClO3 (xrightarrowt^o) 2KCl + 3O2 ↑ .

Bài 2 (trang 43 SGK chất hóa học 9)

Để một mẩu natri hiđroxit trên tấm kính trong không khí, sau vài ngày thấy gồm chất rắn white color phủ ngoài. Nếu nhỏ vài giọt dung dịch HCl vào chất rắn thấy bao gồm khí bay ra, khí này có tác dụng đục nước vôi trong. Hóa học rắn màu trắng là sản phẩm phản ứng của natri hiđroxit với:

a) Oxit trong ko khí.

b) khá nước trong không khí.

c) Cacbon đioxit và oxi trong không khí.

d) Cacbon đioxit cùng hơi nước trong ko khí.

e) Cacbon đioxit trong ko khí.

Giải thích với viết phương trình hóa học minh họa.

Hướng dẫn giải:

Chọn e)

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 ↑ + H2O

Do nhỏ vài giọt hỗn hợp HCl vào chất rắn thấy bao gồm khí bay ra, khí này có tác dụng đục nước vôi trong Þ hóa học rắn là Na2CO3 Þ hóa học rắn màu trắng là thành phầm phản ứng của natri hiđroxit cùng với cacbon đioxit trong không khí.

Bài 3 (trang 43 SGK chất hóa học 9)

Trộn một dung dịch có hòa chảy 0,2 mol CuCl2 với cùng 1 dung dịch bao gồm hòa rã 20g NaOH. Lọc lếu hợp những chất sau bội nghịch ứng, được kết tủa với nước lọc. Nung kết tủa mang đến khi trọng lượng không đổi.

a) Viết các phương trình hóa học.

b) Tính cân nặng chất rắn thu được sau thời điểm nung.

c) Tính khối lượng các chất bao gồm trong nước lọc.

Hướng dẫn giải:

a)

CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaCl

Cu(OH)2 (xrightarrowt^o)CuO + H2O

b) khối lượng CuO thu được sau khoản thời gian nung:

Số mol NaOH đã sử dụng : nNaOH = 20/40=0,5 (mol).

CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaCl

0,2 0,5 mol

Do 0,2/1

CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaCl

Cu(OH)2 (xrightarrowt^o)CuO + H2O

+ cân nặng CuO nhận được : mCuO = 80.0,2 = 16 (g)

c) khối lượng các chất tan nội địa lọc:

CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaCl

Þ mNaCl = 58,5.0,4 = 23,4 (g).

Số mol NaOH trong dung dịch sau phản ứng : nNaOH = 0,5 - 0,4 =0,1 (mol)

Þ mNaOH = 40.0,1 = 4 (g).

Xem thêm: Giải Bài 87 Trang 43 Sgk Toán 6 Tập 2, Bài 87 Trang 43 Sgk Toán 6 Tập 2

Trên đây là gợi ý giải bài tập Hóa 9 bài luyện tập chương 1: những loại hợp hóa học vô cơ vì chưng giáo viên thucdemcungban.vn trực tiếp biên soạn theo chương trình new nhất. Chúc chưng bạn học hành vui vẻ.