LUYỆN TẬP 2 TRANG 25

     

a)Tính nhẩm bằng cách nhân quá số này, phân tách thừa số tê cùng một vài thích hợp:

(14 . 50; hspace1cm 16 . 25)

b)Tính nhẩm bằng phương pháp nhân cả số bị phân tách và số chia với một số thích hợp:

(2100 : 50; hspace1cm 1400 : 25)

c)Tính nhẩm bằng phương pháp áp dụng tính chất((a + b) : c = a:c + b:c)(trường hợp chia hết):

(132 : 12; hspace1cm 96 : 8)
Bạn đang xem: Luyện tập 2 trang 25

a)

(14 . 50 = (14 : 2) . (50 . 2) = 7 . 100 = 700 \ 16 . 25 = (16 : 4) . (25 . 4 ) = 4 . 100 = 400)

b)

(2100 : 50 = (2100 . 2) : (50 . 2) = 4200 : 100 = 42 \ 1400 : 25 = (1400 . 4) : (25 . 4) = 5600 : 100 = 56)

c)

(132 : 12 = (120 + 12) : 12 = 120 : 12 + 12 : 12 = 10 + 1 = 11 \ 96 : 8 = (88 + 8) : 8 = 88 : 8 + 8 : 8 = 11 + 1 = 12)


*

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài xích 6: Phép trừ cùng phép phân chia - rèn luyện 1 trang 24 - luyện tập 2 trang 25 khác • Giải bài 41 trang 22 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Hà Nội, Huế, Nha Trang,... • Giải bài 42 trang 23 - SGK Toán lớp 6 tập 1 các số liệu về kênh... • Giải bài xích 43 trang 23 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính khối lượng của... • Giải bài xích 44 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 kiếm tìm số tự nhiên (x),... • Giải bài 45 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền vào ô trống sao... • Giải bài bác 46 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a)Trong phép chia cho... • Giải bài 47 luyện tập 1 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 tìm số tự... • Giải bài xích 48 rèn luyện 1 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính nhẩm bằng cách... • Giải bài bác 49 luyện tập 1 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính nhẩm bởi cách... • Giải bài xích 50 luyện tập 2 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Dùng laptop bỏ túi... • Giải bài bác 51 rèn luyện 1 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: Điền số thích... • Giải bài bác 52 luyện tập 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a)Tính nhẩm bằng... • Giải bài bác 53 rèn luyện 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 chúng ta Tâm... • Giải bài bác 54 luyện tập 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Một tàu hỏa cần... • Giải bài 55 rèn luyện 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Sử dụng máy vi tính bỏ...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và té túc về số tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học


Xem thêm: Top 19 Game Đua Xe Máy Hay, Game Đua Xe Moto Đường Phố 2 Người Chơi Online

bài trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán 6
Bài 6: Phép trừ với phép chia - rèn luyện 1 trang 24 - luyện tập 2 trang 25
• Giải bài xích 41 trang 22 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 42 trang 23 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 43 trang 23 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 44 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 45 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 46 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 47 luyện tập 1 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 48 luyện tập 1 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 49 luyện tập 1 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 50 luyện tập 2 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 51 rèn luyện 1 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 52 rèn luyện 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 53 rèn luyện 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 54 luyện tập 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 55 luyện tập 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1


Xem thêm: Đặc Điểm Khoáng Sản Châu Á, Trình Bày Đặc Điểm Địa Hình Và Khoáng Sản Châu Á

Chương 1: Ôn tập và té túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số